14 obserwujących
138 notek
132k odsłony
  542   0

Co w przypadku braku wyboru i powołania nowego I Prezesa SN do dnia 30.04.2020 roku…

marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz

Po dniu 30.04.2020 roku Prezydent RP powierzy wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa SN wskazanemu przez siebie sędziemu SN.

Co w przypadku odwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN wyznaczonego na 21.04.2020 roku, w tym wyboru przez w/w Zgromadzenie 5 kandydatów w celu przedstawienia Prezydentowi RP, a co za tym idzie niepowołania przez Prezydenta RP w w/w trybie Pierwszego Prezesa SN do dnia 30.04.2020 roku…

      W obecnej kryzysowej sytuacji i według aktualnego stanu prawnego, odpowiedź na w/w pytania wbrew różnym teoriom lansowanym przez różnych polityków i publicystów jest prosta i wynika wprost z Konstytucji RP i ustawy o Sądzie Najwyższym.

      Sześcioletnia kadencja obecnego Pierwszego Prezes SN Pani prof. Małgorzaty Gersdorf upływa 30 kwietnia 2020 roku – art.183 ust.3 Konstytucji RP.

       Jeżeli do dnia 30 kwietnia 2020 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN nie odbędzie się i nie wybierze kandydatów na Pierwszego Prezesa SN, a następnie nie przedstawi ich Prezydentowi celem wyboru i powołania zastosowanie będzie miał art.13a §.1 ustawy o Sądzie Najwyższym.

       Zgodnie z w/w przepisem, jeżeli kandydaci na stanowisko Pierwszego Prezesa SN nie zostali wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego.

      Tylko tyle i aż tyle.

       Tak na marginesie chciałbym podpowiedzieć różnym poważnym piszącym i komentującym, że w w/w przypadku, wbrew ich opiniom nie będzie miał zastosowania art.14 §.1 ustawy o Sądzie Najwyższym, to jest, że w czasie nieobecności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zastępuje go wyznaczony przez niego Prezes Sądu Najwyższego, a w przypadku niemożności wyznaczenia – Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego, ponieważ art.14 §.1 ustawy o Sądzie Najwyższym może mieć zastosowanie tylko w czasie trwania kadencji Pierwszego Prezesa SN, np. podczas urlopu, wyjazdu itd. ale nigdy po upływie kadencji.

          Oczywiście powyższe rozwiązania będą aktualne w przypadku braku zmian legislacyjnych w w/w zakresie.


Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka