mannet mannet
336
BLOG

Co uczynią Stany Zjednoczone wobec Ukrainy nie jest tajemnicą

mannet mannet Polityka Obserwuj notkę 13

Polityka, USA

SPOKÓJ

Wyrocznia: "My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję." - Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

I wszystko jasne?

Hipoteza: W tym scenariuszu wybrane jest jedno wiodące kryterium - "zabezpieczyć spokój w kraju" - determinujące wybór działań USA wobec Ukrainy. Zatem Stany Zjednoczone Ameryki będą dotąd i tak wspierać Ukrainę, aż Rosja się uspokoi.

*

Dopisane po godz. 21.20. W domenie nazwy geograficznej (Ameryki):

  1. udoskonalić Unię,
  2. ustanowić sprawiedliwość,
  3. zabezpieczyć spokój w kraju,
  4. zapewnić wspólną obronę,
  5. podnieść ogólny dobrobyt,
  6. utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności.

*
Badanie hipotezy:
Na początku trzeba by się nauczyć rozpoznawania działań USA w przeszłości względem zakresu wstępu w Konstytucji.

Test 1:
"To jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości” - Neil Armstrong, 21 lipca 1969 r., na Księżycu
Jak "ludzkości" pasuje do "dla nas samych i naszego potomstwa"? Splątanie z "udoskonalić Unię"?


mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka