Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
334 notki
109k odsłon
  114   0

Polskie "ekorekiny" na terenach wiejskich za darmo od Niemiec, problem Janusza Kowalskiego

W związku z ogłoszeniem "Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej", Sejm RP podjął uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

Gospodarka, OZE

Problem Janusza Kowalskiego?

Przesłanka: "Nasze bioreaktory "zeżrą" wszystko - to zapewnia stałość paliwa i obniża koszt" - threeme-ww

*
W związku z ogłoszeniem "Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej", Sejm RP podjął uchwałę w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

Z podjętym zagadnieniem powiązane są określenia, tj.:
- reparacje (wojenne, IIWŚ),
- odszkodowanie,
- zadośćuczynienie.

Określenia "reparacje" i "odszkodowanie" związane są z ideą zjednoczenia Niemiec. Przy czym wskazuje się na przesłanki, że sprawa reparacji była ustalana pomiędzy ZSRR i NRD, a rząd PRL w 1953 roku użył określenia o szerszym znaczeniu "odszkodowanie" w oświadczeniu o "zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty odszkodowań na rzecz Polski". Przy czym są głosy, że sprawa jest zamknięta, oraz inne, że nie ma uzasadnionych wymagań prawnych.

Wspomniana powyżej uchwała Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r. ujmuje przedsięwzięcie w kategorii zadośćuczynienia.
*
W tym scenariuszu notka jest złożeniem wybranych zagadnień względem idei "refundacja" jako metoda "refundacji wspomagania przez PRL zjednoczenia Niemiec" oraz zagadnień zawartych w notce "Parę słów o OZE" i w komentarzach pod nią, w szczególności do wskazań o polskiej innowacji technologii i techniki wytwarzania biogazu.

W idei niemieckiego funduszu "refundacji wspomagania przez PRL zjednoczenia Niemiec", jako zadośćuczynienie, życzenie do spełnienia, w poprzednich notkach jest szkic startup modelu odniesienia w postaci wybudowania w Polsce multienergetycznych  metod OZE wraz z infrastrukturą powiązaną (np. drogi dojazdowe, przyłącza elektroenergetyczne, obiekty logistyczne i inne urządzenia techniczne) o MW mocy:
1000 MW z biogazowni,
1000 MW z elektrowni fotowoltaicznych,
1000 MW z elektrowni wiatrowych,
1000 MW z innych metod OZE w tym magazyny energii.
*
Dalej w  tym ułożeniu wybrane są rozważania o metodzie biogazowni.

Mimo idei zawartej w przesłance, że polskie bioreaktory ("ekorekiny") przetwarzają ("pożerają") wszystko, przetwarzanie w bioreaktorach biomaterii na biogaz, działalność biogazowni, nie jest zakwalifikowana do kategorii przetwórstwa i rozwoju rynku rolnego, dlatego, że "produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym" - "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (gov.pl)".

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski właśnie wszedł do rządu, został powołany na stanowisko wiceministra rolnictwa oraz pełnomocnika rządu ds. przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych. Zatem gdyby zmienił kwalifikację i poszerzył kategorię "przetwórstwo" na produkty biogazowni, to tą ścieżką, być może, można by było połączyć z ideą "refundacji wkładu PRL w zjednoczenie Niemiec" poprzez sfinansowanie budowy 1000 MW mocy z biogazowni wraz z infrastrukturą powiązaną? Szacunkowy szkic, koszt idei profuturo, to rząd wielkości 4 mld euro (średni koszt 1 MW mocy w przypadku biogazowi rolniczej wynosi ok. 4 mln euro - Google).

Wytworzona w cyklu produkcyjnym z biogazownią energia i nawóz zużyte w rolnictwie są w tej idei w domenie wewnątrzwiejskiej (gospodarki obiegu zamkniętego) i powiązane do produkcji spożywanych produktów rolnych.

Zatem w tej idei (przed notą dyplomatyczną) RFN, niemieckie firmy, metodą "zaprojektuj i wybuduj" w Polsce, zamawiają w polskich firmach instalację sieci biogazowni o łącznej mocy zainstalowanej 1000 MW na terenach wiejskich RP w oparciu o polską metodę technologii i techniki biogazowni, których realizacja, opracowanie i budowa, finansowana jest przez niemiecki "fundusz refundacji wspomagania przez PRL zjednoczenia Niemiec".

*
ps.
Internet: Publikacje Instytutu Zachodniego - "23 sierpnia 1953: rząd PRL rezygnuje z reparacji od Niemiec"


Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale