5 obserwujących
161 notek
27k odsłon
66 odsłon

Internet wolności i solidarności

Wykop Skomentuj

Cyfrowa sieć wiedzy może poszerzyć kulturę wolności i solidarności.

Platformy samoregulacji usług publicznych

Wraz z rozwojem narzędzi do interaktywnej diagnostyki, światowe korporacje będą próbowały przełamywać kolejne granice naszych prywatności. Przyśpieszając dzięki urządzeniom Internetu Rzeczy, oparty na postmodernizmie kulturowym i neoliberalizmie ekonomicznym, proces redukowania naszego człowieczeństwa do produktywności i konsumeryzmu. Proces, w którym komercyjny rozwój wiedzy organizowany w logice ekonomii pragnień, ma nas wprowadzić do cywilizacji segmentacji, segregacji i sterowania.

Nazywanej też cywilizacją śmierci.

Szansą na zatrzymanie w Polsce tego procesu, jest oparcie ustrojów polityk społecznych i usług publicznych na zasadzie solidarnego rozwoju wiedzy, odpowiednio do wskazań ekonomii potrzeb. Co wymagać będzie przyjęcia narodowych strategii zmian modeli ustrojów polityk społecznych i usług publicznych. Wymaga uznania solidarności międzypokoleniowej za podstawę wychowania do podejmowania pracy dobroczynnej dla gospodarowania w sieci wiedzy. Uznania solidarnego rozwoju wiedzy za cel nowego wymiaru ustroju życia publicznego: narodowej samorządności edukacyjnej.

Jednej z innowacji demokracji po Gutenbergu.

image

Rys. 1. Platformy samoregulacji dla usług publicznych. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Nowe modele polityk społecznych i usług publicznych korzystających z cyfrowych platform samoregulacji, wymagają wsparcia państwa. Na rysunku nr 1 wsparcie to obejmuje humanizację dwóch kluczowych obszarów zaspakajania potrzeb: uczenia i leczenia. W obu obszarach usług publicznych cyfrowe technologie powinny wspierać zarówno aktywności ludzi, co powinny zapewniać cyfrowe platformy osobowej samoregulacji (Internetu Ludzi), jak i aktywności maszyn, co powinny zapewniać cyfrowe platformy automatycznej samoregulacji (Internetu Rzeczy).

Dopiero uregulowanie nowego obszaru usług publicznych w formie ustroju solidarnego rozwoju wiedzy opartego na narodowej samorządności edukacyjnej, pozwoli nam wykorzystać szanse powiększania obecnego systematycznego czasu podejmowania aktywności (czas chronos) o nowy spontaniczny czas podejmowania aktywności (czas kairos) oraz szanse powiększania obecnej przestrzeni bezpośredniej interaktywności aktywności (przestrzeń lokalna) o nową przestrzeń cyfrowej interaktywności aktywności (przestrzeń multilokalna), dla wzbogacenia kultury narodowej wszystkich wymiarów naszej wolności i solidarności.

Funkcje platform samoregulacji

Aby cyfrowe platformy wspomagały dostawców elektronicznych usługi w zaspakajaniu potrzeb ich dwa podstawowe typy platform realizować powinny układ sześciu funkcji. Ich układ przedstawiony jest na rysunku 2, gdzie pomarańczowym kolorem oznaczone są funkcje cyfrowych platform integrujących mechanizmy samoregulacji wykorzystujące dla optymalizacji procesów ludzkie zmysły i instytucje samorządności (Internet Ludzi). Popielatym kolorem oznaczone są funkcje cyfrowych platform integrujących mechanizmy samoregulacji wykorzystujące dla optymalizacji procesów elektroniczne receptory i cyfrowe algorytmy (Internet Rzeczy).

Czyli przedstawione są dwie grupy technologii świadczenia usług publicznych, które wykorzystują zdolność systemów do automatycznej samoregulacji procesów dzięki międzyludzkiej solidarności (samorządność) oraz dzięki sztucznej inteligencji (homeostaza).

image

Rys. 2. Funkcje platform samoregulacji. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Zaspakajanie konkretnych potrzeb z wykorzystaniem technologii cyfrowej platformy samoregulacji jest powiązane w usługę publiczną, wykorzystującą Internet lub inną sieć cyfrowej komunikacji. Wprowadzenie pojęcia „platforma samoregulacji” dla opisu funkcji dostarczanych przez usługodawców z wykorzystaniem cyfrowych technologii, pozwala na odróżnienie tych które wykorzystują w procesach decyzyjnych jedynie urządzenia sztucznej inteligencji (Internet Rzeczy) od tych które przewidują również udział decyzyjny ludzi (Internet Ludzi).  

Platforma samoregulacji to technologia cyfrowo zintegrowanego wsparcia wykonywania usługi publicznej, obejmująca funkcje recepcyjne wykonywane przez ludzi lub elektroniczne rejestratory, funkcje internetowego przesyłania, przetwarzania i gromadzenia danych oraz funkcje samoregulowania i koordynacji efektywności wykonywane na zasadzie społecznościowej samorządności lub cyfrowych algorytmów.

Internet Ludzi to zespół platform samoregulacji usług publicznych, obejmujących funkcje recepcji rzeczywistości wykonywane z udziałem osób fizycznych, internetowe funkcje przesyłania, przetwarzania i gromadzenia danych oraz funkcje samoregulacji i koordynacji wykonywane z udziałem instytucji samorządności wspólnotowej.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie