Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
90 obserwujących
2381 notek
2257k odsłon
  1211   0

Korwin Mikke Nowa Prawica zamach na Polaków prawa polityczne.

Korwin Mikke Nowa Prawica zamach na Polaków prawa polityczne.
 
Polecam uważne przeczytanie programu Nowej Prawicy . Jest to ukryty program zachowawczo monarchistyczny, którego głównym celem jest pozbawienie Polaków ich i tak już skapych nędznych praw politycznych . Od dawna uważam Korwina Mikke za osobę , której działania w najwyższym stopniu przyczyniają się do sukcesu lewicy umiarkowanej i lewackiej. Niezwykły sukces biurokracji i gigantyczna socjalizacja państwa to w dużej mierze efekt wypłukiwania z aktywnej polityki dziesiątków tysięcy młodych , inteligentnych i ambitnych ludzi o poglądach wolnorynkowych i republikańskich z polskiego życia politycznego .
 
Odbywa się to metodą łączenia dobrego wolnorynkowego programu gospodarczego z antydemokratycznym, monarchizmem w wydaniu dyktatorskim , bo zakładającym jego tegoż monarchy władzę absolutną z fanatyczną wizja absolutyzacji praw własności włącznie z opartymi na niej relacjami rodzinnymi.
 
To tak jakby uznać , że komunizm jest ustrojem państwa prawa , a faszyzm gwarantuje wolności polityczne . Młodzi ludzie są wykorzystywani do wspierania osobistych megalomańskich ambicji Korwina Mikke oraz jego sprzecznego wewnętrznie programu .
 
Bo jaki absolutny władca oparty na dziedzicznej arystokracji , co jej postulatem ustrojowym Korwina Mikke nie pozbawi swoich poddanych również praw ekonomicznych i nie zacznie eksploatować swój lud podatkami . Najlepszym przykładem do czego prowadzi brak demokracji, brak demokratycznej kontroli i władza oligarchii jest obecna sytuacja Polski . Wyzysk ekonomiczny , drakońska eksploatacja Polaków barbarzyńskimi podatkami i składkami .
 
Oczywiście program Nowej Prawicy zakamuflował faktyczne cele lidera , aby wykorzystać tysiące młodych zwolenników wolnego rynku i republikańskiego antybiurokratycznego państwa .
 
Proceder Korwina Mikke wypłukuje polską scenę polityczną z tych młodych ludzi. Bo kiedy zorientują się oni co do faktycznych totalitarnych celów Korwina Mikke , które są nie do pogodzenia z wolnym rynkiem , niskimi podatkami oraz społeczeństwem i państwem wolnych ludzi jest już za późno . Zwykle zniechęceni odchodzą z polityki . Z wielka stratą dla Polski , praw i wolności jej obywateli .
 
Po tym wstępie pozwolę sobie przedstawić analizę , szkodliwego dla Polski programu Nowej Prawicy .
 
Zacznę od tych sensownych charakterystycznych dla republikanów i prawicy gospodarczej postulatów . Punkty programowe Nowej prawicy są pogrubione, pod nimi mój komentarz .
 
Wzorem p.Wiktora Orbána na Węgrzech: chcemy zmienić obecną, skorumpowaną i niesprawiedliwą, III Rzeczpospolitą na Państwo Polskie.
 
Postulat jak najbardziej sensowny Likwidacja skorumpowanej , niesprawiedliwej III RP .
 
Wolny rynek. Zlikwidujemy wszelką ingerencję rządu we gospodarkę. Po zmianie systemu nowe ustawy będą wchodziły w życie w 6 lat od chwili uchwalenia.
 
Wszelka tom może nie, ale należy ograniczyć je do minimum .
 
Prezydentura. KNP opowiada się za silnym prezydentem. Godzimy się zarówno na model francuski, jak i amerykański.
Pozytywny , republikański punkt programu z tym ,że ja jestem zwolennikiem wyłącznie systemu amerykańskiego . Francuski nie zapewnia pełnej kontroli społeczeństwa nad władzą wykonawczą.
 
Władza sądownicza.
a) Przewidujemy jeden Sąd Najwyższy (bez odrębnych: Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Sądu Administracyjnego).
b) Rozwiniemy szeroko postępowanie arbitrażowe i sądy rozjemcze.

c) Główną role będą pełniły oskarżenia prywatne, a głównym celem kary będzie zadośćuczynienie poszkodowanym.
d) Przywrócimy karę śmierci i zaostrzymy kary za najcięższe przestępstwa.
 
I znowu republikański mądry postulat likwidacji zbędnych Trybunału Konstytucyjnego ,Trybunału Stanu i Naczelnego Sądy Administracyjnego .
 
 
Uzdrowimy system wymiaru sprawiedliwości upraszczając prawo - i usuniemy skorumpowanych sędziów.
 
Populistyczne , choć słuszne hasło usunięcia skorumpowanych sędziów. Skorumpowany i zdegenerowany system sprawiedliwości nie zmieni się bez sposobu wyłaniana i kontrolowania sędziów . Korwin Mike celowo nie podaje sposobu powoływani sędziów , bez czego hasło usunięcia sędziów jest hasłem populistycznym , bez pokrycia .
 
Zasadniczo zreformujemy prokuraturę - uwalniając ja od wpływów politycznych; prokuratorzy rejonowi będą wybieralni.
 
Znowu dobry republikański postulat poddania prokuratury kontroli społeczeństwa.
 
Uznajemy rodzinę za podstawę życia społecznego.
a) Będziemy chronić rodzinę, nie pozwolimy na ingerencję urzędników w jej życie .
 
Dobre republikańskie postulaty
 
Nie dopuścimy, by zrównano małżeństwa z innymi związkami seksualnym,i i semi-seksualnymi. Ten status prawny przyznawany może być wyłącznie związkom mogącym płodzić dzieci.
 
Dobre republikańskie postulaty
 
Każdy będzie miał wybór ubezpieczyć się – w dowolnej firmie – lub nie.
 
Dobry wolnościowy postulat .
 
Osoba posądzona nie musi się tłumaczyć, również w sprawach podatkowych; to jej musi być udowodniona wina.
d) Człowiek będzie miał prawo i środki by bronić się przed napaścią. Nie może być za to karany.
e) Umowy prywatne oraz testamenty, będą pod ochrona prawa i będą niewzruszalne.
 
Dobre wolnościowe postulaty.
 
Każdy obywatel będzie mógł kupować i zażywać dowolne leki i inne preparaty.
 
Chodzi o prawo ludzi do dostępu do narkotyków.
 
. Każdy ma prawo się urodzić i umrzeć naturalną śmiercią - z wyjątkiem morderców, którzy to prawo utracą. Państwo nie może angażować się w ułatwianie ludziom popełniania samobójstwa ani dopuszczać, by czynili to lekarze.
 
Słuszny zakaz aborcji i eutanazji
 
Oddamy ludziom pieniądze płacone na oświatę (na początek w formie „bonu oświatowego”) i umożliwimy każdemu tym samym dostęp do dobrej prywatnej oświaty.
 
Słuszny postulat bonu oświatowego .
 
Radykalnie uprościmy i obniżymy podatki; zniesiemy PIT, CIT oraz podatki od darowizn i kupna-sprzedaży – w celu radykalnego obniżenia kosztów i uproszczenia funkcjonowania przedsiębiorstw,
2. Obniżymy akcyzy do granic dopuszczanych przez UE. Być może będziemy za to musieli podnieść VAT.
3. Uwolnimy energię obywateli – zniesiemy bariery biurokratyczne, powrócimy do założeń ustawy Wilczka. W normalnej gospodarce jest miejsce dla wszystkich.
3. Skończymy z dyskryminowaniem małych i średnich przedsiębiorców, państwo polskie musi w końcu docenić drzemiący w tej grupie potencjał.
4. Nie dopuścimy do faworyzowania obcych przedsiębiorców pod jakimkolwiek pretekstem.
5. Radykalnie zredukujemy biurokrację – w celu obniżenia kosztów działalności państwa oraz ułatwienia życia obywatelom; urzędy są dla ludzi, a nie na dla urzędników,
6. Zlikwidujemy wszelkie agencje celowe.
7. Pozwolimy firmom działać bez wymaganych w obecnej sytuacji pozwoleń, licencji, koncesji, etc.
8. Zrównoważymy budżet – zaprzestaniemy zadłużania państwa (budżety bez deficytów), nie dopuścimy do życia na koszt przyszłych pokoleń; naszym dzieciom i wnukom chcemy zostawić sprawne państwo zamiast ogromnych długów.
 
Słuszne postulaty . Jestem jednak całkowitą likwidacją VAT . USA radzą sobie bardzo dobrze bez tego chorego podatku .
 
Uznajemy wolność słowa -
a) Przez wolność słowa rozumiemy swobodę podawania prawdziwych faktów i wyrażania własnych, choćby najskrajniejszych, opinii. Nie dotyczy to obrażania ludzi, używania na forum publicznym nieparlamentarnego słownictwa itp.
 
za niedopuszczalne uważamy cenzurowanie pod różnymi pretekstami mediów, szczególnie internetu; swoboda krytyki władz jest jednym z fundamentów wolnego państwa.
 
Dobre demokratyczne postulaty
 
 
 
Uznajemy wolność religijną, wartości chrześcijańskie i tradycje katolickie.
a) Kościoły muszą być autonomiczne względem państwa.
b) Nie dopuścimy do prawnej dyskryminacji ateistów i osób wyznań nie-chrześcijańskich.
5. Fundamentem społeczeństwa jest prywatna własność. Dokonamy jak najszybciej uczciwej prywatyzacji i reprywatyzacji, z uwzględnieniem prawa nabytych.
 
 
 
 
A teraz przejdźmy do ukrytych zamordystycznych ustrojowych punktów programu Korwina Mikke i Nowej Prawicy.
 
 
 
 1. Ustawodawstwo. Przewidujemy radykalne położenie kresu zalewowi ustaw. Prawo ma stanowić, odpowiednią większością:
  a) 11-osobowa Rada Stanu
  b) Senat (32 Senatorów + byli Prezydenci jako Senatorowie Dożywotni)
  c) Prezydent będzie miał prawo veto obalane większością ⅔
  d) Sejm będzie odgrywał w tym procesie minimalną rolę, ale będzie jedynym organem ustanawiającym wysokość podatków. Liczyć będzie 120 Posłów.
  6. Władza wykonawcza. Na miejsce obecnej “Rady Ministrów”, będącej w rzeczywistości III Izbą Parlamentu, powstanie Rząd.
  a) Rząd będzie się składał z Premiera i sześciu ministrów (MON, MSZ, MSW, Min,Finansów, Min.Sprawiedliwości, Min,Gospodarki i Terenami i Ochrony Środowiska
  b) Rząd nie będzie obradował ani głosował: będzie dekretował. Dekret wydawać będzie Premier i kontr-asygnować właściwy Minister.
  c) Rząd będzie wyłącznie wykonawcą ustaw. Utraci prawo inicjatywy ustawodawczej na rzecz Rady Stanu.
 
 
Jak będzie wybierany prezydent , kto będzie wybierał Radę Stanu ,która przejmie uprawnienia ustawodawcze Sejmu . Po co przy założeniu wprowadzenia systemu prezydenckiego pozostawienie urzędu premiera . Dziwaczny ten system znając poglądy Korwina Mikke zmierza do likwidacji demokracji i pozbawienia Polaków ich praw politycznych. W USA również władza ustawodawcza jest pozbawiona prawa inicjatywy ustawodawczej z wyjątkiem ustawy budżetowej. Po co jednak tworzyć dodatkowo Rade Stanu . Jak będą i przez kogo wybierani Senatorowie , kto będzie uchwalał prawo , którego inicjatorem będzie Rada Stanu . Co oznacza , że Sejm będzie odgrywał minimalną role przy uchwalaniu prawa .
 
Zawiłości i niedoprecyzowania ustrojowe w programie Korwina Mikke i Nowej Prawicy wydają się celowe i skłaniają mnie do podejrzenia ,że stanowią zamach na wolności Polaków oraz ich prawa.
 
Pominięte zostały jak sądzę celowo kwestie : referendum i konieczności wzmocnienia tej instytucji, ustanowienia jej jako IV władzy , okręgów jednomandatowych , w systemie windsorskim jednoturowych wyborów prezydenckich.
 
Od dwudziestu lat obiecuje się Polakom gruszki na wierzbie . Za to ociążenia podatkowe i wyzysk ekonomiczny wzrasta, rozbudowuje się na gigantyczną skale biurokracja, systematycznie obdziera się Polaków z ich praw człowieka i wolności . Regulacja i przemoc państwa w sferze gospodarki rośnie .
 
Korwin Mikke obiecuje gruszki na wierzbie. Dajcie mi władzę, a ja wam ….pokaże .
Bez silnej demokracji, politycznego systemu republikańskiego pozwalającego kontrolować wszystkie trzy władze przez społeczeństwo, bez silnej instytucji referendum zawsze będziemy padali ofiarą takich ludzi jak Korwin Mikke , który traktuje Polaków jak naród niedorozwinięty. Jak wam naobiecuję co chcecie , byleście dali mi realną władzę , byleście zgodzili się na całkowitą likwidacje demokracji , na spadnięcie do roli poddanych .
 
Czekam na doprecyzowanie kilku,szczególnie ustrojowych punktów programowych .Założę się że wielu członków Nowej Prawicy poczuje się oszukana po zaznajomieniu się z ich wykładnia Korwin Mikkego . Oraz po zorientowaniu jak oligarchiczny, koteryjny , niszczący młodych , ambitnych niezależenie myślących jest statut Nowej Prawicy, do którego link podsyłam ( Statut Kongresu Nowej Prawicy )
 
Marek Mojsiewicz
 
 
 
 
 
 
Lubię to! Skomentuj10 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale