Blog
Wolna Europa? Zdemoralizowanym mediom - NIE!
michael
michael Z uporem szykuję "Historię gospodarczą III RP"
27 obserwujących 292 notki 396181 odsłon
michael, 2 czerwca 2007 r.

POLSKA RACJA STANU - Ważny moment historyczny

W latach 1981 - 1990 społeczeństwo polskie osiągnęło kres wytrzymałości na opresję komunistyczną, ale równocześnie w Polsce nie było już prawie ludzi, którzy by rozumieli i pamiętali czym jest państwo i gospodarka niekomunistyczna. Polacy wiedzieli "nie chcemy tego co było", nie bardzo wiedzieli "czego chcą teraz, po obaleniu komunizmu".
Czego chcemy? - Niekomunizmu!

Negacja przeszłości to stanowczo zbyt mało, by wyciągać z niej wizję przyszłości.

Hasło "budujemy demokratyczne państwo prawa, budujemy państwo społecznej gospodarki rynkowej", zawiera w sobie zbyt wiele pytań bez odpowiedzi, by mogło zastąpić pragmatyczny program szukania polskiej drogi w przyszłość.

Było wtedy stanowczo za mało społecznej wiedzy, doświadczenia i kompetencji, by bezbłędnie budować nowe, niekomunistyczne państwo. Nie można o to mieć do nikogo pretensji, to był skutek półwiecza izolacji i systematycznej indoktrynacji marksizmem i "jedyną możliwą" socjalistyczną wizją świata. Można mieć jednak za złe tym, którzy wykorzystując ten historyczny moment, wybrali "za społeczeństwo" i "ponad jego głowami" wariant kontynuacji  tej wizji.

Jasne jest więc i zrozumiałe, że w czasie ostatnich 17 lat popełnionych było wiele, niekiedy bardzo poważnych, błędów ustrojowych, politycznych i gospodarczych, które przyniosły i przynoszą nadal bardzo poważne skutki, czasem dobre, a czasem bardzo złe. Wiele z tych błędów pojawiło się skutkiem inicjatyw podjętych w dobrej wierze, wiele jednak jest skutkiem pasożytniczych koncepcji, zasugerowanych Polsce w złej wierze.

Przez 17 lat polskie społeczeństwo zgromadziło już wystarczająco dużo wiedzy i doświadczenia w uprawianiu suwerennej państwowości, by nie zasłużyło i nie było już wystarczająco kompetentne do samodzielnego szukania odpowiedzi na wyzwania współczesnej cywilizacji globalnej XXI wieku, z pożytkiem dla Polski i jej środowiska międzynarodowego.
Polska ma niezwykle wartościowy dorobek kilkusetletniej kultury i tradycji demokratycznych Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dorobek zbyt cenny by mógł być teraz ignorowany, może on być bezcennym polskim wkładem w inicjatywy europejskie i przyczynkiem do patriotycznej polskiej dumy narodowej.
Patriotyzm stanowczo nie jest ani megalomanią ani ksenofobią.

Trzy lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej, siedemnaście lat po odzyskaniu niepodległości to już najwyższy czas na porządny remanent, czas na pragmatyczną analizę, służącą:
. wykryciu defektów w organiźmie Rzeczpospolitej, aby je usunąć,
. jasnemu wyznaczeniu wyborów Polskiej Racji Stanu, jako odpowiedzi na współczesne wyzwania cywilizacji XXI wieku.

Mój tekst jest "polem otwarcia dyskusji", którą projektuję na swojej stronie, szukając sojuszników.

. Pracę Pana Stefana Hambury  rozumiem, jako szlak zwrócenia uwagi na "uzasadnione prawdopodobieństwo" istnienia różnej kategori oraz klasy ważności błędów w relacjach pomiędzy Polską a Unią Europejską. Błędy te nie zaprzeczają idei naszego udziału we wspólnotach europejskich, są jedynie problemami do dyskusji, są zadaniami do rozwiązania, których nie wolno ignorować, jako problemów bardzo ważnych dla sprawności całej wspólnoty europejskiej.

. Mój szlak historii gospodarczej III RP diagnozuje "uzasadnione prawdopodobieństwo" istnienia różnej kategorii oraz klasy ważności błędów w systemach ustroju gospodarczego III RP, wskazuje na faktyczne istnienie nużących patologii sprzecznych z domniemaną polską Racją Stanu.

. Istnieje jeszcze szlak ustroju politycznego Rzeczpospolitej Polskiej, który w bardzo już widoczny sposób dostarcza nam straszliwych frustracji i który krzyczy o korektę. Korekta tego poziomu jest najczęściej związana ze zmianami konstytucyjnymi, co wynika chociażby z jednej z propozycji programowych PO polegającej na wprowadzeniu mieszanego systemu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW), z systemem proporcjonalnym (coś na kształt Listy Krajowej).

Jestem przekonany, że jest już najwyższy czas na otwarcie konstruktywnej dyskusji o polskiej Racji Stanu, bo jest teraz konieczny po temu moment historyczny.

UZASADNIENIE:
To jest ważna chwila dla wspólnot europejskich, które mają swój historyczny moment refleksji na przygotowanie się do odpowiedzi na współczesne wyzwania cywilizacji globalnej XXI wieku.
Są możliwe dwa warianty do wyboru:

. Jest środowisko wspólnotowe, przekonane o tym, że kwestią życia i szans przetrwania Europy jest gruntowna reforma strategii europejskich, od rekonstrukcji fundamentu aksjologicznego poczynając. Środowisko to identyfikowane jest ze zwolennikami Europy rozumianej jako zintegrowana przestrzeń wspólnego wolnego rynku dla suwerennych Państw Członków UE.

. Jest środowisko polityczne Unii Europejskiej i Rady Europy, przekonane o tym, że jedynym co Europie jest potrzebne do sprostania współczesnym wyzwaniom jest budowa silnego Państwa Europejskiego, w którym suwerenność Państw Członków jest podporządkowana interesowi wspólnoty, z mocy prawa. Jest to środowisko konserwatywne, przeciwne reformom, akceptujące biurokratyczne interwencje państwa w gospodarkę i ograniczanie wolnego rynku i wolności gospodarczej w imię reguł "społecznej gospodarki rynkowej" oraz akceptujące systemy państwa ideologicznego, w którym ideowy nurt postmodernizmu i poprawności politycznej jest wytyczną do stanowienia unijnego prawa państwowego.

Pytanie do polskiej racji stanu jest następującą alternatywą:

. Czy Polska powinna wybrać jeden z tych wariantów i czynnie wspierać jego rozwój dla dobra polskiego interesu narodowego i w konsekwencji dla interesu wspólnoty europejskiej?
Jeśli tak, to który z tych wariantów lepiej odpowiada interesowi Polaków?

ALBO

. Czy Polska powinna skorzystać ze swojej szansy na milczenie i pokornie czekać aż ktoś te problmy rozwiąże za nas?

Jest dzisiaj moment do podjęcia dokładnie tej decyzji, kwestia sposobu liczenia głosów jest jedynie powierzchnią problemu, przedmiotem dyskusji jest kształt wizji Europy w przyszłości, coś czuję, że głosy o porządkowym, nieważnym charakterze europejskiej dyskusji konstytucyjnej, cokolwiek mijają się z rzeczywistością. To nie jest tylko dogrywka po decyzjach europejskiego "konwentu konstytucyjnego Giscarda d'Estaigne", ale jest  istotną debatą konstytucyjną, na którą nie szkoda czasu.

Polecam lekturę tekstu Stefana Hambury: "Gratulacje dla Eriki Steinbach,..."

http://hambura.salon24.pl/17569,index.html

 

Opublikowano: 02.06.2007 15:31.
Autor: michael
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Jesteśmy skazani na rzetelną analizę naszych korzeni, sumienną refleksję filozoficzną i na skrupuatne wyciąganie praktycznych wniosków. Jestem więc wyrachowanym przeciwnikiem poprawności politycznej, bo wpycha ona w arogancką gnuśność myśli, wiąże stereotypami i mistyczną wiarą w trujący urok haseł - pięknych tylko od frontu. Tak myślę o przyszłości.

Geo Visitors Map
who's online

Mój e-mail: mil@mail2michael.com
michael: http://michael-rwe.blogspot.com
michael: http://michael-wolnaeuropa.blogspot.com/

image
Rosyjska wytwornica gęstej mgły

image
image

Ptak nielot, zwany limitem
Linki do moich poprzednich postów:

225. DEBILIZM POLSKIEGO ŻYCIA PUBLICZNEGO
224. Popyt na Janusza Palikota
223. Andrzej Wajda - Oligarcha demodernizacji Polski
222. O co chodzi, początek konstruktywnej propozycji
221. Ustawa o zwalczaniu przemocy w rodzinie
220. Fine tuning, Odsłona IV Zero tolerancji do myślenia
219. Fine tuning, Odsłona III Czy nowa konstrukcja?
218. Fine tuning, Odsłona II Zwariowani liberałowie
217. Fine tuning, Odsłona I Noworoczne rozmowy
216. Fine tuning. Subtelnego zestrojenia życzę!
215. Czy polska prawica jest bezjajeczna?
214. Sprawa hazardu? To nie żadna afera, to propaganda.
213. 28 lat
212. Wszczepienie odporności na dziejące się zło
211. Świadomość geopolityczna, na kilka dni przed...
210. Czas na projekt Rzeczypospolitej.(IGP)
209. Musimy zorganizować think tank, by Polskę odzyskać
208. Strategia wyborcza - Europejskie wybory (IGP)
207. Kombinacja operacyjna Dziennika przeciwko gospodarce
206. PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ. Treść polskiej polityki (IGP)
205. DUPEK STANU
204. SAISONSTAAT. Treść polskiej polityki (IGP)
203. Przyczynek do polskiej geopolityki. (IGP)
202. DEMORALIZUJĄCE CECHY FAŁSZYWYCH DIAGNOZ
201. Ale zbaw mnie od nienawiści I ocal mnie od pogardy.
200. Okrągły Stół, biskup Bronisław Dębowski i Angela Merkel
199. KTO TRZYMAŁ SMYCZ – AGENCI CZY DYSYDENCI?
198. Światowy problem: OBAMA. Treść polskiej polityki VII IGP
197. Z tym rosyjskim gazem idzie w parze parę lip.
196. EPIGONIA [1]
195. WYBIERZMY MĄDRZE. Treść polskiej polityki. - Część VI
194. Nowa "Euforia"
193. FATALNA FIKCJA*). Część V (IPG)
192. Treść polskiej polityki - wariant motywacyjny. Część IV
191. List z podróży
190. Treść polskiej polityki. Bez złudzeń - pożegnanie z mitami.
189. Treść polskiej polityki. Część II (IPG)
188. Gruzja jest testem. Cel jest dalej - Treść polskiej polityki
187. Gruzja jest testem. Cel jest dalej
186. XXI wiek - program pozytywny (IGP).
185. Aresztowanie Wojciecha Sumlińskiego
184. Czy grozi nam pełzająca ewolucja w stronę zła? (IGP)
183. RUCH FUNKCJONARIUSZY. (IGP)
182. Polska doktryna obronna w ścieku TVN
181. Polska doktryna obronna (IGP)
180. BOLSZEWIZATOR
179. Kombinacja operacyjna "Dziennika"
178. Dlaczego rząd Donalda Tuska musi odejść?
177. II Apel Aspiryny
176. Przyczynowość i przypadkowość w historii (IGP)
175. Ptak nielot, zwany limitem (IGP)
174. Jak zorganizować Polskę (IGP)
173. Instytut Geopolityki Polskiej (IGP)
172. Sprawa Bolka.*)
171. Eurotalibowie i katyńscy strzelcy
170. Fundamentalne pomieszanie porządków...
169. Gruby błąd Erazma...
168. Art. 10 ust. 1. Ustrój Rzeczypospolitej...
167. Systemy ustrojowe. Czy wszyscy okuliści są kłamcami?
166. Systemy ustrojowe Rzeczpospolitej.
165. Niebezpieczna równość, groźna wolność...
164. Zegarmistrz światła kolorowy.
163. Czy można żyć z dziurą w głowie?
162. Bardzo ważny temat geopolityczny
161. Król oblał egzamin
160. 3 Maj. Dzień Polskiej Racji Stanu
159. Zdefiniować wroga politycznego, aby go pokonać
158. Duby Smalone
157. Cenzura. Tybet w Europie.
156. Wracam do przerwanego wątku,...
155. OBCY
154. Słowo o tym konkretnym bojkocie.
153. Popieram protest
152. Incitatus, pierwszy koń mianowany senatorem
151. Sejm wybrał. A jak teraz zagwarantować sukces?
150. Ponawiam rekomendację. Nie głosować za ratyfikacją.
149. Jak wybrać kartę, która zagwarantuje sukces?
148. Powiem jedno. Ja na miejscu Jarosława Kaczyńskiego...
147. O Traktacie Lizbońskim i Margaret Thatcher. Rekomendacja
146. Margaret Thatcher i iluzje XXI wieku
145. Margaret Thatcher: "UE jest skazana na niepowodzenie,
144. Marzec 2008. Staranna analiza wydarzeń
143. Marzec 2008 Polska Sprawa Narodowa
142. Pomieszanie porządków.
141. Debata o prawicy - mieszanie porządków.
140. Czerwony Kapturek 66
139. Oszukana demokracja cd
138. Słuchałem dzisiaj przemówienia Jarosława Kaczyńskiego
137. Jerzy Czartoryski "Czarna Lista" Ministra Sikorskiego
136. "Oszukana demokracja" (Pisze się)
135. Moje boje nad Bzdurą
134. Herbert?
133. Nie ma litości dla skurwysynów
132. Eureko i postaw czerwonego sukna
131. Analizując źródło sukcesu rynkowego GW.
130. Analiza SWOT w polityce.
129. Dzisiejszy dzień dostarczył ekscytujących zdarzeń
128. OBRONA WYPRZEDZAJĄCA
127. Wyzwania XXI wieku.W zachwycie nad cudzym bełkotem.
126. Bezpieczeństwo energetyczne Europy zagrożone.
125. Bardzo ciekawa dyskusja miała miejsce.
124. Nudziarze a nauka uczciwego myślenia.
123. Nudziarze.
122. Wychowanie klasyczne
121. 2008 Ku pokrzepieniu serc
120. Siedziałem w jednej celi z mordercą
119. Analiza założeń polityki zagranicznej
118. Okiem trenera
117. Wynik meczu Polska - Rosja 0 : 12
116. Wyzwania XXI wieku. Koniec z normalnością.
115. Koniec końca świata. Sto dni jeszcze trwa.
114. 5 grudnia 2007. Urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego.
113. Venissa, cerebrologia, wielki plan polityczny,...
112. Prymitywne widzenie Świata. Neksjalizm.
111. Wyzwania XXI Wieku. Neksjalizm.
110. Fragmenty wiersza Mariana Hemara,... kto rządzi światem,
109. Wyzwania XXI wieku. Państwo strachu.
108. Zdziecinnienie światowych elit.
107. Wyzwania XXI wieku. Stulecie chirurgów.
106. Wyzwania XXI wieku. Przejście od CM=1 do CM=2.
105. Wyzwania XXI wieku. Ćwiczenie praktyczne.
104. Wyzwania XXI wieku. Katastrofalna prognoza dla PO.
103. Wyzwania XXI wieku. Początek klęski mitu specjalizacji.
102. Wyzwania XXI wieku. Narzędzia i mity sprawnego myślenia.
101. Anioł śmierci. Azrael? Nie, jest inny kandydat.
100. Tanie Państwo. O jakości myślenia.
99. Eureko, czyli jeden z błędów PiS.
98. Niebezpieczne mity poprawności politycznej.
97. Jak informuje najnowszy „Dziennik”.
96. Już wiem jaki jest wynik wyborów.
95. Umówmy się tak.
94. Skandal Stulecia.
93. Luźna obserwacja z życia czarnej propagandy.
92. Zapis cenzury w sprawie suwerenności Polski.
91. Sprawa polskiej suwerenności gospodarczej i politycznej.
90. Moja rada dla sztabu wyborczego PiS
89. Moja rada dla posłanki Jolanty Szczypińskiej
88. Publiczność w pewnym sensie nie zachowywała się poprawnie
87. Po debacie opowieść o oszustwie stulecia.
86. Wydarzyło się dzisiaj coś niezwykle dla Polski ważnego.
85. Tusk zaczyna mi się niepodobać.
84. Idea trójpodziału władzy.
83. Wyzwania Cywilizacji XXI wieku
82. Przedwyborcza rozmowa o Konstytucji III RP.
81. Przedwyborcze problemy i wyzwania cywilizacji XXI wieku.
80. Idiotyzm roku: - Który z polityków ma więcej do ugrania?
79. Katastrofalna prognoza dla Platformy Obywatelskiej
78. Idiotyzm roku? Nie! Strzał w dziesiątkę!
77. Skąd ten strach Redaktora Romana Kurkiewicza?
76. Glosa (γλώσσα)
75. O demoralizujących cechach ustroju gospodar... PRL - Cz II
74. O demoralizujących cechach ustroju gospodarczego PRL
73. Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację
72. OBYWATELSKI CERTYFIKAT ZAUFANIA
71. Osiemnastopunktowy dekalog polityczny
69. Rokita wycofał się na jakiś czas
68. Capo di tutti capi?
67. Upiorna dyskusja z myślącymi inaczej
66. Metafory i znaki szczególne „układu”
65. Rozważania o „układzie”
64. „Obywatelski Certyfikat Zaufania”. Sobotni list do „szczelo”
63. Platformy Obywatelskiej „sprzątanie po PiS”
62. Krok do przodu w zrozumieniu “układu”. (74)
61. Czego durny Giertych nie wie? (10)
60. Wywiad telewizyjny premiera. (15)
59. Bereza Kartuska im się marzy. (21)
58. Tekst w imieniu gangstera (27)
57. Skaner polityczny: - Kto będzie hegemonem prawicy? (13)
56. Słucham teraz w TVP3 posła Wierzejskiego...(28)
55. Marcinkiewicz nie powiedział, że jest podsłuchiwany (70)
54. Ujawniam plan Romana Giertycha (21)
53. Tajemnicze słowo UKŁAD. (72)
52. Żądamy drugiego procesu w Norymberdze. (16)
51. Eumenesie. (23)
50. Fachowe opinie o rządzie PiS: - Szkoda, że padają, (14)
49. Polityczne tchórzostwo Platformy Obywatelskiej, (14)
48. Wiwisekcja wyborcza.(3)
47. Michaelu, najbliższe dni będą decydujące dla Polski. (15)
46. Zaprzęganie nauki. (2)
45. Patriotyzm polskich Żydów (18)
44. Patriotyzm nie jest rasizmem. (11)
43. Patriotyzm jest jak rasizm? (28)
42. Czy RRK jest rosyjskim szpiegiem? (31)
41. Cud nad Wisłą potrzebny od zaraz! (22)
40. 13 sierpnia 2007 roku Jerzy Szmajdziński powiedział (30)
39. Ziobro ma przechlapane? (77)
38. W języku światowej wymiany myśli, ludzi i idei (5)
37. Współczesna definicja komunizmu. (22)
35. Pasożytniczy model komunizmu (10)
34. Dyskusja o przemianie ustrojowej PRL w 1989/1990. (24)
33. Opis komunizmu - diagnoza Pruskiego Sztabu (26)
32. Jakość kompetencji elit. (15)
31. Granice pojmowania rzeczywistości i jakość elit. (31)
30. Realistyczna ocena polskiego marca 1968 (29)
28. Sprawa polskiego interesu narodowego przed Sądem.(38)
27. Rodzina, praca, nauka, religia, oto przyszłość Europy. (37)
26. RACJA STANU - Czy gatunek Europejczyków przetrwa? (38)
25. Integracja europejska jest dla Polski sensownym wyborem.(6)
24. Czy integracja polityczna jest europejskim samobójstwem? (6)
23. Samobójstwo, jako ratunek przed deszczem. (4)
22. Reportaż o najjadowitszych wężach świata.(6)
21. Doczekałem się konferencji prasowej CBA. (50)
20. Alienacja władzy, czy dziennikarskie pogaduszki? (2)
19. Retoryczne pytanie: - Czy Vaclav Klaus jest oszołomem? (22)
18. Czy Vaclav Klaus, Prezydent Czech jest oszołomem? (16)
17. Dlaczego Europa nie uznaje chrześcijańskiej tradycji? (4)
16. RZECZ O WYOBRAŹNI – MISJA IV WŁADZY (36)
15. Gdzie Bukiel ma polską rację stanu? (29)
14. POLSKA RACJA STANU – Wolna Europa? (37)
13. RACJA STANU - Ważny moment historyczny. (60)
12. POLSKA RACJA STANU - Początek wyboru. (14)
11. Gospodarka Kraju jest jak chłopskie gospodarstwo. (9)
10. Tomasz Wróblewski & RobertK - unia intelektualna. (76)
09. Pytania do Pana Chaosu i profesora Sadurskiego. (12)
08. POLSKA RACJA STANU Cz I – streszczenia diagnozy. (5)
07. Bolszewickie kłamstwo – gdzie przyłożyć dłuto? (20)
06. Gra o sumie zerowej? (22)
05. Czemu hieny tak krążą? (11)
04. Jak Człowiek staje się niewolnikiem? (11)
03. CUDOWNA MATERIA DO BATALII POLITYCZNEJ (19)
02. Doktryna hałasu w historii gospodarczej III RP. (8)
01. Czy potrzebna jest jeszcze raz rozgłośnia polska RWE? (31)

image

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • Krzysztofjaw napisał swój artykuł wczoraj, a ja swój nasmarowałem dzień wcześniej....
  • starman z pewnością jest głupi. I TERAZ UWAGA: JAKI ARGUMENT, TAKI KONTRARGUMENT. I jeszcze,...
  • Prezes nie jest tak durny, aby tak robić.

Tematy w dziale