4 obserwujących
68 notek
59k odsłon
822 odsłony

Listy Piotra

Wykop Skomentuj2

Prawdziwy  biblijny student  nim zacznie studiować Nowy Testament, wpierw uczciwie bada zapisy ST, aby mieć świadomość, o czym czyta w greckim apokryfie NT. Bez dogłębnej znajomości ST, studium apokryfu  NT stanowczo odradzam, albowiem takie  niekompletne  nauki  doprowadzą  w każdym przypadku spragnionego  sprawiedliwości  i miłości czytelnika  do RELIGII , a ta ni prawdą ni sprawiedliwością NIGDY nikomu odwdzięczyć się nie zdoła.


Kim był Piotr?

Mt4,18-20
18 Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 19 I rzekł do nich: «Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi». 20 Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim.  - BT


Mateusz zapisał, że Szymon zwany Piotrem był rybakiem . Słowo  JEZUS  w przekładzie BT powyższego tekstu znajduje się w nawiasie kwadratowym, co oznacza, że w tekście oryginalnym ono nie występuje. Dopisał je tłumacz, sądząc że w wersecie tym chodzi o Jezusa. Sprawdźmy w oryginale czy prawdę gadam;


18 A przechodząc obok morza Galilejskiego zobaczył dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, jego brata, jak rzucali w morze sieć, gdyż byli rybakami. - przekład DOSŁOWNY

https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/4/verse/18/param/1/version/TR


Jak widzimy,  w wersecie tym nie NAPISANO  kto powiedział do Piotra i jego brata Andrzeja, żeby poszli za nim.  Czy to nie dziwne, że rybacy zarzucający sieci  nagle zostawiają wszystko i podążają za kimś kogo nie znali?  Z dalszej narracji jasno wynika, że wszyscy inni uczniowie zostali powołani w ten sam sposób, bez najmniejszych szemrań.  Natychmiast zostawiali swe zajęcia i szli za nieznajomym.  Trzeba przyznać, że opisane w Ewangeliach  sytuacje codzienności absolutnie nie stanowią , przeto wygląda to tak, jakby  powoływane osoby poddawane były  jakimś czarom. Tak  działa jeno HIPNOZA;


Mt 8,14-16
14 ... przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. 15 Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. - BT

Ujęta za rękę chora kobieta, natychmiast wstaje i zaczyna swemu wybawcy USŁUGIWAĆ. Moja świadomość słowa SŁUŻBA jakoś nie akceptuje, albowiem ktoś kto SŁUŻBY potrzebuje, kiepsko mi się kojarzy. Cenię osoby, które pomagają czy też bezinteresownie dają coś innym , natomiast osoby SŁUŻBY potrzebujące, są jakby nie z mojej bajki.


Mała konfrontacja wersetów;


Rdz17,1
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się JHWH i rzekł do niego: «Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny,  - BT

Jak widzimy, JHWH bardzo służby zawsze  pragnął, a także na HIPNOZIE znał się nie najgorzej;


Rdz2,21
21 Wtedy to JHWH  sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber , a miejsce to zapełnił ciałem. - BT

Zatem rybak Piotr był porządnym człowiekiem, co to pracował od świtu do nocy żeby familiję utrzymać przy bytunku, by wreszcie paść ofiarą MANIPULACJI. Jak wiemy z Dz2, na Piotra i innych nieszczęśników   zadziałał dodatkowo duch JHWH, tak,  że aż towarzystwo  na nogach się słaniało, a nad ich głowami pojawił się OGIEŃ;


Dz2,2-13
2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.  5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 9 1 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» - drwili inni. - BT


Ze świstem i przytupem pojawia się tylko i wyłącznie duch JHWH, co opisano w wielu biblijnych wersetach ST np.Ez1,4   i jedynie tenże duch zniewala człowieka bez jego zgody i wiedzy do tego stopnia że;


"zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić  13 «Upili się młodym winem» - drwili inni."


JHWH zapodał zatem uczniom  programy  poszczególnych gramatyk , których autorem jest nikt inny jak on sam;

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale