mannet mannet
1262
BLOG

Czy nauka jest mądra? Wzywam blogerów i komentatorów nauki vs Logicznie myślący

mannet mannet Technologie Obserwuj notkę 394

Technologie, Nauka

Czy nauka jest mądra?


Inspiracja:

Logicznie myślący, 1 listopada 2023, 10:35
@quwerty
"...jak cos nie ma masy to nie istnieje..."
A fale elektromagnetyczne, dzięki którym ma Pan m.in. dostęp do internetu i możliwość pisania (nie zawsze mądrego) na S24?"

*

Usunąłem blokadę wszystkim zablokowanym. I pod tą notką nie blokuję.

***

17.11.2023 r. (ułożenie modyfikowane)

Wybrane ułożenie opisu z dyskusji i rozważań pod notką.

"...jak coś nie ma masy to nie istnieje..."

W tej idei pojawiła się przesłanka, że coś może nie posiadać masy, ale ma energię, którą można podzielić przez c2 "i otrzymany wynik nazwać masą".

Czy można obliczyć masę fali elektromagnetycznej?
- https://www.salon24.pl/u/mannet/1336944,czy-nauka-jest-madra-wzywam-blogerow-i-komentatorow-nauki-vs-logicznie-myslacy#comment-25227678

Czy można obliczyć masę poruszającego się fotonu?
- https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/czy-wzor-emc2-stosuje-sie-do-fotonow-i-czarnych-dziur/

*

W idei rozważań pojawiło się uszczegółowienie pytania:
"czy nauka jest mądra wewnątrz (metody) nauki czy poza nią?"

Inspiracją uszczegółowienia była przesłanka w idei hipotezy nickname quwerty w świetle odwrócenia wyroczni wg Logicznie myślącego, czyli że quwerty czasem pisze coś mądrego i może to jest to coś:

"łatwo zweryfikować za pomocą eksperymentu, że mam rację w kwestii go-around, moje wyzwanie dla dra Laska czy prof. Artymowicza jest aktualne, stawiam 50 tys.PLN wystarczy eksperyment na symulatorze Boeinga 727( ten Tu-154 M jest -ale praktycznie- niedostępny)".

Do inspiracji dobrany został kontekst:
dane = liczba + jednostka (miara)
informacja = dane + opis (fakt)
wiedza = informacja + interpretacja (komentarz)
mądrość = wiedza + doświadczenie (eksperyment)
inteligencja = szybkość wykorzystania nabytej mądrości w czasie

Zatem w świetle przesłanki quwerty w domenie (zakresie) powyższego kontekstu nauka posiada metody gromadzenia wewnętrznej mądrości.

Potwierdzenie fizycznej hipotezy (racji) to praktyczne działanie w oparciu o ułożenie "wiem jak" - wiedzy i doświadczenia, eksperymentu, symulacji.

Wobec idei quwerty rozważania rozwinięte zostały na ułożeniu poglądowego szkicu scenariusza start-upu (link):

Masz indeks Hirscha dodatni.

1. Weryfikowalną hipotezę w kwestii go-around.
2. Ideę eksperymentu dotyczącego tej hipotezy.
3. Kapitał początkowy 50 tys. zł /zakład anulowany/.
4. Możliwość podniesienia wartości indeks Hirscha.

Hipoteza racji w kwestii go-around dostępna jest na blogu quwerty. W idei tej notki wybrana została jej wersja (link): "Przejście na wznoszenie samolotu Tu-154 z wysokości 20 m nad ziemią przy parametrach jak w Smoleńsku jest fizyczne niemożliwe."

Symbolicznie hipoteza w dyskusji została nazwana "hipotezą UFO" (link, idea "UFO"), czyli maszyny latającej, która przemieszcza się niezgodnie z uznanymi prawami fizyki, zatem wg tych praw obserwowany ruch (wg danych zawartych w raportach) jest fizycznie niemożliwy. I tak ułożony został opis "hipotezy UFO", która w trakcie dyskusji wraz z uwzględnieniem doświadczenia (eksperymentu potwierdzającego rację quwerty), ujęta została (mannet) w następującym ułożeniu:

~ Wybrane parametry zawarte w raportach MAK/"dr Macieja Laska(?)" w zakresie dotyczącym przejścia na wznoszenie samolotu Tu-154 z wysokości 20 m, stanowią dane do opisu toru ruchu tego samolotu, który w praktyce lotniczej byłby fizycznie niemożliwy do wykonania, co zostało wykazane za pomocą testu przeprowadzonego na symulatorze Boeinga 727. Niezgodność z prawami fizyki tych parametrów wynika przede wszystkim z zasady zachowania energii. ~

Szkic scenariusza zakończono na idei lotu ufizycznionego w domniemanym ułożeniu zasady zachowania energii (idea zasady dodana przez manneta).

*

Co zatem wynika z mądrości nauki w tym ułożeniu?

Z mądrości nauki wynika to, że albo się kończy cel wydatków finansowych na wiedzę i badania albo się zaczyna. W domenie pośredniej obecnie nauka (w domenie fizyki a tym samym pochodne idee, tj. technologia i technika) jest w granicach szybkości względem prędkości światła (fali elektromagnetycznej) i działania względem stałej Plancka (h). Natomiast pojęcie energia i zasada zachowania energii były korzystne w rozwoju fizyki (nauki i techniki). Zatem w ułożeniu "w scenariuszu rzeczywistym czy sąd zapytałby o ekspertyzę z zasady zachowania energii?", oczywiście nie chodzi o kontekst do różnych opinii quwerty w związku z jego hipotezą, a jedynie o zgodność/niezgodność opisu zdarzenia w oparciu o posiadane dane w ujęciu zasady zachowania energii. Idea niezgodności jest w tym ułożeniu scenariuszem wyprowadzenia opisu poza fizykę co najmniej w zakresie uznanym przez naukę. Zatem można by przyjąć, że ideowy sąd trzymałby się ekspertyzy opisu lotu zgodnego z zasadą zachowania energii. Natomiast ewentualne w opisie anomalie (link) uznane w ekspertyzie za prawdopodobne lub faktyczne, jako odchylenie od normy zasady zachowania energii, to kierunek idei w stronę ministra nauki.


mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie