Ułożenia
Muzyka to już nie tylko dźwięki i jeszcze nie słowa.
1 obserwujący
45 notek
37k odsłon
48 odsłon

Wzór testu metody finansowania partii politycznych - konkurs kandydatów na prezydenta RP?

Wykop Skomentuj

Konkurs kandydatów na prezydenta RP dotyczący finansowania partii politycznych.

Przesłanka: Wybory pięcioprzymiotnikowe:

  • zasada tajności głosowania - głosowanie przebiega w odseparowaniu, jest anonimowe, a karty do urn wrzuca się osobiście,
  • zasada bezpośredniości - wyborcy w drodze głosowania sami – bez żadnego pośrednictwa – przesądzają w sposób ostateczny i decydujący o składzie wybieranego organu. Wybory bezpośrednie określane są mianem wyborów jednostopniowych, w odróżnieniu od wyborów pośrednich, gdy głosowanie jest dwu- bądź wielostopniowe,
  • zasada równości - każdy wyborca dysponuje jednakową liczbą głosów (równość formalna), o jednakowej wadze i znaczeniu (równość materialna),
  • zasada powszechności - prawo wyborcze posiada każda osoba spełniająca cenzus wiekowy, oraz cenzus obywatelstwa, a także, w przypadku biernego prawa wyborczego, osoba niebędąca skazana wyrokiem prawomocnym.
  • zasada proporcjonalności - każda z partii otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów.

W rozważaniach o podatku dla demokracji

Na co partie polityczne potrzebują pieniądze?

Podatek dla demokracji - finansowanie partii parlamentarnych oddzielone od innych podatków

Inicjatywa podatkowa dla demokracji kandydatów na prezydenta RP

Podatek dla demokracji - finansowanie partii metodą ułożenia prezydenckiego

jest wskazanie Harcownika:

"Konstrukcja dość podobna do projektu KUKIZ15 (który proponował odpis od podatku w określonej stałej wysokości).
Projekt został uznany przez ekspertów jako niekonstytucyjny.
Te same zarzuty mogą dotyczyć także tego projektu.
Moim zdaniem można je łatwo obejść"
.

Zatem czy idea konkursu dotyczącej metody finansowania partii politycznych kandydatów na prezydenta RP mogłaby być oparta na zasadach pięcioprzymiotników? Zasady te odnoszą się do skreślenia głosów wyborczych. Rozważane finansowanie partii politycznym metodą subwencji dotyczy pozyskania środków finansowych od pełnoletnich osób fizycznych. Zatem, jeżeli sposób pozyskania środków finansowych byłby zbieżny ze sposobem pozyskania głosów wyborczych, to metoda finansowa powinna być zgodna z Konstytucją RP?

Rozróżnienie "przelewu" głosów wyborczych od przelewu środków finansowych (w tabeli mikrorachunek podatkowy).

ZASADA
PODATEK DLA DEMOKRACJI
ODPIS PODATKOWY
zasada tajności głosowania
mikrorachunek (nr pesel), osoba fizyczna, wpłata niezwiązana z partią
...?...
zasada bezpośredniości
mikrorachunek (nr pesel), podatek celowy dla demokracji, np., 12 zł
...?...
zasada równości
mikrorachunek (nr pesel), równość formalna i materialna
...?...
zasada powszechności
mikrorachunek (nr pesel), podatek, dotyczy osób od 18 lat
...?...
zasada proporcjonalności

każda z partii otrzymuje subwencje wg liczby uzyskanych mandatów
i dokonany wybór w wyborach skutkuje przez lata wpływy dla partii

...?...

Wykorzystanie dokumentu deklaracji podatkowej do wpisania w nim nazwy, numeru, partii politycznej, w celu wskazania dla niej proporcjonalnej (%), lub ustalonej w rozporządzeniu stałej kwoty, nie jest poprzez wskazanie głosem wyborczym. Może zatem zajść zdarzenie, że w czasie, gdy rządzi partia X, po rozliczeniach podatkowych wynika, że najwięcej środków w danym roku otrzyma partia Y (mająca mandaty parlamentarne lub będąca poza parlamentem). W realnej sytuacji, np., PiS otrzymał 10 mln zł, a PO 100 mln zł. Czy wówczas prezydent RP powinien rozwiązać Sejm i zarządzić wybory?

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka