Biblijnie
Wolność prawdy więzieniem kłamstwa
2 obserwujących
54 notki
22k odsłony
208 odsłon

Obywatel Rzymu

Wykop Skomentuj4

Dz7,58
58 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali18, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. -BT

Przypis BT  Dz 7, 58 - Ukamienowanie było karą za bluźnierstwo. Świadkowie bluźnierstwa winni byli rozpocząć kamienowanie. Po nich dopiero inni mogli rzucać kamienie. Por. Pwt 13,9nn; Pwt 17,7.


Szczepan został oskarżony o bluźnierstwo przeciwko bogu JHWH, za co został ukamienowany przez jerozolimskich  czcicieli tegoż boga. Rzymianie, którzy na wniosek jerozolimczyków ukrzyżowali syna JHWH - Chrystusa vel Mesjasza, za owo bluźnierstwo wynieśli Szczepana na ołtarze, przez co okazali,  że jak najbardziej popierają postawę Szczepana , choć syna boga,  któremu Szczepan służył, sami przecież zamordowali.

Wychodzi na to, że Żydzi są wierni swojemu bogu JHWH do chwili obecnej, bowiem Chrystusa  do swego panteonu bogów nie przyjęli,  natomiast Rzymianie zrezygnowali z niemałego panteonu własnych bogów, na poczet syna żydowskiego boga JHWH - Chrystusa vel Mesjasza. Jakby nie kombinować, zarówno Żydzi jak i Rzymianie mają za bogów istoty pochodzące z jednej rodziny, bowiem z Pisma jasno wynika, że Chrystus zrodził się z żydowskiej dziewicy Maryi , a został poczęty za sprawą Ducha Świętego, który od JHWH pochodzi, przez co za syna JHWH jest uznawany.

Z historii Sumeru wynika, jak referuje pan Jacek Sokal, że bóg Marduk, którego rozeznałem jako JHWH, był synem boga Enkiego, zatem nie inaczej jak Chrystus vel Mesjasz, także własnego ojca posiadał. Z racji udowodnionych na moich blogach biblijnych fałszerstw, nie pozostaje mi nic innego, jak poddanie logicznej analizie rodzinnej historii Chrystusa vel Mesjasza - syna JHWH, bowiem to jedyny sposób, żeby jakkolwiek zrozumieć zapodawane przez rozmaite PISMA zależności.

Jako człowiek rodzinę posiadający, mogę dokonać takiej analizy w oparciu o własne doświadczenia, konfrontując je następnie z biblijnymi opisami, co pomoże zrozumieć religijne zawiłości  opisane w Dziejach Apostolskich. Jako dorosły człowiek założyłem własną rodzinę, stąd też i od mamusi się wyprowadziłem, choć kontakty rodzinne dalej z mamusią podtrzymujemy. Mama kocha mnie, a ja kocham mamę. Gdyby pojawili się  jacyś  czciciele mojej mamy i moi, absolutnie nie byliby w stanie stworzyć jednego kościoła, bowiem moja mama i ja to dwa różne światy, dwie różne osobowości, dwie różne hierarchie wartości, dwie różne świadomości itd.

Gdyby stworzyć z mojej mamy i ze mnie jakiegoś dwuosobowego boga  zaopatrzonego w bezprzewodową technologię  zwaną duchem, przez co powstałaby trójca  - dramat  panie święty murowany, bowiem to co moja mama uznaje za ważne, dla mnie żadnego znaczenia toto nie ma i na odwrót. Aby z  DWÓCH osobowości  - mojej mamy i mojej, stworzyć jedność , jedno z nas musiałoby stać się niewolnikiem drugiego. Powyższa zasada sprawdza się we wszystkich znanych mi przypadkach. Skoro człowiek został uczyniony na podobieństwo boga, to i wśród bogów dzieje się nie inaczej jak wśród ludzi. Biblijny dowód;


Rdz17,1
1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się JHWH i rzekł do niego: «Jam jest Bóg Wszechmogący . Służ Mi i bądź nieskazitelny, - BT

Bóg JHWH wymagał od Abrama służby. Czego wymagał Chrystus vel Mesjasz - syn boga JHWH od człowieka?


Dz9
6 Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». - BT
15 «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. - BT
16 I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia». - BT


Jak widzimy, Chrystus, który nazywa siebie PANEM, nie inaczej jak jego ojciec JHWH nakazuje człowiekowi aby mu służył, a nawet cierpiał dla jego imienia. Człowiek dla Chrystusa stanowi NARZĘDZIE, jak sam ów Mesjasz powiedział. Narzędzie do czego? Ano do toczenia  religijnych bojów , aby imię danego boga rozsławiać na ziemi.

Czy bóg nie może sam rozsławiać swojego imienia? Wszak jest WSZECHMOGĄCY,  jak pouczył Abrama. Cóż to za wszechmoc, co to potrzebuje technologicznie  omamionego przez się człowieka, żeby imię danego boga po ziemskich kniejach roznosił? I tak to po dzień dzisiejszy Żydzi roznoszą po ziemi imię JHWH, chrześcijanie Chrystusa vel Mesjasza, Muzułmanie Allaha, Buddyści - Buddy itd.

Z tego to powodu odrzuciłem wszystkich bogów precz, bowiem nie ma to dla mnie znaczenia, któremu DEMAGOGOWI tenże świat będzie służył. Uznaję jedynie Ojca, który jest HIPERNAUKOWCEM  STWÓRCĄ ,  a nie  jakimś PANEM  czy też BOGIEM, a którego to współczesny świat nie zna wcale, z racji biblijnych FAŁSZERSTW udokumentowanych na moich blogach. Ojca,  którego mam na myśli,  co niektórzy nazywają  ABSOLUTEM, i osoby takie nie inaczej jak ja, żadnych bogów co to im służyć trzeba nie uznają.

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale