Mrocznym szlakiem
Cogito ergo sum
2 obserwujących
47 notek
30k odsłon
3211 odsłon

Globalne ocieplenie - źródła problemu

Wykop Skomentuj191

Globalne ocieplenie stanowi jeden z wiodących tematów. Dyskusje o tej kwestii przenoszą się zarówno na sferę społeczną, jak i na sferę polityczną. Jednakże należy zastanowić się jak powstaje globalne ocieplenie i jaka jest zasadnicza geneza tego problemu? W niniejszym tekście spróbuję nakreślić kilka najbardziej istotnych czynników, które zdeterminowały dzisiejszy stan rzeczy.

Rozwój

Człowiek od początku swoich dziejów dążył do poprawy jakości swojej egzystencji. Aby stale podnosić poziom swojego życia musiał podjąć wysiłek twórczy, mający na celu ułatwienie sobie przetrwania w różnorodnych warunkach przyrodniczych oraz krainach geograficznych. Postęp ten nie dokonywał się od razu i następował etapami. W odniesieniu do środowiska przyrodniczego warto jednakże przypomnieć dwa wydarzenia, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do zmiany „relacji” na linii człowiek – środowisko.

Do tychże dwóch zdarzeń bezsprzecznie należą:

Rewolucja agrarna, którą można podzielić zasadniczo na dwa etapy. Pierwszy z nich jest ściśle związany z przejściem ze zbieractwa i łowiectwa do uprawy roli. Pierwsza uprawa roli pozwoliła na przejście z koczowniczego na osiadły tryb życia. Już wtedy człowiek, w celu uzyskania nowych obszarów pod uprawę roli musiał wycinać lasy i zbiorowiska leśne. Dominującą formą rolnictwa było rolnictwo prymitywne, w którym dany skrawek Ziemi uprawiało się do czasu całkowitej erozji gleby. Następnie zajmowano następną połać terenu, aż do jej całkowitego zużytkowania. Ten etap rewolucji agrarnej przypadł na lata 10000-4000 r. p. n. e. Drugi etap rewolucji jest już związany z wiekiem XV i XVI, kiedy zostały wdrożone metody mające na celu powiększenie plonów w celu zaspokojenia potrzeb żywnościowych stale zwiększającej się liczby ludności.

Rewolucja przemysłowa, związane z przełomem XVIII i XIX wieku. Zapoczątkowała ona szereg przemian społecznych, kulturalnych i ekonomicznych. Ponadto nie pozostała obojętna na środowisko przyrodnicze. Na skutek gwałtownego rozwoju gałęzi przemysłu maszynowego i ciężkiego zaczęto masowo wycinać drzewa, które stanowiły cenny surowiec. To między innymi z tego powodu w Anglii do dzisiaj lesistość jest bardzo niewielka. Gwałtowna industrializacja spowodowała także problem zanieczyszczenia powietrza. Emisja produktów spalania wiązała się ze znaczącym pogorszeniem jakości powietrza, czemu dodatkowo niekiedy sprzyjały warunki pogodowe.

Oba te wydarzenia w sposób bezdyskusyjny odcisnęły piętno na środowisku przyrodniczym. Człowiek przestał być już bezbronnym i bezradnym wobec cyklów obecnych w środowisku, jakimi są np. pory roku. Nauczył się radzić z kaprysami wynikającymi ze zmiennych warunków atmosferycznych (pomijając oczywiście zjawiska ekstremalne takie jak huragany, upały etc.)

Jednocześnie środowisko przyrodnicze zaczęło być w coraz większym stopniu przekształcane przez człowieka. Zmiany te dotyczyły i dotyczą wszelkich komponentów środowiska, jakimi są litosfera, biosfera, hydrosfera oraz atmosfera. Z wymienionych komponentów trzeba skupić uwagę na ten ostatni, ponieważ tam leży klucz do kwestii globalnego ocieplenia klimatu.

Czynniki determinujące klimat

Klimat ziemski stanowi niezmiernie skomplikowany element środowiska przyrodniczego. Ponadto, jak wiadomo z badań przeprowadzanych w naukach dendrochronologii i geologii historycznej podlega nieustannym wahaniom. Klimat zalicza się do wrażliwych elementów środowiska przyrodniczego. Nawet z pozoru niewielkie wydarzenie (np. erupcja wulkanu) może przyczynić się do jego zmian w dłuższej perspektywie czasowej.

Istnieją zasadniczo trzy główne czynniki, które w przeważającym stopniu wpływają na klimat:

Słońce; jako podstawowy czynnik umożliwiający rozwój życia na Ziemi; źródła promieniowania, regulującego wszelkiego rodzaju procesy zachodzące w organizmach żywych oraz poszczególnych komponentach systemu przyrodniczego.

Atmosfera; gazowa powłoka Ziemi pełniącą funkcję ochronną przez zabójczym promieniowaniem ultrafioletowym (warstwa ozonu stratosferycznego). Ponadto atmosfera odpowiedzialna jest za powstanie efektu cieplarnianego. Bez atmosfery średnia temperatura na powierzchni Ziemi wynosiłaby około -15°C, zaś dzięki atmosferze średnia temperatura wynosi +15°C. Atmosfera reguluje także bilans energetyczny całej kuli ziemskiej. 

Oceany; stanowią niemalże 78% całkowitej powierzchni Ziemi. Stanowią ogromne masy wody, które krążąc wytwarzają cyrkulację termohalinową (będącą wynikiem różnicy w zasoleniu i termice wód oceanicznych). Ponadto oceany stanowią ogromny rezerwuar różnego rodzaju związków chemicznych (dwutlenku węgla, metanu) oraz pierwiastków niezbędnych do rozwoju życia takich jak tlen. Odgrywają także ogromną rolę w cyklu hydrologicznym czyli obiegu wody w przyrodzie. 

Wykop Skomentuj191
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości