Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
334 notki
109k odsłon
  222   0

Sztuczna wyspa i mułowy interes państwowym instrumentem finansowym

Wikipedia: Kanał przez Mierzeję Wiślaną - Przebieg projektowanej drogi wodnej łączącej Elbląg z Zatoką Gdańską
Wikipedia: Kanał przez Mierzeję Wiślaną - Przebieg projektowanej drogi wodnej łączącej Elbląg z Zatoką Gdańską

Gospodarka, Transport

Czy sztuczna wyspa z mułu to wartościowy obiekt budowlany?

Przesłanka: tor wodny dla transportu towarowego do portu w Elblągu przez śluzę na Mierzei Wiślanej.

*

mannet: @Otemalina To nie jest budowa na skale. Co się będzie wydobywać, aby pogłębić tor wodny?
Otemalina: @mannet Piasek nienadający się dla budownictwa a zwłaszcza muł, który będzie składowany na sztucznej wyspie.

Zbudowanie sztucznej wyspy dla gromadzenia mułu wydobywanego w celu utrzymania użyteczności i użytkowania toru wodnego jest przedsięwzięciem budowlanym. Wartość tej wyspy powiązana jest z transportem towarów przez śluzę na Mierzei Wiślanej do portu w Elblągu. Odmulenie nie jest działaniem jednorazowym i w perspektywie przedsięwzięcia transportowego ciągłym zamówieniem jego wykonania.

Zatem w tym scenariuszu polscy naukowcy i inżynierowie wyliczyli, że metoda odmulenia toru wodnego nadąży względem naturalnego zamulenia. Muł ma być składowany na sztucznej wyspie. Budowlana gwarancja techniczna trwałości w czasie sztuczności tej wyspy tworzy warunki dla stworzenia miejsc pracy przy wydobyciu i składowaniu mułu. Będzie praca. Stały koszt odmulania to stałe zlecenie jego wykonania.

Wskazuje się, że etapem przedsięwzięcia związanym z budową śluzy jest poniesienie jakości toru wodnego poprzez odmulenie. Niech zatem wartość "wyspy mułowej" będzie na startup idei równa kosztowi jej tworzenia a tym samym będzie wzrastać w wyniku ciągłego odmulania i składowania na niej mułu.

Pojawia się informacja, że bieżący etap odmulania ma kosztować 100 mln zł. W tej idei wartość wyspy zamieniona jest w akt dokumentu państwowego instrumentu finansowego, zwany dalej aktem i akt zaoferowany jest do nabycia na aukcji, np. zaczynając od symbolicznej złotówki plus vat.

Kwalifikowany ustawą do jego nabycia podmiot jest w tym ułożeniu potencjalnym, tzw. "dysponentem ekonomicznym" aktu. Dysponent ekonomiczny nie ma prawa własności do wyspy tylko do jej wartości w postaci aktu państwowego instrumentu finansowego. Aktualizacja wartości aktu w związku ze wzrostem wartości "wyspy mułowej" o koszt ciągłego odmulania i dodawania na niej mułu następuje w określonym w ustawie czasie. Akt przechowuje minister finansów w Narodowym Banku Polskim. Podmiot, który nabył akt w aukcji otrzymuje poświadczenie od ministra finansów, że jest jego dysponentem ekonomicznym.

Oprócz kwalifikacji ustawowej podmiotu uprawnionego do nabycia aktu, dochodzi kwalifikacja zastosowania aktu. Niech zatem w tej idei w zakresie wykorzystania aktu będzie ubieganie się podmiotu (dysponenta ekonomicznego aktu) o uzyskanie kredytu w banku, wobec którego akta stanowi zabezpieczenie dla banku udzielenia kredytu podmiotowi do maksymalnej wysokości 100 ml zł, czyli bank otrzymuje od ministra finansów poświadczenie, że dany podmiot, który ubiega się o kredyt w banku, jest dysponentem ekonomicznym aktu. Dysponentem ekonomicznym może być tylko podmiot, który nie utraci aktu na rzecz banku z powodu zabezpieczenia nim kredytu, czyli np. może spółka skarbu państwa? Jeżeli bank by przejął akt, bo kredytobiorca nie spłacił kredytu, to bank mógłby wystąpić do państwa od zwrot 100 mln zł. Wówczas byłby reset i państwo otrzymałoby zwrot aktu. Potem można jeszcze raz zaoferować go na aukcji.

Pomiędzy podmiotami ustawowo uprawnionymi do bycia dysponentem ekonomicznym aktu może dochodzić do sprzedaży aktu, jeżeli nie jest obciążony zabezpieczeniem kredytu, itp.

Ponieważ wyspa jest materialna i w założeniu idei jest obiektem budowlany, to w wyniku wyroczni Otemalina, dochodzi jeszcze kwalifikacja zakresu wydatkowania kredytu na inwestycje w domenie budownictwa, czyli dysponent ekonomiczny aktu o wartości gwarancji państwa dla zabezpieczenia udzielonego kredytu, musiałby nim inwestować w kraju w przedsięwzięcia materialne, np. obiekty i infrastruktura.

Celem tego działania jest uzyskanie przez państwo, poprzez akt państwowego instrumentu finansowego, wpływów do budżetu w wyniki oddziaływania inwestycji na rynku podejmowanych przez dysponenta ekonomicznego aktu, a tym samym skierowanie tych wpływów na finansowanie zlecenia odmułowiania toru wodnego i składowania mułu na sztucznej wyspie.

Skrót:
Firma udaje się do banku w celu uzyskania kredytu i informuje bank, że jest dysponentem ekonomicznym aktu o mocy państwowego zabezpieczenia spłaty udzielonego firmie kredytu bankowego. Bank występuje do ministra finansów o poświadczenie, że firma jest dysponentem ekonomicznym tego aktu. 

Tak w tej idei scenariusza "piasek nienadający się dla budownictwa a zwłaszcza muł, który będzie składowany na sztucznej wyspie" przyczyniłby się do inwestycji w domenie budownictwa.


Lubię to! Skomentuj7 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale