Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz
1309
BLOG

Rabini Izraela za poligamią Katolicki wymysł monogamii.

Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz Polityka Obserwuj notkę 3

 

Rabini Izraela za poligamią Katolicki wymysł monogamii.
 
Pod sensacyjnym , tabloidowym tytułem artykułu Jacka Przybylskiego” Czy Żyd może mieć dwie żony „ W Rzeczpospolitej znajdują się informacje o trendach, które mogą rozsadzić cywilizację Zachodu ,a w zasadzie już to robią. Chodzi generalnie o pozbawienie dzieci ochrony prawnej jaką dawała im oparta na katolicyzmie, starym protestantyzmie i prawosławiu kultura Zachodu i Rosji .
 
Zanim przejdę do paru swoich refleksji na ten temat kilka informacji z artykułu Przybylskiego ,które zasygnalizują problem.
 
Przybylski „Monogamia nie jest żydowska. Przyjęliśmy ją pod wpływem katolików – powiedział rabin. Miało to nastąpić około 1000 lat temu w Niemczech. „....„Kampanię na rzecz przywrócenia wielożeństwa w religii judaistycznej rozpoczęła ortodoksyjna organizacja Habayit Hayehudi Hashalem. – Tora nie zabrania mężczyźnie posiadania więcej niż jednej żony – zapewnia szef grupy rabin Jehezkel Sopher. „....”samo Państwo Izrael, jak i Naczelny Rabinat tego kraju surowo zakazują poligamii. „....”Z podobnym apelem w USA wystąpił Kody Brown. Jeden z najbardziej znanych poligamistów, który ma cztery żony „....”Brownowie planują złożyć dziś w sądzie w Utah pozew, w którym dowodzą, że prawo zakazujące bigamii jest sprzeczne z konstytucją. „....”Chcemy tylko wieść nasze prywatne życie zgodnie z naszymi przekonaniami – podkreśla Brown. – W tym kraju obowiązuje wolność wyboru. My też powinniśmy ją mieć „....”Może mieć wiele kochanek, wiele pozamałżeńskich romansów i nie być narażony na zarzuty prokuratorskie. Ale w  chwili gdy zaczyna mówić o  nich jako o żonach, staje się kryminalistą „Amerykańscy eksperci od  dawna ostrzegali, że sukcesy homoseksualistów w walce o  prawo do małżeństwa zachęcą do tego samego poligamistów. ”......I oskarża Amerykę o obłudę. „ ( źródło)
 
Tytułem uzupełnienia rzeczywiście rabini europejscy wymusili na społecznościach żydowskich przejście do monogamii. W państwach muzułmańskich Żydzi zaczęli odchodzić od poligamii dopiero w XVIII wieku W Europie Żydzi zaczęli budować monogamiczne społeczeństwo już w X wieku ku wiązane było to z tym żeby nie drażnić katolików w średniowiecznej Europie. Pod koniec X wieku cała Europa została schrystianizowana , a w Europie kościół wymusił likwidację handlu niewolnikami chrześcijańskimi . Możemy się domyślić ,że żydowska poligamia generowała ciągły brak kobiet dla Żydów , gdyż co bogatsi mieli po kilka. Rozwiązywano ten problem do X wieku dopływem niewolnic .Zresztą Żydzi kontrolowali wtedy handel żywym towarem w Europie . Zresztą Pierwsi Piastowie, Rurykowicze ,Przemyślidzi byli w pewnym sensie hersztami band handlarzy niewolników. Po X wieku zapewnienie sobie przez Żydów dopływu żon spośród chrześcijanek na duża skale musiało budzić sprzeciw chrześcijan . Mogło skończyć się . konfliktami . Tutaj na marginesie tej historii warto zauważyć zjawisko indoeuropeizacji genetycznej Żydów , związanej z dopływem indoeuropejskich kobiet do społeczności pierwotnie semickich . Zaszło tutaj niezwykle ciekawe zjawisko memetycznego przesunięcia kultury i religii z bazy semickiej na indoeuropejską . Nie chce teraz wgłębiać się w to fascynujące zagadnienie , ani go rozwijać , gdyż zasługuje ono na odrębną notkę .Może kiedyś ,przy innej okazji .
 
Kluczowym zagadnieniem , problemem z którym musimy się zmierzyć przy zakazie lub legalizacji poligamii jest zakres wolności jednostki .
 
Bo jeśli odrzucimy religię i prawo z niej wypływające to nie ma żadnych z pozoru racjonalnych uzasadnień , które pozwalałyby prawnie zakazać związków poligamicznych . Jeśli dorośli ludzie dobrowolnie chcą utworzyć gospodarstwo domowe składające się z kilku osób to powinni mieć do tego prawo . W innym wypadku możemy mówić państwie represyjnym , pozbawiającym prawa do wyboru stylu życia , oraz do samorealizacji . Dla ilustracji podam ,że w USA istniej organizacja . Kobiety na Rzecz poligamii . Tak więc małżeństwo poligamiczne nie oznacza , że kobieta jest w nim pokrzywdzona, czy poszkodowana . Jeśli prawo zachodu uznało,że zdrada małżeńska ,,że wieloletnie związki w które wchodzą zarówno mężczyźni jak i kobiety oparte na zdradzie , czyli często skomplikowane w swej strukturze poligamie są legalne , nie penalizuje się ich , to czystą hipokryzja i obłudą jest karanie ludzi żyjących w takich związkach pod dachem.
 
Konstrukcja ideologiczna , etyczna politycznej poprawności i wchodzącej w nią w symbiozę New Age nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Promiuskuityzm jak obowiązujący styl życia życia , porzucanie żon i mężów , czy pełniących taką funkcje wieloletnich boyfrendów i girlfriend jest zgodny z filozofią zaspakajania podstawowych instynktów , oraz najprostszych potrzeb .
 
Co ciekawe filozofia politycznej poprawności odrzuca tezę o prawie człowieka do godziwego wynagrodzenia , do takiego ilość czasu spędzanego pracy , który pozwoliłby na poświęcenie czasu rodzinie , rozwoju osobowości. Do niskich podatków . Europejski kult państwowy prymitywnie pojmowanego hedonizmu wspiera przebudowę społeczeństwa w strukturę półniewolniczą w której klasy pracujące w których propaguje się wolność obyczajową jednocześnie poddawane są coraz większemu wyzyskowi ekonomicznemu , grabione są coraz wyższymi podatkami.
 
W społeczeństwie cywilizacji XXI wieku prawidłowa opieka nad dziećmi i ich wykształcenie jest tak czasochłonna i kosztowna ,że jedyna drogą dla oligarchii do utrzymania ,wzrostu wyzysku ekonomicznego społeczeństwa wiedzie prze rozbicie rodzin i zawłaszczenie czasu oraz środków, które w normalnym społeczeństwie muszą być przeznaczane na dzieci .Polecam analizę Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą niewolniczego wyzysku Polaków ( Kaczyński o niewolnictwie w Polsce )
 
Po tej dygresji wracam do tematu wolności . Przyjmując ,że wolność jest podstawowym prawem musimy uznać ,że homoseksualiści również mają prawo do swobody zawierania dowolnych małżeństw i to nie tylko w reglamentowanej przez lewaków , co budzi mój uśmiech politowania , ortodoksyjnej monogamicznej katolickiej formie, ale również w wersji poligamicznej .
 
Aby jeszcze lepiej zilustrować problem poligamii posłużę się wynikami badan z The Etnographic Atlas G.P Murdocka , a dotyczącymi zjawiska poligamii wśród społeczeństw ludzkich. W skrócie, w uproszczeniu , na 849 zbadanych ludzkich społeczności 137 jest monogamicznych,czyli 16 procent cztery społeczności poliandryczne , czyli jedna żona ma kilku mężów , a reszta czyli 83 procent ludzkich społeczności jest polygyniczna ( jeden mąż posiada kilka żon ) . Wynika z tego , że poligamia jest stanem prawnym nienaturalnym dla gatunku ludzkiego .
 
Dlaczego w takim razie wolne społeczeństwo , które zbudowało nie represyjne państwo , może ograniczać praw ludzi do szczęścia , do seksualnej ekspresji , do przysłowiowego korzystania z życia .
 
Może być tylko jeden powód . Prawa innych . W tym wypadku praw dzieci .Temat ten szerzej omówiłem w notce dotyczącej koncepcji „ Najpierw Dzieci „ Children First
 
Nowoczesne społeczeństwo cywilizacji XXI wieku musi odejść od barbarzyńskiej formuły przemocy silniejszych wobec słabszych, od traktowania dzieci jak przedmiot służący zaspakajaniu swoich ,bardzo często niskich instynktów . Problem europejskiej filozofii przemocy silniejszych w stosunku do słabszych interesująco opisał francuski filozof Braque ( Braque o terrorze intelektualnym w Europie )
 
 
W skrócie przedstawiam koncepcję Children First
Koncepcja children first zakłada odwrócenie optyki . To nie dzieci mają zapewnić dorosłym realizacje ich instynktów , czy kaprysów macierzyńskich ,ale dorośli mają niezbywalne obowiązku wobec pojawiających się na świcie dzieci . Obowiązki niezbywalne , a łamanie praw dziecka stosunki do rodziców surowo karane.
Parę przykładów. Gdy starsza pani oblała się wrzącą herbata w Macdonaldzie  , to jej szkody moralne zwiane z tym wypadkiem  były tak duże ,że otrzymała sute zadośćuczynienie. Koncepcja Children first zakłada ,że dziecko,  w sytuacji, gdy ktoś doprowadzi do rozpadu małżeństwa jego rodziców, ma prawo do roszczeń w stosunku do osoby, która uwiodła matkę lub ojca ,  z tytułu strat moralnych, negatywnych przeżyć związanych z rozwodem , szkód wynikłych z braku właściwej opieki dwojga rodziców. Jest to logiczne . Oczywiście jeśli przyjmiemy ,że dzieci są podmiotami ,a nie przedmiotami mającymi dogodzić instynktom , bardzo często fanaberią i innym potrzebom  dorosłych .
 
Z chwilą poczęcia  dziecka dorośli byliby związani niezbywalnymi obowiązkami w stosunku do dziecka , w tym finansowymi wychowawczymi , opieką . Dzieci miałyby automatyczne prawo do znacznej części majątku  rodzica, jeśliby ten nie był w stanie zbudować z drugim rodzicem stabilnego związku , w którym dziecko miałoby prawidłowe warunki do rozwoju.    Skuteczna egzekucja praw dzieci w stosunku do rodziców powinna zburzyć kulturę w której dzieci są przedmiotem , środkiem na uzyskania zapomogi od państwa , metodą na scementowanie walącego się związku . Przedmiotem ,który łatwo porzucić , pozbyć się. ( więcej )
 
Przyjmując tą koncepcję społeczeństwo musi nowym ,małym i najbardziej wrażliwym na przemoc członkom swojej społeczności stworzyć ramy prawne zapewniające optymalne warunki do ich rozwoju .
 
A takie optymalne warunki dla rozwoju dzieci i przygotowania ich do życia w nowoczesnym, wolnym społeczeństwie zapewnia rodzina . Monogamiczny związek mężczyzny i kobiety ,jeśli nie dozgonny, to przynajmniej trwający przez cały okres wychowywania i kształcenia dzieci .
 
Marek Mojsiewicz .

|<a Marek Mojsiewicz lubi Marek Mojsiewicz Utwórz swój znacznik „Lubię to” Reklama w internecie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka