76 obserwujących
64 notki
247k odsłon
  15798   0

ULICA GUBIENKO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wizualizacja położenia samolotu w chwili uderzenia w pancerną brzozę oraz nad ulicą Gubienko, wykonana na podstawie danych MAK oraz KBWL LP. Wizualizację 3D wykonano w programie CAD. Wszystkie zdefiniowane obiekty są trójwymiarowe i umożliwiają odczyt danych gabarytowych, wysokościowych oraz wzajemnych zależności geometrycznych.

WIZUALIZACJA WG DANYCH MAK

Punktem wyjścia były parametry: Roll (przechylenia), Pitch (pochylenia) oraz AltR (wysokość wg radiowysokościomierza) w momencie uderzenia samolotu w brzozę oraz 0,7 sek. później. Profil terenu oraz położenie przestrzenne samolotu wykonano wyłącznie na podstawie danych zawartych w Raporcie MAK.

Rys.1 Mapa terenu z naniesionymi obiektami 3D. Wykorzystano mapę Pluszaczka z danymi dotyczącymi kierunku lotu naniesionymi przez prof. K.Nowaczyka na podstawie odczytów systemu TAWS. Lokalizacja pancernej brzozy wyznaczona wg danych MAK dotyczących długości złamanego skrzydła.Na dolnym rysunku widać odległości między poszczególnymi drzewami po obu stronach kadłuba samolotu.

Rys.2 Obliczenie położenia i wysokości drzew.Lokalizację drzew wyznaczono wg zdjęcia z lotu ptaka względem pancernej brzozy. Wykonano 3 pomiary wysokości drzew, wartości graniczne znajdują się na fotomontażu Amielina.

 Rys.3 Opisy zdarzenia wg MAK, KBWL LP i z książki Amielina „Ostatni lot-spojrzenie z Rosji”


 

Rys.4 Wykresy MAK: Roll, Pitch, AltR oraz profil terenu z odczytami wartości w miejscu uderzenia w brzozę oraz nad ulicą Gubienko


 Rys.5 Parametry określające położenie samolotu wg Raportu MAK

  

Rys.6 Wizualizacja położenia samolotu w chwili uderzenia w pancerną brzozę oraz nad ul. Gubienko przy zachowaniu parametrów Pitch, Roll i AltR z Raportu MAK (wg Rys.5). Linią żółtą połączono punkty znajdujące się na kadłubie, czerwoną i zieloną- końcówki skrzydeł. Jak widać, samolot powinien ściąć drzewa przy ul. Gubienki tuż nad ziemią- zatem dane MAK są niewiarygodne.

 Rys.7,8 Wizualizacja położenia samolotu nad ul. Gubienko przy zachowaniu parametrów Pitch,Roll i AltR z Raportu MAK (wg Rys.5)

WNIOSKI:

  1. Dane w Raporcie MAK dotyczące położenia samolotu nad ulicą Gubienko są nieprawdziwe. 

  2. Należy zauważyć, że nawet ewentualne zastosowanie innego, bardziej płaskiego profilu terenu niż zawarty w Raporcie MAK także nie powoduje zlikwidowania sprzeczności dotyczących położenia samolotu względem ściętych drzew przy ulicy Gubienko. Jest to związane z wartością AltR (wysokości radiowej) za ulicą, podaną w Raporcie MAK.

  3. Odczyt AltR znajdujący się w Raporcie MAK, odpowiadający czasowi uderzenia w pancerną brzozę, wskazuje iż wysokość 6m w tym miejscu była mierzona do gruntu. Potwierdza to zarejestrowana wartość kąta pochylenia (Pitch). W związku z brakiem zwartej grupy drzew (warunek odbicia wiązki radiowysokościomierza) po zachodniej stronie ulicy Gubienko, a także brakiem skoku wartości AltR (o różnicę wysokości między drzewami a gruntem) pomiędzy analizowanymi dwoma punktami można jednoznacznie wykluczyć ewentualną rejestrację wartości AltR za ulicą do drzew, co spowodowałoby podniesienie trajektorii pionowej samolotu i w efekcie uprawdopodobniłoby dane z Raportu MAK.

  4. Lokalizacja ściętych oraz niezniszczonych drzew przy ulicy Gubienko wyklucza uszkodzenie tych pierwszych przez Tu-154M „101” lecący zgodnie z parametrami Pitch, Roll i AltR zamieszczonymi w Raporcie MAK. Należy zwrócić uwagę na odległość (ok.23 metry- mniejszą od rozpiętości Tu-154M nawet po utracie końcówki skrzydła) między nieuszkodzonymi drzewami po lewej i prawej stronie kadłuba. Ewentualna niewielka niedokładność pomiaru odległości między drzewami i ich lokalizacji w niniejszym opracowaniu, w związku z wymiarami samolotu Tu-154M oraz jednoznacznie zdefiniowaną trajektorią poziomą lotu, pochodzącą z odczytów systemu TAWS, nie ma wpływu na poprawność powyższego wniosku.

  5. Dane MAK są niezgodne z dostępną dokumentacją fotograficzną. Przy lokalizacji przestrzennej samolotu jak u Amielina należałoby liczyć się z większymi wartościami AltR, jak i uderzeniami podwozia w drzewa już przy ulicy Gubienko, a także wystąpieniem w tym miejscu TAWS event „Landing”, co, jak wiadomo, nastąpiło później, obok autokomisu.

WIZUALIZACJA WG DANYCH KBWL LP

Punktem wyjścia były parametry: Roll (przechylenia), Pitch (pochylenia) oraz AltR (wysokość wg radiowysokościomierza) w momencie uderzenia samolotu w brzozę oraz w odległości 47 m od brzozy (w tym drugim punkcie, w związku z zatajeniem przez KBWL LP wartości AltR, wykorzystano zawartą w Raporcie informację iż wysokość samolotu nad terenem wynosiła 7m- przyjęto zatem tę wartość dla najniżej położonego punktu samolotu- tj. kikuta lewego skrzydła).

Lubię to! Skomentuj448 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale