Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz
4746
BLOG

Czy Polityka Piastowska zniweczy Polityke Jagiellońską

Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz Polityka Obserwuj notkę 21

Polityka Piastowska . Terminu tego po raz pierwszy użył Radosław Sikorski w swoim słynnym artykule, w którym odrzucił politykę jagiellońska jako polska racje stanu. Twierdził ,że Polska powinna oprzeć się na instytucjach Unii , czyli faktycznie oprzeć się na Niemcach . Rokita określił traktat Lizboński jako majstersztyk polityczny mocarstwa niemieckiego.
O ile polityka jagiellońska , czy szerzej polityk wschodnia jest generalni uznawana za polska racje stanu przez większość klasy politycznej / z wyjątkiem polityków stronnictwa pruskiego z Sikorskim i Tuskiem na czele/ o  tyle polska myśl polityczna dotycząca naszej polityki zachodniej / wewnątrz europejskiej / jest pozbawiona jakiejś głębszej koncepcji. W poprzednich notkach omawiałem trzy podejścia do Unii. Pierwsze akceptujące traktat lizboński i dominującą role Niemiec reprezentuje stronnictwo pruskie z Sikorskim  i Tuskiem  . Druga koncepcja nie akceptująca Traktatu Lizbońskiego i zwalczającą dominującą role Niemiec , to tak zwani eurosceptycy z Kaczyńskimi na czele. The Economist w swojej analizie zauważył ,że Niemcy po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego są największymi przeciwnikami pogłębiani integracji europejskiej . Obie te grupy działają zgodnie z niemieckimi interesami. Status quo w Europie to tło długofalowego celu jakim jest i niemiecka  polityka landyzacji Polski / określenie Krasnodębskiego albo Kaczyńskiego/
Istnieje trzecia koncepcja , którą zaprezentowałem w moich notkach około dwa lata temu. Jedynym politykiem ,który wyraża podobna myśl jest Rokita. Otóż twierdzi on ,że zbudowanie państw europejskiego Federacji Europejskiej będzie korzystne dla Polski , ponieważ państwo europejskie w odróżnieniu od państwa niemieckiego będzie miało cele tożsame z polskimi. Czyli że państwo europejskie będzie dążyło do rozszerzenia na wschód oraz będzie  sprzyjało projektom modernizacyjnym Polski.
Chciałbym nadać inna niż Sikorski treść pojęciu Polityka Piastowska.
Celem Polityki Piastowskiej powinno być zbudowanie Państwa Europejskiego. Dlaczego . Ponieważ tak zdefiniowana polska polityka zachodnia, wewnątrz europejska jest warunkiem pełnej realizacji celów polityki jagiellońskiej i wschodniej / omawiałem te dwie polityki w poprzednich notkach/
Bez realizacji tak zdefiniowanego przeze mnie celu polityki piastowskiej nie osłabimy niekorzystnej dal nas pozycji politycznej Niemiec, nie rozbijemy coraz ściślejszego antypolskiego i antyukraińskiego strategicznego sojuszu politycznego i surowcowego Niemiec i Rosji.
Aby zilustrować jak bardzo zależy los Polski od doprowadzenia do powstania państwa europejskiego warto przyjrzeć się niemieckim planom kontroli energetycznej Europy. Plan ten opiera się na trzech filarach . Sojusz energetyczny z Rosja, którego pierwszym krokiem jest rura północna North Stream , drugim filarem jest stworzeni konsorcjum złożonego głownie z niemieckich firm pod patronatem rządu niemieckiego ,którego zadaniem jest budowa gigantycznych elektrowni słonecznych na Saharze .O rozmiarze tego przedsięwzięcia mogą świadczyć szacunki , które mówią ,że dzięki temu Niemcy będą kontrolować dostawy energii , które pokryją 15 procent zapotrzebowani całej Unii Europejskiej. Trzecim filarem , którego realizacja jest obliczona na następne kilkadziesiąt lat są plany zabezpieczenia dostaw helu3 z Księżyca na potrzeby przyszłych elektrowni termojądrowych. Ten izotop znajduje się górnej kilkumilimetrowej warstwie księżycowego gruntu regolitu  Warto przypomnieć ,że już od trzech lat trwa budowa takiej elektrowni na południu Francji. Jeśli budowa ta zakończy się sukcesem będzie to przełom w energetyce. Niemcy już od dłuższego czasu próbowały samodzielni e zbudować potrzebną do tego infrastrukturę ,ale okazało się że za słabe technologicznie do tego przedsięwzięcia  .Klika miesięcy temu zakomunikowały ,że ni ebedą tego robić we współpracy z Europejska Agencją Kosmiczną tylko ,ze zrealizują swoje plany albo z Francją ,albo ze Stanami Zjednoczonymi  . Ja stawiam na Rosję. Dlaczego energetyka , a w szczególności hel 3 będzie tak istotny dla realizacji niemieckich celów politycznych i gospodarczych . Ponieważ producenci tego surowca będą działali warunkach oligopolu. Jedyni e USA, Chiny , Japonia, być może Indie i tandem Niemcy Rosja będą w stanie dotrze na czas na Księżyc i go na stałe podzielić między siebie. Np. na strefy ekonomiczne, al. faktycznie będzie to również podział Księżyca polityczny. Ponieważ będzie to oligopol wystąpi gigantyczna renta monopolowa i niewyobrażalne zyski dla państw członków kartelu. Niemcy mając taki monopol w stosunku do Unii Europejskiej osiągnęłyby role hegemona gospodarczego i politycznego . Niemcy realizując swój plan chcą ominąć Unie Europejską .  
Omówienie polityki energetycznej  Niemiec jest ważne aby zrozumieć ,że bez stworzeni państwa europejskiego i przejęciu przez niego kontroli nad podziałem Księżyca i dostawami helu3 oraz politycznej kontroli nad dostawami surowców energetycznych dla całej Unii Polska stanie się państwem eksploatowanym energoharaczami / to taki mój termin na określenie zawyżonych cen nośników  energii. /
Warto również zwrócić uwagę na trendy technologiczne, naukowe, po prostu cywilizacyjne. Polska jest omijana  przez główny nurt cywilizacyjnego rozwoju . Aby zobrazować  skale technologicznego zacofania Polski przypomnę ,że już dwa lata temu w Chińskim eksporcie było  30 procent nowoczesnych technologii , a w Polskim jedynie 15. Chiny do 2030 roku chcą aby 60 procent PKB pochodziło z  rozwoju zawansowanych technologicznie dziedzin gospodarki i  nauki.
W przemówieniu do biznesu w Birmingham minister gospodarki Wielkiej Brytanii  powiedział  ,że czas kryzysu powinno się wykorzysta na stworzenie podwalin dla rozwoju najbardziej obiecujących przemysłów. Samochodów  elektrycznych , elektrowni jądrowych , biotechnologii, przemysłu kosmicznego . Zapomniał dodać  o przemyśle robotów, który według specjalistów za 20 30 lat będzie największym i najbardziej dochodowym przemysłem na ziemi. Dodajmy do tego nanotechnologię, inżynierie materiałową, inżynierię  genetyczną . Jeśli chodzi o robotykę to jedynie klika państw prowadzi rozwinie programy naukowe i techniczne z tym związane. Tymi państwami są Japonia, USA, Wielka Brytania i Niemcy. Chiny i Indie prawdopodobnie szybko do nich dołączą .
Polskę ,  jej zaawansowanie technologiczne, gospodarcze i cywilizacyjne najlepiej opisał Michalkiewicz , który nazwał Polskę krajem półprzemysłowo rzemieślniczym.
Bez zbudowania państwa europejskiego , które zapewni wszystkim krajom członkowskim dostęp do  najnowszych osiągnięć nauki  techniki Polska będzie zsuwała się na coraz gorszą pozycje. Bo dlaczego  Niemcy mają pozwolić Polsce na udział w eksploatacji Księżyca, dostępu do kapitału naukowego , dostępu do rynku najnowszych technologii.  Przecież przejęcia przez Unię Europejska kontroli nad kontrolowana przez rządy Europejską Agencją Kosmiczna pokrzyżowałoby plany Niemiec samodzielnego dostępu do księżycowych złóż helu3. Jeszcze  innym aspektem korzystnym dla Polaków byłoby wzmocnienie pozycji  politycznej a co za tym idzie społecznej i gospodarczej  społeczeństwa polskiego w Europie . Niemcy liczą około 82 miliony mieszkańców, z czego tylko 80 procent to Niemcy. Tak więc biorąc poprawkę na celowe zawyżani ilości Niemców w Niemczech można przyjąć ,że jest ich około 60 milionów. Jeśli  zaś popatrzymy na statystyki dotyczące społeczeństwa polskiego w Europie to do 37 milionów Polaków zamieszkałych w Polsce należałoby dodać co najmniej 10 milionową diasporę  w  Europie. Przy demokratycznym wyborze prezydenta Europy globalna siła polskich głosów byłaby porównywalna z niemieckimi, a biorąc pod uwagę większą „ koalicyjność” / n p z muzułmanami /  mielibyśmy nieporównywalny wpływ wyłanianie władz europejskich . Chciałbym zwrócić na jeszcze jedną sprawę. Jeden z piszących w Krytyce Politycznej zauważył ,że oto spełniło się  teraz  marzenie Hitlera. Miliony taniej polskiej siły roboczej w całej Europie . I tutaj realizując zdefiniowany prze ze mnie cel polityki piastowskiej jakim jest dążenie do zbudowania państwa europejskiego Polacy na których eksploatacje przymykają oczy rządy państw uzyskaliby większą ochronę swoich , dzięki zwiększeniu swojej siły politycznej w czasie wyborów.        
 
Istnieje  sprzężenie zwrotne pomiędzy  polityką jagiellońską , a zdefiniowaną prze ze mnie polityką piastowską. Zbudowanie Państwa Europejskiego ułatwiłoby realizacje celów polityki jagiellońskiej , czyli włączenie Ukrainy i Białorusi do Unii oraz zawiązanie między naszymi państwami strategicznego sojuszu jagiellońskiego. I na odwrót. Przyjecie Ukrainy i Białorusi do Unii wzmocniłyby siłę Polski i ułatwiło przełamanie oporu Niemiec przeciw zbudowaniu takiego zjednoczonego państwa europejskiego.  Federacja Europejska powstanie wcześniej czy później . Oby powstała w odpowiednim dla nas czasie i w odpowiadającym nam kształcie. Inaczej zrobią to Niemcy w odpowiednim dla nich momencie i w kształcie , który nam może się wcale nie podobać
Bez realizacji celów polityki piastowskiej i jagiellońskiej nie będziemy  w stanie realizować  celów polityki wschodniej , której głównym filarem  jest włączenie  Turcji do Unii. Potem państw kaukaskich. We współpracy z Turcją, której ułatwi się ekspansje polityczną i gospodarcza na terenie tureckojęzycznych byłych republik radzieckich można dokonać okrążenia i osłabienia Rosji . Zarówno Bukowski jak i George Friedman  zakładają ,że tak okrążona Rosja zaczęłaby się samoistnie rozpadać.
Syntezę polityki jagiellońskiej, piastowskiej i wschodniej pozwoliłem sobie nazwać ze względny na swoją wrodzona skromność „ doktryną Mojsiewicza”
Reasumując  „doktryna  Mojsiewicza „ zakłada że celem strategicznym Polski powinna być działania zmierzające do włączenia Ukrainy i Białorusi do Unii i NATO oraz zawiązanie z nimi i Litwą ścisłego strategicznego sojuszu politycznego / tak zwanego jagiellońskiego / zwane polityka jagiellońską .Zbudowanie Federacji Europejskiej , dzięki czemu Niemcy zostałyby pozbawione swojej siły politycznej ,   rozbity zostałby sojusz niemiecko rosyjski, a Polska otrzymałaby dostęp i uczestniczyłaby w najważniejszych technologicznych , cywilizacyjnych przedsięwzięciach  europejskich , federacja sprzyjałaby ponad to modernizacji ustrojowej , gospodarczej ,naukowej , technologicznej, edukacyjnej Polski nazwanej przeze mnie polityka piastowską , oraz polityki wschodniej ,która dzięki realizacji celów poprzednich polityk  pozwoliłaby na trwałe osłabienie i zneutralizowanie Rosji  
                   ---------------------------------------------------------------------------------------------
Już kilkanaście miesięcy temu przewidziałem upadek Tuska i Sikorskiego jako kandydata Platformy na prezydenta. Linki poniżej pokazują pewien niepełny , ale jednak wzór w którym był wpisany scenariusz zupełny inny niż ten o którym marzył Tusk. Wypowiedzi dotyczące Tuska takich ludzi jak Maliszewski , Krasnodębski , Rokita. Olejnik , Palikot , Staniszkis, Olechowski  Śpiewak .Macierewicz, Szczygło , Gęsicka . Krzemiński . Michalkiewicz, Zaręba pogłębiają obraz tej sytuacji Linki do ich wypowiedzi
Linki do wypowiedzi Michalkiewicza,Juszczenko,Tuska ,Sikorskiego ,Putina , Rokity,Brzezinskiego, Krasnodebskiego, Dudka, Staniszkis, Kaczynskiego
Linki do wypowiedzi Michalkiwicza, Rokity, Staniszkis,Macierewicza , Skwiecinskiego, Tuska, Króla,Bugaja,Śpiewaka, Krasnodebskiego,Kaczyńskiego,Przystawy,Sadowskiego„Obóz Modrenizacji Polski i Obóz Konserwacji Ustroju”  
                                               

|<a Marek Mojsiewicz lubi Marek Mojsiewicz Utwórz swój znacznik „Lubię to” Reklama w internecie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka