14 obserwujących
857 notek
320k odsłon
36 odsłon

Katyń; cz. II

Wykop Skomentuj

25.04.1943 r. rząd rosyjski zrywa stosunki z rządem RP na wychodźstwie – Londyn.
Podstawą zerwania stosunków z rządem RP jest zwrócenie się PCK do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża - Genewa, o wzięcie udziału jego przedstawicieli w ekshumacji zwłok polskich oficerów w Katyniu!
- 28/30.04.1943 r. powołana przez Niemców Międzynarodowa Komisja Ekspercka złożona z 12-u różnych dziedzin naukowców, badała ekshumowane ciała oficerów WP w Katyniu, co zakończyła Raportem, którego nie podpisał tylko Francuz tłumacząc to, że nie ma upoważnienia swojego rządu – dziwne, bo Francja kolaborowała z Niemcami!
Poszczególne Raporty:
1) "Raport van Vlieta" - ppłk. Johna H. Van Vlieta jr. (świadka ekshumacji), a który to zawierał materiały sporządzone w październiku i listopadzie 1943 r. dotyczące "Mordu w Katyniu" na oficerach WP i nie tylko.
Raport ten został przesłany, w dn. 22.05.1945 r. do Departamentu Stanu i D. Wojny G 2 (wywiad wojskowy).
2) "Raport Hullsa" (18.06.1943 r.) , pt: "Armia Polska w Rosji", sporządził brytyjski oficer łącznikowy z armią gen. Andersa, ppłk. Leslie R. Hulls i przekazał go rządowi brytyjskiemu, i rządowi RP, a 19.06.1943 r., Departamentowi Wojny USA G 2 (wywiad wojskowy).
"Raport Hullsa" na wniosek rządu brytyjskiego został utajniony, nawet przed "Komisją Maddena". Odtajniony i opublikowany dopiero w roku 2003, w USA.
3) "Raport Szymańskiego", sporządził płk. GSC Henry I. Szymański (30.04.1943 r), który w 1942 otrzymał rozkaz dołączenie do WP w Rosji, ale sowieci się nie zgodzili - więc, w maju 1942 roku, płk. H.I. Szymański, spotkał się z gen. Wł. Andersem na Bliskim Wschodzie, jako z-ca attache wojskowego.
Otrzymał on pełne informacje na temat organizacji w Rosji 30 tys. armii WP od 14.08.1941 r.
W sumie, w obozie armii gen. Andersa zjawiło się ponad 80 tys. zabiedzonych Polaków chętnych bić szwabów oraz 40 tys. kobiet i dzieci …
Z braku jadła, odzieży, i ciężkich warunków bytowych w Rosji, zostali wyprowadzeni przez gen. Andersa do Iranu, itd.
Ze spotkania Premiera Rządu RP, gen. Sikorskiego ze Stalinem, Berią, i Mołotowem (04.12.1941 r.), w sprawie zaginionych na terenie Rosji 7,5 tys. oficerów WP z 9,5 tys. internowanych.
Zdaniem J. Stalina, ci oficerowie, jakoby uciekli z Rosji do Mandżurii. A tak naprawdę byli już w Katyniu, w dołach śmierci i innych miejscach masowych zbrodni NKWD (Rosjan).
Na podstawie rozmów z polskimi oficerami, żołnierzami, i cywilami; płk. Szymański, sporządził obszerny Raport o Obozie Kozielsk - dołączając do niego też; zdjęcia polskich dzieci, które opuściły Rosję z WP gen. Wł. Andersa.
A wyglądały tak, jak szkielety obciągnięte wysuszoną skórą; przerażający obraz głodzenia polskich matek i dzieci w obozach
pracy przymusowej na terenie Rosji (m.in.: Syberia, Kazachstan).
4) "Raport Skarżyńskiego", został sporządzony przez sekretarza generalnego PCK Kazimierza Skarżyńskiego (świadka ekshumacji w Katyniu), który wrócił do Warszawy zostawiając w Katyniu przedstawicieli PCK, tkz; "Komisje Techniczną PCK", która brała udział w dalszych pracach przy ekshumacji zwłok z ośmiu masowych dołów śmierci w Katyniu (Kozie Góry) od 15.04 do 7.06.1943 r.
Ekshumowano: 4233 zwłok z siedmiu masowych dołów śmierci, a z ósmego ekshumowano, tylko 10 zwłok.
W sumie ekshumowano: 4243 zwłok, które przeszukano, zbadano, i ponownie pochowano w nowych grobach.
Dół ósmy; z niebadanymi ciałami, Niemcy kazali zasypać, ponieważ robiło się zbyt ciepło, dużo owadów - bano się epidemii.
Członkowie "Komisji Technicznej PCK", też sporządzili, tkz: "Raport Wodzińskiego", do którego dołączyli zdjęcia zwłok, orzeczenie sądowo-lekarskie, które zawierało szczegółowy opis wyglądu zwłok, plan rozmieszczenia 8-u dołów śmierci oraz Protokół z przesłuchania świadków, m.in. rosyjskiego rolnika Kriwoziercewa, który z Niemcami uciekł do Berlina, później do Włoch i do armii gen. Andersa, gdzie go ponownie przesłuchano i przekazano wywiadowi brytyjskiemu.
- 30.10.1947 r., w Somerset; prawdopodobnie agenci NKWD, albo brytyjscy zamordowali przez powieszenie Ivana G. Kriwoziercewa - zamykając mu gębę na zawsze!
- "Komisja Techniczna PCK" obliczyła, że w ósmym dole śmierci musi się znajdować jeszcze około 200 zwłok – czyli, w Katyniu odnaleziono: 4443 osoby z 4500 oficerów WP i nie tylko, jacy byli osadzeni w Obozie Kozielsk.

Cz. III i ostatnia w piątek.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale