Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz
1096
BLOG

Żukowski o rozciąganiu kontroli Platformy na kościół

Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz Polityka Obserwuj notkę 0

Żukowski o rozciąganiu kontroli Platformy na kościół 
 
Tomasz Żukowski „Zamiast tego mamy próby przemianowania republikańskiej debaty o stanie państwa po katastrofie smoleńskiej na „objawy upartyjnionych obsesji” i „chęć wywołania wojny”. Mamy też plan narzucenia episkopatowi nowej roli w debacie publicznej.”…” Przypomnijmy sobie fakty. Najpierw biskupi diecezjalni apelują z Jasnej Góry do rządzących (i liderów opozycji), by ci spełnili „słuszny postulat” upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej „godnym pomnikiem”. Następnie rzecznik rządu i większość mediów biskupów krytykuje. Potem inny biskup mówi, że jest innego zdania niż zgromadzeni hierarchowie i wspomina coś o „pisowskim zadymieniu”. A na koniec prezydent chwali tego właśnie biskupa. Tu dzieje się coś jakościowo nowego. Widać, że dla dużej części najważniejszych graczy na polskiej scenie politycznej Kościół zaangażowany w życie publiczne przestaje być potrzebny.”…” Na przesunięciu sceny politycznej na tożsamościowe lewo. Przekształceniu PiSw zepchnięty do narożnika „nowy LPR” i zabudowaniu sceny przez podzielony „anty-PiS”: PO po prawej i coś nowego po lewej. Jakąś nową centrolewicę. Już dziś w elitach toczy się wielki spór, kto ma nią być. „…”To widać gołym okiem. Czy to ma być jakieś środowisko z Aleksandrem Kwaśniewskim czy z Grzegorzem Napieralskim, czy może z projektem, który prezentuje Janusz Palikot. Wzmacnianie lewej nogi (o ile kontrolowane przez PO) może być jednak także elementem stabilizowania sytuacji w ramach realizowanego dziś przez Platformę scenariusza dominacji. „…( źródło )
 
Mój komentarz
 
Warto przeczytać cały wywiad Subotić z Żukowskim. Ja chciałbym się koncentrować na rozciąganiu kontroli kompleksu mediów i Platformy na kościół. Na rozbiciu i na wypchnięciu kościoła z życia publicznego. Zarówno kościół jaki państwo polskie przygotowały grunt pod takie „przejęcie” kościoła przez powstającą , przenikająca się strukturę oligarchii politycznej i medialnej zdążającej do hegemonizacji przestrzeni społeczeństwa
polskiego. 
 
Terlikowski niedawno wezwał kościół polski do podjęcia decyzji o samodzielnym rozliczeniu się , samooczyszczeniu się z przestępców seksualnych . Chodzi o przestępcze chronienie i tolerowanie pedofilii i pedofilów . Głos Terlikowskiego mógłby być podstawą do debaty, do wywarcia nacisku na hierarchię. Oprócz moralnego obowiązku rozliczenia przestępców , księży i hierarchów Kościoła istniej również inny aspekt tej sprawy. Wykorzystywania miękkiej , brudnej , bagnistej sytuacji kościoła w tej kwestii do jego medialnego i politycznego szantażu. Platforma, media mogą w każdej chwili , w dowolnym dal siebie momencie rozpętać nagonkę na kościół , histerii obrony przed pedofilią, obrony przed kościołem. Warto wspomnieć też o innej ciemnej plamie na sercu kościoła, o jego złamanym kręgosłupie . Pęknięciu esbeckim. Kościół dotąd nie podniesie się z moralnego szamba dopóki jednostki złamane , upodlone, zaszczute, bez kręgosłupa , żyjące strachem i bojące się spojrzeć w lustro będą kształtować nauczanie , postawy rodzinne, ludzkie, obywatelskie.  Dopełnieniem obrazu trądu , gnijącego ciała kościoła hierarchicznego jest przestępczość na tle finansowym . Tutaj ze zgrozą można mówić o bardzo prawdopodobnym istnieniu wewnątrz kościoła instytucjonalnego zorganizowanych grup przestępczych .
 
 
Dlaczego napisałem , że również państwo polskie odpowiada za rozkład Kościoła ,za jego słabość. Postkomunistom oraz lewicy laickiej było na rękę istnienie słabego kościoła podatnego na szantaż , na manipulację . A należało otworzyć archiwa , wesprzeć „czyste „ środowiska w kościele , przestępczość wśród księży traktować z najwyższą surowością , bo są osobami zaufani publicznego , i przeprowadzić bolesną , ale niezbędna operacje likwidacji feudalnej struktury własności w Kościele . majątek parafii powinien należąc do kościoła rozumianego jako wspólnota parafialna , a nie do „funkcjonariuszy „ kościelnych .            
Łatwe przejęcie w tej sytuacji kontroli nad kościołem przez Platformę i wypchnięciu go poza przestrzeń publiczną oznaczać będzie spacyfikowanie ogromnej części społeczeństwa związanej z kościołem . Da to ogromną możliwość manipulowania również cała wspólnota katolicką, wypchniecie jej poza obszar polityki, odsunięcie jej od współdecydowania o losach kraju   , jego prawach i zabezpieczenia swobód  i wolności , w tym tak fundamentalnych jak forma prawna rodziny, zabezpieczenie istnienia jej podstaw ekonomicznych, czy zagwarantowanie pełnych praw dzieci jako podmiotu, jako pełnoprawnych istot ludzkich a nie przedmiotu kaprysów i zachcianek życia społecznego.  
 
Zlikwidowanie PiS u i wypchnięcie kościoła na margines życia społecznego i politycznego ma mroczne i dalekosiężne , negatywne konsekwencje dla Polaków.
 
Subotić pyta Zukowskiego „W tym trzecim scenariuszu miało być tak, że PO ogranicza się na prawym skrzydle, a PiS rozwija skrzydło liberalno-konserwatywne.”Żukowski odpowiada” Wracając do drugiej części pytania: scenariusz rozwijania skrzydeł przez PiS byłby możliwy i pożądany, gdyby Platforma nie grała w dominację, a zaakceptowała wizję tworzenia dwóch posolidarnościowych bloków.”…     
 
Żukowski potwierdza to o czym pisałem wcześniej . O świadomości  Kaczyńskiego , że Polsce aby się modernizować potrzebne jest ugrupowanie wolnorynkowe o konserwatywny obliczu . Stąd opisywane przeze mnie próby Kaczyńskiego zbudowania egzotycznego ,ale koniecznego sojuszu z UPR , a potem oferta koalicji skierowana do części Platformy, czyli faktycznie do jej konserwatywnego, optującego za modernizacją , w tym pro wolnorynkową , czyli skierowana faktycznie do Rokity, a na końcu próba współpracy z Pawlakiem, który zaczął budować program wolnorynkowy. Jak tłumaczył górski Kaczyński liczył ,że współpraca z UPR , której oferował koalicję rządowa wzmocni prawe, wolnorynkowe skrzydło PiS.
 
Realizacja „Wielkiego Projektu „ Platformy powoli  dobiega końcu , kontrola Sejmu, Rządu , Pałacu Prezydenckiego , przejęcie przez Palikota lewej strony sceny politycznej , co oznacza uwiąd , zmarginalizowanie SLD pozwoli przejąć całkowitą kontrole nad społeczeństwem polskim, „uwłaszczyć „ się oligarchii Platformy na państwie. Stratyfikacja społeczeństwa, patologiczne rozwarstwienie skutkujące powstaniu zamkniętej w politycznym i ekonomicznym getcie , upośledzonej , bezbronnej , eksploatowanej podatkowo i politycznie klasy niższej oraz niekontrolowanej cieniutkiej warstwy oligarchii medialno biznesowo politycznej . Polacy, polskie społeczeństwo jako przedmiot , demokracja jak fasada, dekoracja .
 
Marek Mojsiewicz
 
Dodatek „ Moje poglądy „         
 
Referendum jako IV władza
 
Nic co nas bez nas. Takie powinno być motto czwartej władzy jak pozwoliłem sobie nazwać  instytucję referendum . Władzy , która powoli staje się XXI wiecznym dodatkiem do trzech monteskiuszowskich władz, Ustawodawczej ,wykonawczej i sądowniczej .
 
Ni co nas bez nas . Tak najkrócej można by zdefiniować istotę referendum . Kluczowe decyzje , stanowienie fundamentalnych praw powinno należeć bezpośrednio do Polaków , do całego polskiego społeczeństwa .
Parafrazując słynne powiedzenie o wojnie. Fundamentalne decyzje polityczne są rzeczą zbyt poważną aby pozostawiać j politykom .
 
Konstytucja i jej zmiany , wysokość podatków, w tym szczególnie nakładanie nowych i podwyższani starych , kodeksy karne i cywilne , zasadnicze zmiany prawnej osnowy funkcjonowania społeczeństwa i rodziny . Wysyłanie wojska za granicę .Przynajmniej te podstawowe sprawy powinny być w suwerennej i bezpośredniej gestii nas wszystkich , całego społeczeństwa
        
Niepostrzeżenie monteskiuszowski trójpodział władzy odchodzi do lamusa . Oczywiście nawet w USA, najbardziej demokratycznym kraju na świcie trójpodział nie był pełny , gdyż władza sądownicza jest wyłaniana nie bezpośrednio przez obywateli, wyborców, ale przez inne władze , wykonawcza i ustawodawczą. Spowodowało to „rozepchanie łokciami „ nie mającej nad sobą bicza demokratycznej kontroli władzy sądowniczej.
 
W Kalifornii nie zgodzono się n podwyżki podatków i władze w cudowny sposób znalazły wyjście wskazywane prze oponentów podwyżki podatków. Zamrożono pensje urzędników, zaczęto redukcje urzędników. Zamrożono  niepotrzebne programy społeczne i inwestycje. Referendum jest też idealnym narzędziem do przeprowadzania niepopularnych reform , których rządzący ze względów wyborczych i zależności od innych nie mogą przeprowadzić . Referendum to również narzędzie  stanowienia i interpretacji prawa , niwelując przynajmniej częściowo  patologie wymiaru sprawiedliwości .
 
Dzięki referendum to nie macherzy od polityki , dyletanci gospodarczy , aparatczycy , ale fachowcy, specjaliści od gospodarki , finansów czy prawa rządziliby naszym krajem . Społeczeństwo odpowiedzialne za los swój i następnych pokoleń będzie potrzebować wybitnych analityków, powstanie służąca wiedza ogromna sieć think tanków , instytutów, pracowni , fundacji   Ich zadaniem byłoby analiza wyzwań , szukanie sposobów rozwiązywania problemów , oraz przedstawianie strategicznych scenariuszy dotyczących całokształtu rozwoju gospodarczego społecznego.
 
Społeczeństwo zaopatrzone w to wsparcie intelektualne będzie podejmować decyzje w referendum . a rola władzy wykonawczej będzie skuteczne  wprowadzanie decyzji społecznych w życie oraz sprawne administrowanie krajem .
 
Pozostałe elementy dodatku „ Moje Poglądy „ Linki
 
„ Okręgi jednomandatowe „       link 
 
„System Prezydencki „     link 
 
Marek Mojsiewicz    
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki do wypowiedzi Jana Rokity dotyczące Tuska, Kaczyńskiego , Unii, islamu  Sikorskiego jednomandatowych okręgów  wyborczych, modernizacji , systemie prezydenckim, manipulacjach niemieckich przy TraktacieLizbońskim   tutaj
 
Doktryna Mojsiewicza” to doktryna  opierająca się na trzech strategicznych kierunkach które powinny wyznaczać politykę Polski Odbudowa I Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej , budowę sojuszu ,którego celem byłoby okrążenie i osłabienie Rosji oraz budowę Zjednoczonego ,  Federalnego Państwa Europejskiego          
 
Linki do wypowiedzi Michalkiewicza,Juszczenko,Tuska ,Sikorskiego ,Putina , Rokity,Brzezinskiego, Krasnodebskiego, Dudka, Staniszkis, Kaczynskiego
 
      

|<a Marek Mojsiewicz lubi Marek Mojsiewicz Utwórz swój znacznik „Lubię to” Reklama w internecie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka