Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
334 notki
109k odsłon
  72   0

Refundacja pomocy zjednoczenia Niemiec mająca znaczenie dla metod energetycznych w Polsce

Rząd przyjął program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Oznacza to, że elektrownie węglowe zostaną zgrupowane w osobnym podmiocie ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.

Polityka, Polityka historyczna

Przeksięgowanie i wykonanie

Przesłanka: wzrost zasobów metod OZE Skarbu Państwa RP.

*

Rząd przyjął program transformacji sektora elektroenergetycznego i wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych. Oznacza to, że elektrownie węglowe zostaną zgrupowane w osobnym podmiocie ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa.
- To ważny krok do bezpiecznej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego i powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – mówi wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

*

W tym ułożeniu jest złożenie dwóch poprzednich notek:

Moralna refundacja zrzeczonych przez PRL reparacji od NRD i RFN

Reparacje na multienergetyczne innowacje w domenie OZE metodą "zaprojektuj i wybuduj"

*

W tym scenariuszu nie ma wprost o niemieckich reparacjach wojennych na rzecz Polski w związku z IIWŚ. Wartość zrzeczonej reparacji w związku z "Raportem o stratach poniesionymi przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej" jest przeksięgowana na wartość refundacji. Zatem jest refundacja wkładu narodu polskiego w jedność państwa niemieckiego w wyniku wydarzenia określanego w historii jako porozumienie "2+4" z 1990 r. poprzez realizację wydatków kwalifikowanych w ramach programu zintegrowanego wzrostu zasobów multienergetycznych w Polsce w oparciu o metody OZE wraz z infrastrukturą powiązaną oraz planem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, finansowanych z "funduszu refundacji wspierania zjednoczenia Niemiec".

Zatem w tej idei:
- RFN tworzy fundusz refundacji wspierania przez Polskę zjednoczenia Niemiec w latach 1954-1990,
- fundusz finansuje przedsięwzięcia objęte programem multienergetyczne metody OZE w Polsce,
- powstałą infrastrukturę metod OZE fundusz przekazuje do zgrupowania przez Skarb Państwa RP,
- Skarb Państwa RP realizuje dalsze działania wobec otrzymanych od niemieckich firm metod OZE.

*

Pilotaż, szkic startup idei:

1000 MW z biogazowni
1000 MW z elektrowni fotowoltaicznych
1000 MW z elektrowni wiatrowych
1000 MW z innych metod OZE w tym magazyny energii

Inspiracja: "Jasne zasady lokalizacji biogazowni i przejrzysty system ich wsparcia mogłyby przyczynić się do rozwoju tego źródła wytwarzania energii w Polsce - uważają przedstawiciele branży. Koszt 1 MW mocy w przypadku biogazowni oceniają na ok. 15-16 mln zł (2012-11-11) - cire.pl"

*

W domenie polityki potrzeba by było translacji określenia "przeksięgowanie" na inne, nośne, medialne, uspołecznione, promujące "decyzje, mające doniosłe znaczenie dla wszystkich narodów".


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale