137 obserwujących
781 notek
1814k odsłon
  1117   8

Powielanie rosyjskich kłamstw historycznych o pakcie Ribbentrop - Mołotow

Polityka historyczna Rosji pod rządami Władymira Putina jest szczególnie wyczulona na kwestie oceny udziału Związku Sowieckiego w WW II.  Celem tej polityki jest zagłuszenie prawdy o tym, co wydarzyło się 1 i 17 września, czego dotyczył pakt Ribbentrop - Mołotow, jak wyglądał przemarsz Armii Czerwonej przez Polskę, jaka władza została zainstalowana w Polsce. Natomiast z wielkim zapałem propaganda rosyjska serwuje opowieści o „Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej ”,  która stanowiła wyłącznie chwałę sowieckiego oręża. Terminem "Wielka Wojna Ojczyźniana określa się w Rosji okres od  22 czerwca 1941 r.  do zakończenia II wojny światowej, gdy Związek Sowiecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej. 

Implikacją sowieckich kłamstw historycznych jest wersja historii, zgodnie z którą 17 września 1939 roku Armia Czerwona rozpoczęła wyswobadzanie Białorusinów i Ukraińców spod władzy „polskich panów” – wiadomo, „faszystów współpracujących z Hitlerem”. Taka wersja historii była podawana w podręcznikach, z których uczyły się trzy pokolenia w Związku Sowieckim i dlatego dzisiaj tak wielu Rosjan rozumie i przeżywa na równi z rosyjskimi władzami oburzenie, gdy takie kraje jak Polska, państwa bałtyckie czy Ukraina sprzeciwiają się kremlowskiej narracji, gdy odrzucają obraz sowieckich żołnierzy „wyzwalających” narody Europy Środkowo-Wschodniej spod niemieckiej okupacji, czy usuwają "pomniki wdzięczności dla Armii Czerwonej".

W 2009 r., w przededniu 70. rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) wykonało badanie wśród 67 % obywateli Rosji, którzy wiedzą lub coś słyszeli o pakcie Ribbentrop-Mołotow, zwanym też paktem Hitler-Stalin.

Po raz pierwszy usłyszało o nim 27 % respondentów. 63 % ankietowanych uważało, że podpisując układ z Hitlerem, Stalin chciał uniknąć wojny lub odsunąć jej początek. Tylko 14 % było zdania, że Stalin dążył do podzielenia Europy na strefy wpływów ZSRR i Niemiec. Według 9 % Stalinowi chodziło o doprowadzenie do osłabienia Europy i narzucenia jej komunizmu. 57 % badanych nie widziało niczego złego w fakcie podpisania przez Stalina porozumienia z Hitlerem, ponieważ - zdaniem tych respondentów - kraje zachodnie zrezygnowały z sojuszu z ZSRR, więc Moskwa nie miała innego wyjścia. Tylko 25 % Rosjan uważało, że pakt Ribbentrop - Mołotow pozwolił Hitlerowi rozpocząć wojnę w Europie.

W sierpniu 2019 r., w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, szefowie MSZ Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii opublikowali deklarację , w której zapisano, że był to pakt, „który doprowadził do wybuchu II wojny światowej i skazał połowę Europy na dziesięciolecia cierpień […]

Ofiary totalitarnych zbrodni mają prawo do sprawiedliwości. Niestety, praktyka badania i ścigania zbrodni reżimów totalitarnych w dotkniętych nimi krajach pozostaje niewystarczająca i niespójna pomiędzy państwami. […] 

Wzywamy rządy wszystkich krajów europejskich do udzielenia zarówno moralnego, jak i materialnego wsparcia dla badań historycznych nad reżimami totalitarnymi. Działając zgodnie możemy skuteczniej zwalczać kampanie dezinformacyjne i próby manipulowania faktami historycznymi. Musimy wspólnie sprzeciwiać się totalitaryzmowi. Wyraźne i jednoznaczne stanowisko wspólnoty międzynarodowej utoruje drogę do dalszego pojednania.

Nasze kraje odrodziły się jako narody wolne i demokratyczne, po dziesięcioleciach rządów totalitarnych. Trzydzieści lat temu nasze narody wkroczyły na drogę demokratycznych przemian, która uczyniła nas równymi i aktywnymi członkami Unii Europejskiej. Nasze kraje są zdecydowane, by kontynuować współpracę z partnerami w Europie i na świecie, aby horror minionych czasów nigdy nie powrócił. Ból i niesprawiedliwość nigdy nie zostaną zapomniane. :

Pod tekstem deklaracji podpisali się ministrowie spraw zagranicznych: Polski - Jacek Czaputowicz, Litwy - Linas Linkevicius, Łotwy - Edgars Rinkevics, Estonii - Urmas Reinsalu, Rumunii - Ramona Manescu.  

W tym samy roku 2019, we wrześniu, Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiająca pakt Ribbentrop – Mołotow.

Na tę rezolucję Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zareagowało publikacją dokumentów związanych z napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę. Wśród nich były kopie odtajnionych protokołów Paktu Ribbentrop-Mołotow (Hitler-Stalin).

Na specjalnej stronie internetowej, na której umieszczono skany, stwierdzono, że Polska „wspierała faszystowski blok Niemiec i Włoch na równi z Japonią". Jako cel publikacji Ministerstwo Obrony RF wskazało „ochronę prawdy historycznej”.

Opublikowane przez rosyjski resort obrony kopie tajnych protokołów wraz z szyfrogramami radzieckich dowódców mają wskazywać, że Moskwa nie miała wyjścia i musiała zawrzeć z Hitlerem pakt, aby odsunąć w czasie niemiecką agresję na ZSRS, i usprawiedliwić napaść Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 r.

Lubię to! Skomentuj15 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka