29 obserwujących
356 notek
238k odsłon
  79   2

„ANTYMANTYKA” nr 31, pismo Federacji Młodzieży Walczącej

„ANTYMANTYKA” nr. 31 pismo/magazyn Federacji Młodzieży Walczącej, wydawane wciąż bez debitu - w II obiegu, a wychodzące w Gdyni (Region Pomorze Wschodnie). Numer ukazał się z datą: 1990.05.20. Okolicznościowe wydanie nawiązujące do okrojenia wcześniej autoryzowanego wywiadu z przedstawicielem FMW oraz innych manipulacji jakich dokonała redakcja nowo powstałej w 1990. - „Gazety Gdańskiej” w stosunku do tekstu zamieszczonego na swoich łamach.

image

W numerze po tekście przewodnim zacytowano pełną wersję wywiadu (po autoryzacji) odsyłając dla porównania do wersji szczątkowej zamieszczonej na łamach „GG” nr 10 z 5 marca 1990. Całość puentuje oświadczenie Henryka Galusa, red. naczelnego „GG”, który zakończył współpracę z tym pismem wraz z 45 nr „GG” wydanej w dniu 17 kwietnia 1990.

image
W nawiązaniu: wersja szczątkowa i okrojona wywiadu a zarazem manipulacja z zestawieniem ze zdjęciem jednej z subkultur młdzieżowych, za: „GG” nr 10 z 5 marca 1990, ss. 4-5.

W tekście przewodnim na str. 1 czytamy m.in.: „(…) Trudno więc było przedstawicielowi FMW Reg. Pomorze Wschodnie posądzić gazetę o praktyki stanu wojennego, gdy jeden ze współpracowników redakcji poprosił o wywiad. Stało się jednak inaczej. Redakcja „Gazety Gdańskiej” brutalnie pocięła treść wypowiedzi Mariusza, wybierając tylko odpowiednie dla siebie sformułowania, dokonując zarazem manipulacji w zestawieniu ze zdjęciem przedstawiającym młodzież związaną z jedną z subkultur a nie Federacją. W rezultacie na swych łamach redakcja „GG’ zamieściła tekst bez autoryzacji. Dokonując nadużycia, gdyż na publikację wywiadu w tej formie rozmówca by się nie zgodził”.

image
Doszło zatem do okrojenia wcześniej autoryzowanego wywiadu z przedstawicielem FMW, poniżej foto cięć na dwóch oryginalnych kartach redakcyjnych "GG".

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że tekst tego okrojonego wywiadu zamieszczono w samym środku dwóch stron 4 i 5 gazety, co było typowym zabiegiem mającym zmarginalizować jego obecność na łamach. Ponadto na str. 1 – 2 opublikowano pełny tekst wywiadu, po wcześniej przeprowadzonej autoryzacji, z czego zachowały się także wydruki na oryginalnym papierze redakcyjnym.

image
Jako bezpośrednia reakcja ukazał się w wersji plakatowej (szeroko rozklejany) pełny tekst wywiadu. Następnie, już po rezygnacji z kierowania pismem przez red. Henryka Galusa ukazało się okolicznościowe wydanie „Antymantyki”, magazynu Federacji Młodzieży Walczącej, Region Pomorze.

Ponadto na 2 str. zmieszczono również treść oświadczenia red. Henryka Golusa zamieszczonego w wydaniu „GG” z 17 kwietnia 1990 informującego m.in. o jego rezygnacji z kierowania pismem. W oświadczeniu czytamy m.in.: „Wobec zaistniałego u części członków redakcji braku tolerancji dla różnych racji oraz solidarności w dążeniu do zapewnienia gazecie odpowiedniego poziomu profesjonalnego rezygnuję z funkcji redaktora naczelnego”. Co stanowiło swoistą puentę dla tego okolicznościowego wydania „A”.

image
„Antymantyka” nr. 31, str. 2, na końcu puenta w postaci oświadczenia Henryka Galusa, red. naczelnego „GG”, który zakończył współpracę z tym pismem wraz z 45 nr „GG” wydanej w dniu 17 kwietnia 1990, patrz:

Format pisma A5, dwie strony. Druk wykonany metodą offsetową, nakład nieokreślony. Podano kontakt adresowy i telefoniczny do przedstawiciela FMW.

PS. W nawiązaniu do okrojonego, wcześniej autoryzowanego wywiadu z przedstawicielem FMW oraz innych manipulacji do jakich doszło na łamach „Gazety Gdańskiej”, poniżej plakat z oświadczeniem autorstwa Tomasza Stoppy (FMW-RSZ) pt. „Prawda o Gazecie Gdańskiej”, który był szeroko kolportowany / rozklejany w połowie 1990 w Trójmieście, został także zamieszczony na łamach 32 numeru „Antymantyki”. Niestety, miałem problem z oznaczeniem Tomka.

image


Całość skanów tego numeru oraz innych (sukcesywnie dodawanych), patrz tutaj.


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura