5 obserwujących
235 notek
39k odsłon
  90   0

Rewolucja gospodarcza (5)

Wolność gospodarowania w Cywilizacji Łacińskiej wymagać teraz będzie nie tylko własności i solidarności ale i progresywnej redystrybucji dochodów.

Pięć sektorów gospodarowania

Minimalne koszty wprowadzania narzędzi sztucznej inteligencji wykorzystujących metodę uczenia głębokiego do rozpoznawania i stymulowania potrzeb, pozwalają na osiąganie przez korporacje technologiczne globalnych efektów skali. Postępująca w efekcie tej czwartej rewolucji technologicznej oligopolizacja, osłabiać będzie dynamikę rozwoju gospodarczego, co w powiązaniu z robotyzacją prowadzić będzie do radykalnego zmniejszania potrzeb pracy komercyjnej (strukturalne bezrobocie) oraz do gigantycznych zróżnicowań majątkowych (polaryzacja dochodowa).

image

Rysunek 1.Wymiary skutków rewolucji gospodarczej. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Należy się spodziewać, że reakcją na ten proces będzie wprowadzanie nowych innowacji określonych na rysunku 1 jako piąta rewolucja technologiczna, które w zależności od strategicznych wyborów politycznych albo wykorzystają metod uczenia wspólnotowego dla solidarności (scenariusz postulowany, strategia pracodzielności, gospodarka solidarności), albo wykorzystają metody ingerencji genetycznych dla eugeniki (scenariusz zagrażający, strategia depopulacji, gospodarka eutanazji). Skutki tych dwóch faz rewolucji technologicznych określonych łącznie jako rewolucja gospodarcza (zamykająca epokę gospodarki rynku), obejmować będą również politykę oraz najważniejszy z obszarów kulturę.

Rozważając warunki realizacji postulowanego scenariusza zmian (strategii pracodzielności dla piątej rewolucji technologicznej), jako pierwszą reakcję korygującą dysproporcje wynikające z oligopolizacji gospodarki i polaryzacji dochodowej, trzeba przewidzieć wprowadzenie globalnego systemu redystrybucji dochodowej. Czy nam się to podoba czy nie, konsekwencją korygującą spodziewane nierównowagi majątkowe powinien być wzrost fiskalizmu w redystrybucyjnych funkcjach państwa.

Druga reakcja korygująca ustrojem politycznym w warunkach postulowanego scenariusza, tym razem w reakcji na strukturalne bezrobocie, również dotyczyć powinna zagadnień redystrybucji a wprowadzać powinna zabezpieczenie finansowe (rozważane nazwy: dochód podstawowy, dochód gwarantowany, renta obywatelska) dla osób które z własnej woli lub ze słabości rynku pracy, skoncentrują swoją aktywność gospodarczą na pracy dobroczynnej. Podnosząc w ten nie komercyjny sposób dobrostan gospodarstw domowych lub innych instytucji kultury narodowej.

Uważam, że publiczne rozważanie, tych dwóch oczekiwanych w kontekście głębokości przemian gospodarczych reakcji politycznych, wymaga zintegrowania przedmiotu, języka i miar refleksji ekonomicznej, tak by obejmowała ona nie tylko trzy sektory gospodarowania konfrontujące racjonalność przedsiębiorczości poprzez wartościowanie rynku, ale by objęła również zarówno historycznie pierwszy z sektorów gospodarowania (sektor dobroczynności, główna instytucja gospodarstwo domowe, zasada rozwoju: równowaga solidarności), jak i piąty sektor gospodarowania (sektor redystrybucji, instytucje finansów publicznych, zasada rozwoju: równowaga polityczna). Takie poszerzenie przestrzeni refleksji pozwalać będzie na modelowanie nowych instytucji ułatwiających racjonalność rozwoju gospodarczego odpowiednio do zasad rozwoju (rynek, solidarność, polityka) właściwych dla każdego z sektorów.

image

Rysunek 2. Zasady rozwoju pięciu sektorów społecznej gospodarki rynkowej. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Konieczność takiego poszerzenia przedmiotu refleksji wynika z przewidywanego wzrostu znaczenia zarówno pierwszego sektora wykorzystującego pracę dobroczynną jak i wzrostu znaczenia piątego sektora pokrywającego się z obszarem finansów publicznych (rys. 2). W tym z wynikających z wprowadzanych przez czwartą rewolucję technologiczną epokowych zmian zasad gospodarowania (porównaj rysunek 1, lewy kwadrat), zmniejszających znaczenie racjonalizowania poprzez mechanizmy rywalizacji na rzecz wzrostu znaczenia racjonalizowania poprzez mechanizmy równowagi.

image

Rysunek 3. Układy sektorów rywalizacji i równowagi. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Co podkreśla układ znaczenia sektorów rywalizacji (rolnictwo, przemysł, usługi) wobec sektorów równowagi (dobroczynność, redystrybucja) przedstawiony na rysunku 3. Prowadzący do podjęcia rozważań nad ilościowymi proporcjami (wskaźnikami) dla poszczególnych obszarów postulowanego modelu.

image

Rysunek 4. Cele polityczne sektora redystrybucji. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Opierając się na tych prognozach warto sformułować wizję i cele polityczne dwóch przeciwstawnych zestawów wartości polityk redystrybucji (polityk publicznych), odpowiednio dla wyjściowo przedstawionych alternatywnych strategii zmian w piątej rewolucji technologicznej (depopulacja albo pracodzielność). Zestawiając w ten sposób kryteria oceny modernizacji ustroju finansów publicznych (rysunek 4).

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale