Bon senioralny coraz bliżej. Fot. Pixabay / Canva
Bon senioralny coraz bliżej. Fot. Pixabay / Canva

Rząd hojny dla rodzin. Bon senioralny powyżej kilku tysięcy złotych miesięcznie

Redakcja Redakcja Seniorzy Obserwuj temat Obserwuj notkę 50
W piątek rząd przedstawił szczegóły bonu senioralnego. Pieniądze od państwa dostaną osoby, których rodzice mają ponad 75 lat. Wsparcie nie będzie powszechne. Znaczenie ma wysokość emerytury rodzica i zarobków jego dzieci. Na tym nie koniec ograniczeń dostępności tego świadczenia.

Bon senioralny coraz bliżej

Projekt ustawy o systemie usług wspierających rodzinę w opiece nad seniorem, przewidujący m.in. wdrożenie tzw. bonu senioralnego, został w ostatni piątek wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Czym jest bon senioralny? To finansowane przez państwo świadczenie pozwalające na „sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora”. Usługi te obejmują pomoc w codziennych czynnościach, w kontakcie z otoczeniem, w przygotowaniu i spożywaniu posiłków.

Program skierowany ma być do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin.

Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2 150 złotych (co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.).


Bon senioralny dla osób pracujących

Bon senioralny będzie dla osób pracujących. Jeśli dziecko lub opiekun seniora nie pracuje - senior ma pecha, bon senioralny nie będzie mu przysługiwał. W dodatku pojawi się kryterium dochodowe. W przypadku członka rodziny ma ono zależeć od tego, czy prowadzi jednoosobowe, czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. 

Zakładana granica to odpowiednio dwu- i trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

– Bon senioralny to rozwiązanie aktywizacyjne. Z jednej strony pozwoli rodzinom seniorów pozostać na rynku pracy, z drugiej stworzy miejsca pracy dla opiekunów. Wielu z nich wyciągnie z szarej strefy – wyjaśnia minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Bon senioralny. Kryterium dochodowe w przypadku seniorów

Kolejne kryterium dochodowe będzie dotyczyć seniorów. Pomoc ma trafiać tylko do osób mających emeryturę w wysokości maksymalnie 5 tys. zł brutto.

– Kryterium dochodowe dla seniora zawieszamy stosunkowo wysoko. To swoista rewolucja, chcemy wyjść poza pomoc społeczną, tak aby objąć wsparciem jak największą liczbę osób starszych i ich rodzin – dodała ministra Okła-Drewnowicz.

Wniosek o przyznanie bonu składać ma rodzina w porozumieniu z seniorem. Z takiego rozwiązania będzie mogło skorzystać ponad 535 tys. osób starszych - wyliczył rząd.


Obsługą bonu senioralnego zajmą się samorządy gminne

Obsługą bonu senioralnego zajmą się samorządy gminne. Będą mogły zrealizować je samodzielnie lub zlecić np. organizacji pozarządowej, podmiotowi ekonomii społecznej czy lokalnej firmie.

– Chodzi o zorganizowanie usługi wsparcia w miejscu zamieszkania, tak żeby rodzina nie musiała rezygnować z pracy, bądź też zatrudniać kogoś do opieki nad seniorem. Tak najczęściej dzieje się w tej chwili. Do tego niezbędny jest samorząd – powiedziała minister ds. polityki senioralnej. Dodała, że samorządy za zorganizowanie i dopilnowanie tej opieki będą otrzymywać fundusze od rządu.

– Szczególnie trudna sytuacja występuje na obszarach wiejskich. Tam pracę opiekuna mogłyby podjąć np. odpowiednio przeszkolone panie z kół gospodyń wiejskich. Rozmawiałam już z przedstawicielkami tego środowiska, wyrażają żywe zainteresowanie taką formą aktywizacji – tłumaczy Okła-Drewnowicz.


Bon senioralny nie będzie przysługiwał na usługi o charakterze medycznym

Do realizacji programu jeszcze daleka droga.

– Teraz przed nami wielkie konsultacje publiczne, przede wszystkim z samorządowcami. Rozpoczną się one w trzecim kwartale tego roku. Później oczywiście proces legislacyjny w Sejmie i przygotowanie się do pierwszego etapu tej ustawy, czyli powszechne szkolenia dla potencjalnych opiekunów – zapowiedziała Okła-Drewnowcz.

Bon senioralny nie będzie przysługiwał na usługi o charakterze medycznym. Program będzie kierowany do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin, a maksymalna wartość bonu wyniesie 2150 zł (połowę minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.). Warunkiem otrzymania bonu będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora). Program miałby wejść w życie w drugiej połowie 2025 roku. 

KW

Źródło zdjęcia: Bon senioralny coraz bliżej. Fot. Pixabay / Canva

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo