0 obserwujących
67 notek
109k odsłon
  1397   0

Mundial w Brazylii a organizacja Olimpiady 2022 w Krakowie.

Zanim przejdę do ‘fazy krytycznej’, warto podkreślić, że jeszcze kilka lat temu Brazylijczycy byli zachwyceni organizowaniem mundialu. Obecnie jednak drastycznie się to zmieniło. Dlaczego? Ponieważ społeczeństwo zrozumiało, że z jednej strony są miliardy $ są marnowane na budowę stadionów, z których niektóre po imprezie będą stały puste, a z drugiej strony nie ma pieniędzy na inwestycje np. edukację, opiekę zdrowotną, czy transport publiczny. Brazylijczycy mają problem z tym, że z ich podatków sporo zarobi kilku właścicieli firm budujących infrastrukturę pod Mistrzostwa Świata, czy FIFA, a sami będą mieli z tego niewiele.  Mówiąc inaczej, rodzące się brazylijskie społeczeństwo obywatelskie wolałoby, aby te publiczne pieniądze zostały wydane inaczej, podczas gdy polityka się z tym w ogóle nie liczy. I tu jest zarzewie konfliktu.

Równolegle w Szwecji władze miasta Sztokholm zrezygnowały z ubiegania się o rolę gospodarza Zimowej Olimpiady 2022, twierdząc, że ‘ryzyko finansowe i niepewność jest byt duża, by przeznaczać na to przedsięwzięcie pieniądze’.

Jak to wygląda w Krakowie?

Ubieganie się tam o Olimpiadę również budzi wiele namiętności. Jest to taki w zasadzie konflikt społeczeństwa obywatelskiego z polityką.  Co poszło nie tak?

Warto zacząć od analizy ram prawnych. Zasady społecznych konsultacji w Polsce są regulowane za pomocą dość starej Ustawy o Samorządzie Gminnym z 1990.

Istotnym artykułem jest tu Art. 5a. 

1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla 

gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami 

gminy. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa 

uchwała rady gminy.

 

Na pierwszy rzut oka widać, że ta ustawa daje wolną rękę lokalnym władzom w tym zakresie, podczas gdy obywatele nie mają żadnego umocowania prawnego. Stąd Urząd Miasta Krakowa miał prawnie możliwość podjęcia następującej uchwały i jej punktu 6.:

UCHWAŁA NR XCVI/1434/14 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. udziału Krakowa w staraniach o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz Paraolimpijskich z dnia 29 stycznia 2014 r.:

6) po upływie terminu konsultacji Prezydent Miasta Krakowa przedstawi Radzie Miasta Krakowa informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji połączonej z dyskusją.

Warto tu zwrócić uwagę, że uchwała w żaden sposób nie obliguje władz do wzięcia pod uwagę wyników konsultacji. Natomiast jest zgodna z prawem, choć wątpliwości można mieć co do norm, które nie dają społeczeństwu obywatelskiemu pozycji umożliwiającą wpływ na tak drogą imprezę mającą wpływ na zadłużenie gmin Województwa Małopolskiego oraz na inne, być może z punktu widzenia obywateli ważniejsze wydatki, jak szkoły, domy kultury, biblioteki, żłobki, przedszkola, hospicja, czy komunikacja miejska.

Bardzo ważnym elementem jest tu metodologia doboru ludzi do obsługi organizowania Olimpiady. W tym kontekście ważnym jest pytanie, jak wyglądały zasady naboru takich pracowników i czy każdy apolityczny obywatel posiadający odpowiednie kwalifikacje miał równe szanse w dostępie do tych stanowisk pracy? Warto tę kwestię uogólnić na inne regiony.

Uchwała o konsultacjach społecznych,  zresztą zgodnie z obowiązującym prawem, została podjęta sporo czasu po tym, jak miasto zaczęło się ubiegać o organizowania imprezy. Czyli de facto, konsultacje nie mogły wpłynąć na decyzję, czy ubiegać się o olimpiadę, czy nie, ponieważ została ona podjęta wcześniej w gronie lokalnych polityków. Podkreślam ponownie, że było to zgodnie z literą prawa, choć na pewne nie według zasad promujących podmiotowość (empowerment) społeczeństwa obywatelskiego i odpowiedzialność (accountability) polityków przed nim.

Co należałoby zrobić, aby takie niepotrzebne konflikty nie miały miejsca w przyszłości?

Po pierwsze, bez specjalnego ryzyka można postawić hipotezę, że Ustawa o Samorządzie Gminnym nie wspiera podmiotowości społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz odpowiedzialności lokalnej polityki przed nim. Tym samym warto zastanowić się nad nowelizacją Artykułu 5a., np.:

Art. 5a. 

1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla 

gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami 

gminy respektując podmiotowość społeczeństwa obywatelskiego oraz odpowiedzialność gmin przed nim

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa 

uchwała rady gminy, uchwalana zgodnie z rekomendacjami xxxxxxxxx.

3. Gminne projekty o wartości przekraczającej xx% rocznego budżetu gminy lub xx mln zł wymagają wykonania analizy skutków według rekomendacji rządowych xxxxxxxx

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale