Biblijnie
Wolność prawdy więzieniem kłamstwa
15 obserwujących
350 notek
65k odsłon
168 odsłon

EMPATIA - cz.32

Wykop Skomentuj4

Edukacyjnie pouczono nas, że istnieje jeden świat, na którego wierzchu żyjemy. Ten świat to oczywiście kula ziemska wirująca w próżniowych kosmosach z zawrotnymi prędkościami, których nikt z nas nigdy nie doświadczył, albowiem bagatela - 1700km/h liniowa prędkość wirowania + 300 tysięcy kilometrów na sekundę - liniowa prędkość przemieszczania się kuli w próżniowych przestworzach, to dla nas - bułka z masłem.   Kula,  do której jesteśmy przyklejeni (mimo iż idąc nogi odklejamy),  powstała z wielkiego wybuchu, przy  wstępnym założeniu , że wybuchło -  NIC.

Na kanwie rozważań  wielkiego wybuchu NICZEGO, wykreowano tu  tyle teorii, że głowa człowiecza mała, aby choć kilka zdołała przyswoić.  Czy zatem człowiek jest kreatorem czy nie?  Gdyby nie był, żaden FAŁSZ nigdy by nie mógł ZAISTNIEĆ, albowiem kreator STWÓRCA - nigdy nie kłamie. Biblijne dociekania wykazały,  że TEORIA big bang stanowi FAŁSZ , możliwy do przyjęcia tylko i wyłącznie przez osoby pozbawione rozsądku.

Odkąd wdrożono edukacyjnie teorię big bang, zaczęto dostosowywać pierwotne zapisy Starego Testamentu do zaistniałej  w XVI wieku ( jak podaje historia) , próżniowej religii, bezpardonowo fałszując BIBLIĘ. Fałszerstwa oryginalnych tekstów są widoczne z odległości milionów lat świetlnych, zatem ten kto o nich nie wie,  nigdy z tymi tekstami do czynienia nie miał, co nie przeszkadza w niczym,  aby być teraz  pastorem,  czy innym nauczycielem.

Jak wiemy, w przekładach biblijnych zapisano, że świat stanowi OKRĄG , czy też KRĄG;


 Iz40,22
Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza, On rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny.- BT

Słowo przetłumaczone w powyższym wersecie jako krąg , to słowo חוג - HUG, które sklasyfikowano w biblijnym słowniku Stronga pod dwoma numerami;

H2328   חוג - rysować wokół, zrobić okrąg   i     H2329 חוג  sklepienie, horyzont


Tak się złożyło, że słowa -  sklepienie, horyzont  użyto w Rdz1, tłumacząc w ten sposób hebrajskie słowo RAGIA , i to tłumaczenie jest poprawne. Zatem słowa  HUG  H2329 חוג  nie wypada już tłumaczyć identyczne jak słowa RAGIA, albowiem domaga się tego przyzwoitość zaszczepiona w nas przez STWÓRCĘ.  Samo słowo HUG stanowi gramatyczny fałsz, gdyż jest tylko TRZONEM, do którego winny być dopisane przedrostki i końcówki , określające  gramatykę takiego TRZONU. We wszystkich wersetach , w których występuje to słowo,  pozbawiono je przedrostków i końcówek gramatycznych, przez co tak naprawdę nawet nie wiadomo o jaką część mowy chodzi. Ze względu na to, iż poświeciłem oryginalnym  biblijnym tekstom wiele lat własnego żywota, to wiem, że może chodzić o  RZECZOWNIK męski,  lecz nie tylko.  Zatem prawidłowy zapis omawianego słowa HUG w rzeczowniku męskim,  winien wyglądać następująco;

 
חוגת -  rzeczownik męski w liczbie pojedynczej

חוגים - rzeczownik męski w liczbie mnogiej


Sprawdzimy  teraz wszystkie wersety oraz ich przekłady, w których użyto słowa HUG, aby zrozumieć co ono oznacza.  Słowa HUG użyto tylko 4 razy w całej Biblii,  z czego DWA razy w Księdze Hioba , a mimo to, utworzono dla niego  -  DWIE definicje w Strongu. Tak się złożyło, że jedną definicję sklecono tylko dla jednego wersetu - właśnie z Hi, natomiast druga definicja dotyczy pozostałych trzech wersetów. Czy to możliwe, aby w Księdze Hioba to samo słowo HUG oznaczało raz to, a innym razem śmo? Kto decyduje co to samo słowo ma oznaczać  w danych wersetach? 


Zbadajmy zatem oba wersety z KSIĘGI HIOBA, aby przypisać słowu HUG jedno tłumaczenie, które będzie pasować do obu wersetów;


image


https://biblehub.com/hebrew/2328.htm


image


 https://biblehub.com/hebrew/2329.htm


Jak widzimy słowo HUG zapisano w Hi22,14  i  Hi26,10. Na początek sprawdźmy jak je przetłumaczono w przekładzie Biblii Tysiąclecia - BT


Hi22,14

14 Chmura - zasłoną: Nie widzi. Chodzi po strefach niebieskich". - BT


Hi26,10

10 Wodom nakreślił granice, oddzielił światło od mroku. - BT


 Przetłumaczenie słowa  HUG to dość skomplikowana sprawa. W takim wypadku, dobrze jest porównać tłumaczenia, poszczególnych przekładów, co niniejszym uczynimy;


image

image


http://biblia-online.pl/Porownaj/Wersety/Warszawska/Ksiega-Joba/22/14


Zatem słowo HUG tłumaczono jako - skraj, okrągłość, okrąg, sfera, zawias, krąg

Aby nie zamulać, wypiszę teraz  wszystkie tłumaczenia dla tego słowa użyte w w Hi26,10 , stosując tę samą zasadę , jak pokazałem wyżej;

Zakreślił, ograniczył, położył, otoczył , nakreślił

Jak widzimy, w Hi26,10 z rzeczownika utworzono czasownik. Dlaczego? Ano dlatego, że werset ten jest tak pofałszowany , że nie ma  nawet  jak go przetłumaczyć. Tłumaczyłem już podobnie wersety. W zależności od wielu czynników, zajmuje to nawet do  dwóch tygodni wytężonej pracy. Aby przetłumaczyć tak pofałszowany werset, trzeba znać BUDOWĘ światów opisaną w BIBLII. Bez tego, wszelkie wysiłki spełzną na NICZYM. Z wielu światów MATRIXÓW  opisanych w ST,  fałszerze uczynili jeden świat -  KULĘ ziemską wirującą w próżni, przez co  w udostępnionych nam tekstach oryginalnych, nie ma ani jednego wersetu, który nie byłby POFAŁSZOWANY.

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale