Blog
Moje porady prawne
Jarosław Latalski
Jarosław Latalski Udzielam porad prawnych
0 obserwujących 7 notek 4501 odsłon
Jarosław Latalski, 14 września 2017 r.

Zwolnienie lekarskie a dzień wolny, sprawdź czy Ci przysługuje - prawo pracy

3432 1 0 A A A
Lwia część pracowników skrupulatnie pilnuje dni wolnych od pracy, które im przysługują. Zazwyczaj jest tak, że pracodawca winien wyznaczyć zatrudnionemu nadplanowy dzień wolny, jeśli święto przypadło na sobotę. Dobrym przykładem będzie sobota 3 maja z 2016 roku. Jeżeli zatrudniony przebywał wówczas na zwolnieniu lekarskim, to w tym wypadku przysługuje mu z tego tytułu nadplanowy dzień wolny. W tym tekście przybliżymy to zagadnienie.


Jak czytamy w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze ten fragment, dzień wolny od pracy, z powodu święta wypadającego w sobotę, należy się również pracownikowi, który w dniu 3 maja przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku gdy zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy, udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca przydzielił dzień wolny 7 sierpnia). W takiej sytuacji nie ma obowiązku wyznaczania pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Choroba pracownika, nie będzie zaniżała obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Zgodnie bowiem z art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy zatrudnionego w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

W sytuacji gdy pracownik nie był na zwolnieniu chorobowym w innym dniu przyznanym jako wolne w zamian za święto wypadające w sobotę – choroba przypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem podwładny, który wróci po chorobie do pracy, uzyska wolny dzień za święto, w które chorował, na tych samych warunkach co reszta zespołu. W przeciwnym razie przepracuje zbyt dużą liczbę godzin i powstaną nadgodziny średniotygodniowe.


Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Tematy w dziale Polityka