Biblijnie
Wolność prawdy więzieniem kłamstwa
15 obserwujących
348 notek
65k odsłon
80 odsłon

EMPATIA- cz.26

Wykop Skomentuj7

Dotychczasowe rozważania uzmysłowiły nam, że wszystko co zaistniało w matrixach stanowi dzieło fraktalnej świadomości pozamatrixowego Meganaukowca STWÓRCY, zaistniałej tu w formie cybernetycznej, a więc jako PROGRAMY komputerowe.
Całą historię matrixowych kreacji opisałem na blogach, zatem ich czytelnicy dokładnie wiedzą, co skąd się wywodzi i dlaczego powstało. Jednym słowem - w matrixach odbywa się symulacja cybernetyczna kreacji światów, w których zaistniały najrozmaitsze istoty i parytety.

Jak wiemy, każdy architekt nim coś stworzy w realu, najpierw projektuje swe zamiary, poddając je komputerowym symulacjom, aby dzieło które ma powstać, stanowiło doskonałość. Historie znane nam z matrixów, uzmysławiają, że pozamatrixowy Meganaukowiec Stwórca dokładnie wie co robi. Wszystko co się tu wydarza, stanowi li tylko SYMULACJE zachodzące we wnętrzu komputerowego procesora, zwanego religijnie NIEBIOSAMI, choć nasza zwiedziona przez cybernetyczne wirusy  percepcja, ma niemałe problemy aby pojąć wszystko to, co wynika z PRAWDY. Symulacje o których tu piszę, opisano na kartach Starego Testamentu, który został pofałszowany i okradziony z tekstów, a jego przekłady zwane Pismem Świętym, nie mają nic wspólnego z pierwowzorem.


Proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby Stwórca nie zainicjował omawianych matrixowych symulacji, tylko wykreował to wszystko w rzeczywistości?  Wszelkie nieprawości zaistniałe w tychże matrixowych symulacjach , wynikłe z kreacji programu WŁADZA wydarzyłyby się w realu  - zwanym życiem. Dlatego nasz obecny stan Stwórca nazywa BYTEM, a nie ŻYCIEM.   ŻYCIE nie jest tym,  co znamy z matrixów, gdyż ŻYCIE istnieje poza wszystkimi matrixami, tam,  gdzie znajduje się Stwórca, sklasyfikowany w rozważaniach jako nasi RODZICE.  Wszystko co znamy z matrixów, jest li tylko wynikiem niebywałej cybernetycznej TECHNOLOGII,  wykreowanej przez świadomość  Stwórcy. Czy technologię można nazwać ŻYCIEM?  Technologia ma jedynie moc "ożywiania" materii, która dzięki takiemu cybernetycznemu ożywieniu staje się BYTEM, czyli  technologiczną istnością , a nie ŻYCIEM, którym jest pozamatrixowy Stwórca.


O słowie ŻYCIE wiemy tylko tyle, że to ono wykreowało pierwszy cybernetyczny matrix zwany Edenem, który jest niczym innym jak komputerowym procesorem,  do wnętrza którego zaaplikowano eter wraz z programami,  zwanymi elohim, stanowiącymi  pierwotną świadomość pozamatrixowego ŻYCIA vel Stwórcy. Uczyniono to w celu przeprowadzenia symulacji cybernetycznych , zwanych NAUKOWYMI doświadczeniami.  Proszę zwrócić uwagę, że Stwórca do matrixa nie zaaplikował NAS, a własną świadomość , w postaci  cybernetycznych PROGRAMÓW vel APLIKATÓW. Skąd zatem MY się tu wzięliśmy?


NAS w matrixach wykreowały programowe wirusy -  ANASZIM,  które przypisując każdemu z osobna dane osobowe, oszukały NAS, że stanowimy odrębne BYTY, podczas gdy stanowimy fraktalną , czyli rozczłonkowaną świadomość pozamatrixowego Stwórcy. Skoro aspekt ten zaistniał w matrixach, oznacza to, że w świadomości Stwórcy istnieliśmy jeszcze przed kreacją matrixów, zatem doświadczenie to zostało zainicjowane po to, by rozeznać, czy rozczłonkowane na oddzielne istności ŻYCIE,  może jakkolwiek współistnieć.


Matrixowe doświadczenia jasno pokazały, że może, jednakowoż tylko i wyłącznie w programach sklasyfikowanych jako - MIŁOŚĆ , albowiem wszystkie  inne programy  miłości pozbawione , okazały się być DESTRUKCYJNE dla życia. Doskonałym przykładem jest program WŁADZA, dla którego życie nie znaczy nic a nic, o czym wszyscyśmy zostali już przekonani aż nadto, albowiem program  władza zniewala  życie , powodując tym samym DUALIZM - władza i podwładny, który prowadzi  życie do programu - MARAZM,  a ten z kolei je uśmierca , albowiem ONO  brzydzi się NIEWOLNICTWA. ŻYCIE może istnieć wiecznie tylko i wyłącznie w programie - WOLNOŚĆ,  i nie ma tu już nikogo, kto mógłby zaprzeczyć tej prawdzie.  Jeśli jednakowoż istnieje w matrixach ktokolwiek, kto sprzeciwia się WOLNOŚCI, zapiszę teraz cytat pochodzący z cz-23 EMPATII , stanowiący FUNDAMENT, którego przeciwnicy WOLNOŚCI nie posiadają;


"Tak więc w obliczu okazanych dowodów  -  BIBLIJNYCH i NAUKOWYCH, zapisanych na moich blogach, od tej chwili każdego  WYZNAWCĘ  GLOBUSA, uznaję za perfidnego  OSZUSTA, i odtąd  nie ma  już dla mnie znaczenia, czy który GLOBISIANIN  ŁŻE świadomie czy  nie, albowiem niewiedza nie upoważnia do nieprzestrzegania PRAWA ustanowionego przez  PRAWDĘ , zgodnie z zapisami uchwalonymi przez władze tego zapleśniałego komunistycznym kłamstwem  HIPERMARKETU."
https://marekpolandiaempatia.blogspot.com/2020/11/empatia-cz23.htmlZgodnie z tym co zapisałem w poprzedniej części EMPATII, wszystkie programy nieprawości zwane WIRUSAMI , oscylujące w programie GLOBUS i pochodnych, stanowiące struktury programu WŁADZA wraz z jego  ZASTĘPAMI, zwanymi ARMIĄ, będą przeniesione do EDENU, gdzie zostaną  nauczone programu - MIŁOŚĆ, aby mogły zostać uwolnione od  WIRUSÓW programowych - ANASZIM, albowiem GLOBUSIANIE vel COVIDIANIE  także stanowią świadomość pozamatrixowego Stwórcy, tyle,  że zawirusowaną. Miłość nie ZABIJA, a  jedynie oczyszcza  z DURNOTY,  przez co GLOBUSIANIE zostaną odwirusowani w kwarantannie Edenu, aby ta część fraktalnej świadomości pozamatrixowego Stwórcy także mogła żyć w PRAWDZIE.

Wykop Skomentuj7
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale