52 obserwujących
1306 notek
1304k odsłony
550 odsłon

Notka, która przesądziła o porażce "nadzwyczajnej kasty" nawet u uzurpatorów z TSUE...

Wykop Skomentuj7


Rzecznik Generalny TSUE to syn prominentnego komunisty nagrodzonego Nagrodą Lenina

28.06.2019
Dział: Polityka, Temat: TSUE kasta

Jewgienij Tanczew sędzia i rzecznik generalny „Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, który raz po raz gani Polskę za reformy w działalności „zupełnie nadzywczajnej kasty”, jest synem bułgarskiego komunisty, jednego z czołowych działaczy a póżniej przywódcy "chłopskiego" odpowiednika partii komunistycznej w Bułgarii

image

(pierwszy z lewej, komunistyczna Bułgaria)

„Dwa lata temu [w 2002 r.] Georgi Pyrwanow [b. prezydent Bułgarii - partia komunistyczna później jako socjalistyczna, "przedstawiciel oligarchii"] mianował go [Jewgienija Tanczewa, dziś rzecznika TSUE] przewodniczącym swojej rady prawnej, ale jako doradca prezydenta profesor nie zdał egzaminu - wszystkie teksty ustaw, które "Dondukow" [Prywanow] wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, uznano za niekonstytucyjne". - charakterystyka w związku z mianowaniem Jewgienija Tanczewa sędzią Trybunału Konstytucyjnego w Bułgarii, z nominacji wspomnianego wyżej prezydenta komunisty Prywanowa (2003)

image

Junior Jewgienij Tanczew (1952), ożeniony z też robiącą w prawie (ale handlowym) wnuczką komunizującego premiera Bułgarii obalonego i zabitego w 1923 r., to student prawa, w czasie kiedy jego ojciec pełnił szereg funkcji państwowych w komunistycznej Bułgarii i kierował odpowiednikiem partii powstałej w 1947 w podobnych okolicznościach co ZSL (zniszczenie i eliminacja niekomunistycznych działaczy chłopskich), czyli BZNS – satelita i fasada Bułgarskiej Partii Komunistycznej. Po studiach, przyszły sędzia TSUE Jewgienij Panczew rozpoczyna karierę akademicką na uniwerstytecie w Sofii spędzi tam 35 lat, wraz z końcem Bułgarskiej Republiki Ludowej, wieku 38 lat zostaje mianowany najmłodszym profesorem tej uczelni, co by mu się wiodło w nowym rozdaniu. Bierze zaraz udział w pisaniu nowej konstytucji, zalicza wyjazd do USA z wykładami; członek szeregu organizacji międzynarodowych, dla których: "opiniował konstytucje Łotwy, Albanii i Tadżykistanu, pomagał pisać tę dla Azerbejdżanu". Od września 2016 r. ten były wykładowca prawa w komunistycznej Bułgarskiej Republice Ludowej jest sędzią i rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ojciec sędziego i rzecznika generalnego TSUE czyli zupełnie ale to już zupełnie nadzwyczajnej kasty to Petar (Petyr) Tanczew (1920-1992) – przez 40 lat „poseł” w Bułgarskiej Republice Ludowej (BRL) - 1950 -1990, komunizujący działacz ludowy od 1935 r., hops absolwent prawa 1944, po zamachu komunistycznym, przeprowadzonym nie tylko pod parasolem armii sowieckiej, znalazł się we władzach "partii chłopskiej", od 1974 jej przywódca; 1945-1948 sekretarz Komitetu Centralnego Młodzieży Demokratycznej, minister sprawiedliwości BRL (1962-1966), wicepremier BRL (1966-1971), pierwszy wicepremier BRL (1966-1974), od 1974 do 1989 r. pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Państwa Bułgarskiej Republiki Ludowej - tow. T. Żiwkowa. W 1987 r. Tanczew senior otrzymał Nagrodę Pokojową Lenina - nagrodę leninowską od rządu sowieckiego, w 1989 r. w ramach gry w transformację, odsunięty przez tow. wraz z Todorem Żiwkowem przez wiele lat zawiadującym komunistyczną Bułgarią. Żonaty z Kiszką Tanczewą, szefową Instytutu Stomatologicznego w Bułgarskiej Republice Ludowej. Odznaczony m.in.: orderem bohatera pracy socjalistycznej -1980 (fot.), 2x orderem Georgi Dymitrowa (kierownika Kominternu i nie tylko) – 1970,1980, złotym orderem gwiazdy (NRD) - 1980, orderem Karola Marksa (NRD) - 1989, orderem drużba narodów (ZSRS) – 1980, medal 40.lecia rewolucji komunistycznej w Bułgarii (1984), medal 90. i medal 100. urodzin Dymitrowa.

image

Ojciec sędziego i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był częstym gościem w PRL, gościł też w PRL w delegacji z szefem państwa i partii Todorem Żiwkowem i ze… Staniszewem seniorem (szefem wydziału zagranicznego partii komunistycznej), ojcem Siergieja Staniszewa dzisiejszego szefa socjalistów i postkomunistów w Europie (PES) - frakcji w Parlamencie Europejskim – tej która poparła i wystawiła kandydaturę Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej; ojciec Staniszewa był oskarżony o defraudację (kradzież) pieniędzy bułgarskiej partii komunistycznej, przeznaczonych na pomoc innym partiom komunistycznym w transformacji – nigdy nie stanął przed sądem. Obok Tanczewa jr. czołową rolę w bułgarskim sądownictwie, które nie postawiło Staniszewa seniora za kradzież przed sądem odgrywał wówczas drugi obok rzecznika Tanczewa juniora reprezentant Bułgarii w TSUE – sędzia i polityk - w bułgarskiem sejmie reprezentant koalicji postkomunistycznej (kierowanej przez Staniszewa juniora, od niedawna obywatela Bułgarii, wcześniej ZSRS i Federacji Rosyjskiej) – Aleksander Stojanow Arabadżijew (1949) –

image

obecnie sędzia TSUE, wcześniej sędzia w komunistycznej Bułgarii od 1975 r. od 1986-1991 sędzia Sądu Najwyższego w Bułgarskiej Republice Ludowej i w Bułgarii, od 1991- sędzia Trybunału Konstytucyjnego, i jak wspomniano poseł z ramienia koalicji kierowanej przez partię socjalistyczną (byłą partię komunistyczną), na której czele stał syn Staniszewa seniora szefa wydziału zagranicznego KPB i od nieosądzonej defraudacji (kradzieży) pieniędzy.

Petyr Tanczew - ojciec strofującego Polskę rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wizytą w PRL, jako pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Państwa Bułgarskiej Republiki Ludowej Todora Żiwkowa  (1974)

image

image

image

Junior nawet podobny do papy.


image

image

image
A tu ojciec niedoszłego szefa PE - Staniszewa, oraz ojciec rzecznika generalnego TSUE -Tanczewa, obaj Bułgarska Republika Ludowa, wraz z Todorem Żiwkowem z oficjalną wizytą w PRL, u Wojciecha Jaruzelskiego i tow. (1984)

Wykop Skomentuj7
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale