5 obserwujących
146 notek
25k odsłon
192 odsłony

Polityka wolności i równości

Wykop Skomentuj3

Polityka wolności i równości powinna ułatwiać ludziom solidarność a nie administracyjne sterowanie wykluczeniami.

Integracja kultury solidarności

W gospodarce opartej na wiedzy, powszechne i sprawiedliwe korzystanie z nowoczesnych narzędzi i technologii, wymaga nowych pojęć, standardów i instytucji dla bezinteresownego zaspakajania potrzeb własnych i swoich bliskich pracą dobroczynną.

Ich wprowadzanie i doskonalenie powinno się stać przedmiotem pracy organicznej we współczesnym społeczeństwie. Bezinteresownej pracy podejmowanej nie dla podnoszenia osobistego dobrobytu, ale dla podnoszenia narodowego dobrostanu.

Proponuję powiązać narodowe powinności pracy organicznej, dla równego wykorzystania cyfrowej dynamiki gospodarczej, z nową formą wspólnotowej troski o publiczne wartości w przestrzeniach.

Wyzwanie praktyki takiej samorządności narodowej łączącej osobisty udział w lokalnych spotkaniach z medialnym udziałem w cyfrowej platformie, powinni podjąć przedstawiciele trzeciego pokolenia.

Dysponujący największą kompetencją intelektualną i potencjałem solidarności do roztropnej troski o kulturę pamięci i tożsamości.

Samorządność nestorów

Wskazanie na krajobraz jako na najważniejszy wymiar politycznego oddziaływania nestorów uczestniczących w powiększaniu cyfrowych zasobów kultury narodowej poprzez pracę w lokalnych Klubach Rozwoju Polski, zgodnie z ustaleniami dokonywanymi z Gminnymi Radami Seniorów, wynika ze znaczenia krajobrazu dla naszego języka.

image 

Plansza 1. Samorządność nestorów dla wolności i równości dzięki pracy organicznej w polityce przestrzennej. Opr. AM.

A słowa, stawać się będą w medialnej interaktywnej komunikacji, a zatem i w demokratycznym współstanowieniu o wspólnych wartościach, głównym tworzywem politycznego zaufania.  

Dlatego troska o jakość słów naszego języka, staje się fundamentem troski o dynamikę rozwoju w wymiarach jednostkowych i wspólnotowych.

W tej trosce o jakość języka największym bogactwem doświadczeń powagi prawdy, dysponuje trzecie pokolenie. Najszybciej ilościowo i kompetencyjnie rosnący potencjału współczesnego społeczeństwa.

Uważam, że poświadczona konkretnymi efektami praktyka dobroczynnej pracy bezinteresownych seniorów i nestorów w Klubach Rozwoju Polski, skutkująca rozwojem narodowej kultury pamięci poprzez powiększanie zasobów Gromadzkich Repozytoriów Pamięci, pozwalać będzie na ustrojowe uznanie takiego Klubu, za centrum jednomandatowego okręgu przedstawicielstwa w wyborach do Powiatowej Rady Pamięci Krajobrazu.

Nowej instytucji politycznej samorządności nestorów.

Infrastruktura rozwoju innowacji

Tytułem do samorządności nestorów, w społecznej gospodarce rynkowej z rozwojem opartym na inwestowaniu wiedzy, staje się zatem praca organiczna przy wprowadzaniu cyfrowych zasobów kultury narodowej do publicznych bibliotek zdarzeń.

image

Plansza 2. Instytucje wsparcia samorządności nestorów społeczeństwa inwestorów jako infrastruktura rozwoju innowacji społecznej gospodarki rynkowej. Opr. AM.

Efektywne wykorzystanie zasobów kompetencyjnych, administracyjnych i technicznych domów kultury, bibliotek, muzeów dla nestoralnej pracy dobroczynnej w wiązaniu rodzinnych i społecznych depozytów pamięci z publicznymi repozytami, powinno zostać wprowadzone do ustroju życia publicznego jako nowe wyzwanie polityk społecznych i zadań publicznych.

Proponowane realizowanie samorządności nestorów, poprzez pracę organiczną i politykę przestrzenną, obejmuje dwie płaszczyzny:

(1) w płaszczyźnie kontaktów osobistych: jest to uczestnictwo w terytorialnych wspólnotach mieszkańców gmin, powiatów i województw w rozważaniu zagadnień gospodarowania przestrzenią,

(2) w płaszczyźnie kontaktów medialnych: jest to uczestnictwo w sieciowych platformach gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji, dla powiększania cyfrowych zasobów kultury narodowej.

Narodowe powinności

Wprowadzanie konkretnych zasad i metod współpracy powinno następować zgodnie z zasadą solidarnego rozwoju wiedzy, odpowiednio do gotowości podejmowania nowych wyzwań przez wspólnoty solidarności, integrowane przez trzecie pokolenie poprzez działanie na płaszczyznach kontaktów: osobistych i medialnych.

W ten sposób powinniśmy wykorzystać cyfrowe przyśpieszenie naszego tradycyjnego działania w systematycznym czasie Chronos o dynamiczne działanie w spontanicznym czasie Kairos oraz poszerzanie naszego działania w wertykalnych relacjach hierarchicznych, o działanie horyzontalne w relacjach demokratycznych, z zachowaniem wolności i równości w uzyskiwaniu pożytków z nowoczesnych technologii.

Co jest szczególnie istotne w Polsce, gdzie równość jako wartość wyprowadzana ze wspólnego dla chrześcijaństwa źródła godności osoby ludzkiej, pozostaje moralnym zobowiązaniem dla wolności i solidarności. 

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo