4 obserwujących
68 notek
59k odsłon
1157 odsłon

Maryja

Wykop Skomentuj6

Zapewne każdy POLAK  imię Maryja utożsamia  z matką Jezusa Chrystusa zbawiciela tego świata, albowiem tak nas pouczono. Niemniej jednak przeanalizujemy kwestię tego imienia biblijnie, sprawdzając tym samym jakość zaszczepionych w nas nauk; 


image


Jak wiemy, powyższe wersety traktują o MIRIAM - siostrze Mojżesza i Aarona, której historia oraz imię zostały w ST sfałszowane , o czym pisałem we wcześniejszych notkach informując, że słowo Miriam H4813  מרים Lb12,1 jest rzeczownikiem męskim w liczbie mnogiej znaczącym tyle co merowie, panowie. Logika podpowiada, że na skutek tego starotestamentowego fałszu zaistniało nowotestamentowe imię Maria, które w NT jak najbardziej zapisano i do dzisiaj imię to nadawane jest kobietom, bowiem utożsamiamy je z matką zbawiciela.


image .

Kim jest biblijna Maria opisana w powyższych wersetach NT? Ano trzeba do nich zajrzeć i przekonać się osobiście;


Mt27,56
56 Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.- BT


Mt28,1
1 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. - BT

Mk15,40
40 Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.- BT


Mk15,47
47 A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.- BT


Mk16,1
1 Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. - BT

Łk8,2
2 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów;- BT

W powyższych wersetach nie zapisano o jaką Marię chodzi.

Łk10,38-39
38 W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu . 39 Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. - BT


W tych wersetach jasno zapisano o jakiej Marii mowa, mianowicie o siostrze MARTY.

Łk24,10
10 A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. - BT

J11,1-2
1 Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty . 2 Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi . Jej to brat Łazarz chorował.- BT

Jan potwierdza za Łukaszem, że istniała jakaś Maria, która była siostrą Marty.


J11,20-21
20 Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. 21 Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.- BT

Zatem Maria była siostrą Marty i Łazarza.


J19,25
25 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.-BT


Imienia  matki ukrzyżowanego Jezusa w tym wersecie Jan nie wymienił, a wersety z imieniem MARIA wzięły się właśnie i  skończyły. Trzeba w takim razie szukać dalej;image


Łk1,26-35
 26 W szóstym miesiącu  posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida10; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona , pełna łaski, Pan z Tobą, ». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym . - BTŁk2,4-5
4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.- BT


Łk2,16-21
16 Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 18 A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 20 A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.  21 Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię , nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. - BT


  Łukasz w swej Ewangelii jasno opisał o jakiej Maryi rozprawia.image
 

Mt13,53-58
53 Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. 54 Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd u Niego ta mądrość i cuda? 55 Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam  , a Jego braciom  Jakub, Józef, Szymon i Juda? 56 Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?» 57 I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony». 58 I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich niedowiarstwa.

Z przeprowadzonej analizy jasno wynika, że DWIE kobiety o imieniu Maryja i Mariam , będące  matkami DWÓCH różnych Jezusów,  opisano wyłącznie  w  Ewangelii  Mateusza i Łukasza. Przeanalizujmy zatem omawiane wersety;

Jak widzimy w powyższym tekście Mt13,53-58  jest mowa o Jezusie, proroku cuda działającym, którego matką była MARIAM, a ojcem cieśla o nieznanym imieniu. Ów  Jezus  posiadał czterech braci Jakuba, Józefa Szymona i Judę, oraz siostry, których imion Mateusz nie wymienił, a także nie zapisał ile sióstr prorok , cudotwórca Jezus posiadał. Mateusz nie wspomina nic a nic, że opisany w jego Ewangelii Jezus był synem jakiegoś  najwyższego boga, a także nie wspomina o dziewictwie jego matki, rozwiewając nawet wszelkie mrzonki w tym temacie informacją, że prorok, cudotwórca Jezus posiadał czterech braci i kilka sióstr. Mateusz nie wymienia również nazwy miejscowości, z której opisany przez niego Jezus pochodził.  Zajrzyjmy do oryginału, żeby sprawdzić jak zapisano  imię matki Jezusa, którego ojcem był cieśla;

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale