Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman
84
BLOG

"ANTYMANTYKA" - FMW w rocznicę Powstania Styczniowego

Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 0

Cześć i Chwała Bohaterom! oraz R.I.P. w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, a w nawiązaniu dla przypomnienia:

"ANTYMANTYKA" nr 12 pismo/magazyn Federacji Młodzieży Walczącej, wydawane w II obiegu, a wychodzące w #Gdynia (następnie, jako magazyn FMW Region Pomorze Wschodnie). Numer ukazał się z datą dzienną: 1989.01.22 (okolicznościowy w nawiązaniu do 126 rocznicy Powstania Styczniowego).

image

W numerze m.in.: tekst okolicznościowy nawiązujący do rocznicy powstania, w którym autor: przybliża postać ks. Mikoszewskiego oraz redagowanego przez niego „Głosu Kapłana Polskiego”, wysnuwając jednoznaczne aluzje do czasów mu współczesnych.

image

Ponadto ukazała się notatka o spotkaniu członków Komisji Krajowej NSZZ „S” w Gdyni oraz oświadczenie sygnowane przez kilka organizacji opozycyjnych protestujące przeciwko arbitralnej decyzji L. Wałęsy o zaprzestaniu refundacji z Funduszu Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S” kosztów kolegiów otrzymywanych za udział w demonstracjach (których organizacja stawała się niewygodna w dobie dogadywania z komunistami). Na ostatniej stronie zamieszczono także słowa przerobionej w 1945 roku „Roty” jako reakcja na „zdobycie władzy” przez komunistów i wprowadzeniu przez nich „nowego” ładu.

image

W numerze także m.in.: zdjęcia i wspomnienie demonstracji przeprowadzonych w Gdańsku w 1988., podziękowania i informacja ze szkół w tym o nowopowstałych pismach szkolnych. Kontynuacja formatu pisma A6 - 4 strony (oszczędność papieru), a także zwiększonego nakładu do 8 tys. egz.

image

Druk offsetowy. Kolportowany był głównie w szkołach średnich, uczelniach oraz wśród młodych robotników Trójmiasta i innych miejscowościach związanych z regionem: Wejherowie, Chojnicach, Bydgoszczy, a także śladowe ilości w całej Polsce.


Całość skanów tego numeru oraz innych (sukcesywnie dodawanych), patrz tutaj.

mariuszroman.gdy@gmail.com  Mariusz A. Roman (ps. "Powstaniec" i „Hubal”), urodzony w 1969 roku - gdynianin w drugim pokoleniu, mgr politologii, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym, ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzania i przedsiębiorczości. Przywiązany do tradycyjnych wartości katolickich, od 1984 prowadził działalność niepodległościową, a od 1991 roku znany jest ze swojejdziałalności na Kresach. W latach 80-tych tworzy w podziemiu struktury gdyńskiej Federacji Młodzieży Walczącej. Początkowo w składzie redakcji gdańskiego pisma FMW - „Monit”, następnie wydawał „Antymantykę” - pismo regionu Pomorze Wschodnie, oraz inicjował wydawanie pism: „Wolni” w Wejherowie, "Strzelec" w Chojnicach i „Piłsudczyk” w Gdańsku, a także szeregu pism szkolnych. Od 1987 r. działał w strukturach Polskiej Partii Niepodległościowej i wydawał pismo młodzieżowe „Szaniec”, inicjował wydawanie pisma „Solidarność i Niepodległość” wychodzącego na Wybrzeżu w latach 1989 - 1991. W maju i sierpniu 1988 roku czynnie wspomagał protest robotniczy na Wybrzeżu. Wielokrotnie represjonowany za działalność polityczną przez organa władzy komunistycznej. W latach 1993-2002 redaktor naczelny „Prawicy Polskiej”, pisma redagowanego przez środowiska prawicowe Kaszub i Pomorza. Z czasem wokół „PP” powstało środowisko polityczne. Był pierwszym korespondentem „Naszego Dziennika” na Wybrzeżu. Współpracował z kilkoma ogólnokrajowymi tygodnikami prawicowymi, prasą polonijną oraz lokalną. Obecnie pisuje do kilku prawicowych portali internetowych. W latach 1998-2006 radny Rady Miasta Gdyni. Przez trzy lata był w gdyńskim samorządzie, przewodniczącym komisji ds. Rodziny. Jest m.in. współautorem programu pomocy rodzinie oraz nowatorskiego projektu: „Bilet rodzinny elementem integrującym rodzinę wielodzietną w Gdyni”. Z jego inicjatywy powstał raport o stanie rodziny w Gdyni.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura