0 obserwujących
67 notek
109k odsłon
  1397   0

Mundial w Brazylii a organizacja Olimpiady 2022 w Krakowie.

5. Decyzja o rozpoczęciu projektu wynikającego z punktu 4. może zostać podjęta po publikacji wyników konsultacji społecznych.

6. Wyjątki od punktu 5. są uregulowane w xxxxxxxx

7. Najpóźniej dwa lata po zakończeniu projektu mieszczącego się w definicji z punktu 3., gmina publikuje raport oceniający zgodność analizy skutków z rezultatami implementacji projektu

To tylko przykład demonstrujący logikę upodmiotowienia obywateli i zwiększenia odpowiedzialności decydentów przed nim.Chcę podkreślić, że nie da się wszystkiego precyzyjnie ująć w ustawach, np. wyznaczyć jasne kryteria kiedy konsultacje mają być zorganizowane, a kiedy nie. Natomiast nic nie stałoby na przeszkodzie, np. w kolejnych paragrafach zobligować gminy do podejmowania decyzji mające duże skutki finansowe na podstawie opublikowanej analizy skutków finansowych np. na zadłużenie gminy, środowisko, czy społeczeństwo. Częścią takiej analizy powinna być refleksja na temat alternatywnych możliwości wydania publicznych pieniędzy. Taka ustawa powinna mieć odnośnik do wiążących rekomendacji, jak taką analizę zrobić. Dodatkowym elementem mogłyby być rządowe zalecenia, w jaki sposób organizować takie konsultacje, respektując społeczeństwo obywatelskie.

Po drugie, kolejnym ważnym aspektem jest, kto pracuje w grupach zadaniowych dotyczących takich publicznych projektów, jeśli nie robi tego służba cywilna. Przejrzystość zasad rekrutacji gwarantująca równe szanse dla osób nie związanych z polityką powinna być ważnym celem. Również uzasadnienie, dlaczego nie mogą tego zrobić urzędnicy ze służby cywilnej, od czego przecież są.

Po trzecie, rzeczą wręcz kluczową jest, aby konsultacje społeczne odbywały się przed podjęciem decyzji, w przeciwnym razie są one pozorne.

Oczywiście takie zmiany prawne nie wystarczą, aby polepszyć atmosferę wrogości w Krakowie między polityką, a organizacjami społecznymi sprzeciwiającymi się organizowaniu olimpiady. Jaki model postępowania mógłby zapewnić lepsze umocowowanie obywateli i legitimację loklanych władz w tak waznych i kosztownych decyzjach?

Po pierwsze, władze miasta i organizacje społeczne powinny pracować nad wytworzeniem atmosfery wzajemnego zaufania, bez czego o żadnej sensownej kooperacji nie może być mowy. 

Po drugie, władze miasta i organizacje społeczne powinny współpracować nad wspólną wizją  miasta i celami. Zapewne brzmi to nierealnie w obecnej sytuacji, ale właśnie to jest jeden z czynników koniecznych do upodmiotowienia społeczeństwa obywatelskiego.

Po trzecie, władze miasta i organizacje społeczne powinny wypracować nowy model ‘partycypacji’ organizacji społecznych w zarządzaniu rozwojem miasta oraz odpowiedzialności lokalnych polityków przed mieszkańcami gminy. Jak widać, sam proces wyborów nie spełnia tej roli. Obywatele potrzebują więcej politycznej przestrzeni.

Po czwarte, powinno się rozważyć dofinansowanie organizacji społecznych z budżetu gmin, aby umożliwić im działanie. W końcu, budżet pochodzi z podatków tychże obywateli. 

Taka zmiana to oczywiście projekt zakrojony na wiele lat. Jednak tak właśnie w praktyce może wyglądać upodmiotowienie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie odpowiedzialności lokalnej polityki przed społecznymi organizacji.  

Podsumowując,

Obecny konflikt między polityką, a obywatelami w kwestii Olimpiady 2022 jest typowym problemem przy organizacji tego typu imprez.

Istniejące polskie prawo nie promuje upodmiotowienia społeczeństwa obywatelskiego oraz odpowiedzialności polityki przed nim.

Organizacje obywateli i lokalna polityka powinny wspólnie pracować nad wzajemnym zaufaniem i dobrą kooperacją.

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale