Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
239 notek
98k odsłon
  73   0

"Bąbelki NBP" w elektrycznoenergetycznej naturze wody

Technologie, Nauka

Elektronowe zgazowanie wody
- reaktor hydroelektronowy

Przesłanka: napięcie elektryczne.

Inspiracja:

  • SNAFU - Czysta woda ulega autodysocjacji, ma pH = 7, co oznacza, że stężenie jonów H3O+ i  OH- wynosi 10-7 mola na litr, czyli tych jonów w litrze czystej wody jest od groma: Liczba  Avogadro podzielona przez 10 do siódmej potęgi, czyli 6,022 * 10+16. Fotoelektron więc, jak podejrzewam, chętnie przyczepi się do jonu H3O+, zamiast pozostawać swobodnym.
  • rk1 - te magiczne elektrony..., gdy się przyłączą do H3O+ (czyli H+) to z H+ zrobi się H2 (bąbelki :D)
  • PKN ORLEN w idei profuturo polskiej domeny wodorowej - Akademia Wodoru, "Konstytucja dla wodoru", ...itd...

W trzeciej przesłance jest idea macierzy postępu "AGH x NBP". Jest nauka, biznes i polityka w aktywnym ułożeniu dla gospodarki oraz poprawy i wzrostu w niej jakości ekonomicznej w środowisku społecznym i naturalnym.

image

Idea hydroelektonowa musiałaby spełniać rzeczywiste uwarunkowania do podjęcia badań. Zatem niech będzie dane z p/w przesłanek, że w układzie hydroelektronowym też mamy ideę wodorowego ułożenia. Jednak do podjęcia jej z internetu przez PKN ORLEN dla profuturo polskiej gospodarki wodorowej jeszcze jest daleka i kręta droga w labiryncie idei hydroelektronowej, aby jej ułożenie w domenie nauki, biznesu i polityki wytwarzało "bąbelki" wodoru i tlenu.

Jest to i to (założenia), a ma być to i to ("bąbelki NBP")

W idei hydroelektronowej:
1). - woda jest idealną wodą, tj. równoznaczną z rzeczywistą naturą wody czyli ciekłym stanem skupienia cząsteczek wody. Natomiast w przyrodzie, w kranie, jest jeszcze zawartość innych elementów w wodzie niż czyniące wodę cząsteczki wody, metodami oczyszczania można ich ilość zmniejszyć (woda redestylowana, woda demineralizowana);
2). - w zbiorniku z wodą jest naelektryzowana elektronami powierzchnia materiału, z którego elektrony stają się fotoelektronami pod wpływem odpowiedniej energii fotonów;
3). fotoelektronami są tylko elektrony naelektryzowania materiału i gromadzą się na powierzchni wewnętrznej zbiornika (lub na powierzchni wody wewnątrz zbiornika);
4). - podczas zachodzenia efektu fotoelektrycznego wzrasta potencjał elektryczny wyemitowanych do zbiornika fotoelektronów;
5). - efekt fotoelektryczny zachodzi dotąd, dopóki potencjał elektryczny fotoelektronów (ich maksymalny wewnętrzny potencjał elektryczny) nie będzie równy zewnętrznemu potencjałowi elektrycznemu czyniącemu naelektryzowanie powierzchni materiału;
6). - jony H3O+ angażują fotoelektrony, a jony  OH- utrzymują wewnętrzny potencjał elektryczny;
7). - materia zbiornika i jego szczelność jest odporna na określony maksymalny wewnętrzny potencjał elektryczny zgodnie ze specyfikacją inżynierii materiałowej i konstrukcyjnej jego wykonania;
8). - ułożone jest napięcie o wartości U=0 i mającej taką wartość nie dlatego, że odnosi się do różnicy potencjałów elektrycznych (zewnętrznego i wewnętrznego), z których każdy jest równy 0. Dla U=0 nie zachodzi efekt fotoelektryczny. I wówczas więcej fotoelektronów nie będzie (dla wartości U = 0 zachodzi maksymalna ilość nadmiarowego ujemnego ładunku elektrycznego w zbiorniku).
9). - w zbiorniku powstają cząsteczki wodoru i stąd rozwinięcie, że powstają również cząsteczki tlenu;
10). - zachodzi zgazowanie wody na tlen i wodór przez elektrony swobodne (fotoelektrony);
11). - mieszanina wodoru i tlenu nie wybucha, ponieważ reakcja jest blokowana przez nadmiarową ilość nośników ujemnego ładunku elektrycznego wewnątrz zbiornika i w wodzie;
12). - możliwe jest otrzymanie z wody tlenu i wodoru metodą elektrolizy – "termin określający wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego. W węższym zakresie pojęcie to obejmuje tylko procesy rozkładu". Jednak w idei hydroelektronowej jest napięcie zewnętrzne poza zbiornikiem związane z napięciem wewnątrz zbiornika pomiędzy elektronami naelektryzowania powierzchni materiału i fotoelektronami zgromadzonymi na powierzchni zbiornika/wody oraz ujemnymi jonami w wodzie.

Rysunek:

image

Elektronowe zgazowanie wody
- reaktor hydroelektronowy

Elektronowe zgazowanie wody w reaktorze hydroelektonowym ułożone jest w idei wirtualnej rzeczywistości. Być może byłaby możliwość ułożenia algorytmu symulacji komputerowej. W tym ułożeniu zbiorniku niech będzie 10 litrów wody.

Autodysocjacja wody - "warunkach standardowych ma ona wartość 3,23×10−18 co w praktyce oznacza, że jest ona bardzo silnie przesunięta w stronę substratu, czyli niezdysocjowanej formy wody. W idealnie czystej wodzie w warunkach standardowych stężenie jonów [H3O]+ i  [OH] wynosi ok. 10−7 mol/l."

W tym ułożeniu natura dała na startup idei inżynierii technologii i techniki hydroelektronowej tylko "jony wodne"- "W fazie ciekłej nieustannie powstają i pękają wiązania wodorowe pomiędzy cząsteczkami wody. Woda ulega łatwej protonacji i deprotonacji od kwasów, tworząc jon hydroniowy H3O+. Jon ten również łączy się wiązaniami wodorowymi, tworząc kation Zundela H5O2+, kation Eigena H9O4+ i większe aglomeraty."

Równanie idei hydroelektronowej:

2H2O + elektrony naelektryzowania (fotoelektrony, jony ujemne) = 2H2 + O2 + elektrony (fotoelektrony)

Dla natury elektrycznoenergtycznej wody ułożenie po lewej stronie równania musiałoby wynikać z ingerencji fotoelektronów.

Elektrycy przestrzegają przed wspólnym wpływem wody i elektryczności. W idei hydroelektronowej elektryczność natury cząsteczek wody i elektronów zamknięta jest w zbiorniku oraz zachodzi blokada emisji fotoelektronów do niego dla wartości napięcia U = 0 pomiędzy elektroenergetyką wewnątrz zbiornika i układem na zewnątrz niego.

Internet:

W opracowaniu notki wykorzystano inspiracje z rozważań pod zagadnieniem "Czym jest napięcie elektryczne?" https://teoriaelektryki.pl

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale