57 obserwujących
1347 notek
1347k odsłon
802 odsłony

Folksdojcz II grupy Aleksander Leon Gersdorf (cz.2)

Wykop Skomentuj6W mieście Łodzi, okresu zaboru rosyjskiego, osiedliła się swego czasu familia Gersdorf. Jeden z jej przedstawicieli - Aleksander Gersdorf (urodzony najprawdopodobniej w 1884 r.) brał udział w życiu miasta, w jego polskiej społeczności, a to w towarzystwach antyżebraczych, a to w przemysłowo-handlowych, w 1912 uzyskał koncesję na wydawanie w trzech językach bezpłatnego tygodnika informacyjno-handlowego o brzmiącym dzisiaj przewrotnie tytule Progres (zmienionego później na równie przewrotny Postęp). W tym samym 1912 roku ożenił się on w Łodzi, w akcie spisanym w języku rosyjskim występuje jako Aleksander Leon von Gersdorff (napisane także alfabetem łacińskim), jednak na marginesie aktu znajduje się dopisek o treści: nie pisać "won".

image

image

We wspomnianym, założonym przez Gersdorffa piśmie, którego pełna nazwa brzmi: "Postęp. Tygodnik społeczno-ekonomiczny. Progress. Wochenschrift für Handel, Jndustrie u. Sociales". W pierwszym numerze tygodnika z roku 1913, znajdujemy informację o następującej treści: "Długoletni pracownik Banku Warszawskiego w Łodzi, p. Aleksander Gersdorff ustąpił w dn. 1 stycznia r. b. z zajmowanego w tej instytucji stanowiska".

W czasie pierwszej wojny światowej i po zajęciu Łodzi przez Niemców, Aleksander Gersdorf postanowił zamienić się w Aleksandra von Gersdorfa.

image

image

W końcu wojny von Gersdorf ponownie zmienia się w Aleksandra Gersdorfa (1917,1918), w 1919 będzie prowadził Biuro Reklamy, a także firmę handlowo-wywiadowczą.

image

W 1930 roku znajdujemy Aleksandra Gersdorffa także jako właściciela firmy Express - biuro gońców w Łodzi przy ulicy Zachodniej 72.
W 1935 r. Aleksander Gersdorff jest redaktorem naczelnym Tygodnika Handlowego, wydawanego w Łodzi
W połowie 1939 r. jest w sporze z polskimi kołami i organizacjami kupieckimi i rzemieślniczymi, wskazują one w wydanych oświadczeniach, że Gersdorff w sposób nieuprawniony posługuje się w Tygodniku Handlowym Rozwój tytułem: "oficjalny organ chrześcijańskiego kupiectwa i drobnego przemysłu". "Jak się okazuje, p. Gersdorff właściwie nie reprezentuje żadnego stowarzyszenia kupieckiego. Jego tygodnik jest prywatną imprezą", dodano także, że "p. Aleksander Gersdorff nie oczyścił się z ciężkich zarzutów moralnych, ogłoszonych na łamach miejscowej prasy polskiej" (być może chodzi o postawę, czyny z czasów zaborów i okupacji I wojny światowej?).

W czasie II wojny światowej zajmuje się interesami, a z informacji powojennych dowiemy się, że w czasie niemieckiej okupacji został folksdojczem II grupy.
image
-
W czasach niemieckiej okupacji Polski mieszkał w Litzmannstadt (Łódź) przy Hermann-Göring-Strasse 149 (al. Kościuszki + ul. Zachodnia).
image


Z kolei w maju 1946 r. kolejny okupant, po wyparciu niemieckiego - sowiecki, za pośrednictwem swoich kolaborantów, wezwał do zgłaszania się osób, które posiadają wiedzę o "szkodliwej działalności wnioskodawców względem Narodu Polskiego". Wnioskodawcami była grupa osób, które złożyły wniosek o rehabilitację w związku z wpisaniem się na Deutsche Volksliste - niemiecką listę narodową - II kategorii.
["Kategoria 1 – Volksdeutscher – osoby narodowości niemieckiej, aktywne politycznie, działające na rzecz III Rzeszy w okresie międzywojennym (tzw. Reichslista).
Kategoria 2 – Deutschstämmige – osoby przyznające się do narodowości niemieckiej, posługujące się na co dzień językiem niemieckim, kultywujące kulturę niemiecką, zachowujące się biernie [w okresie międzywojennym]".]

- Gersdorf Aleksander Leon, Al. Kościuszki 93.

image


Podsumowując: wieloletni pracownik banku, konsulent prawny, wydawca prasy handlowej, handlowiec, volksdojcz.Teraz zupełnie inna postać (syn?)

W Łodzi na początku lat 30. redaktorem naczelnym periodyku młodzieży gimnazjalnej w Łodzi jest osoba opisana jako M. Gersdorf (1932), także jako "M. Gersdorf VII B." (1932)

Z kolei od 1945 r. w Łodzi zajętej już przez nowych okupantów znajdujemy- Mirosława Gersdorfa z opisem zawartości: "Naczelny redaktor "Spółdzielczego Przeglądu Bankowego" w Banku Gospodarstwa Spółdzielczego. Pismo to było wydawane w Łodzi (1945-1948).
A więc tu też prawdopodobnie mamy do czynienia z redaktorem i jednocześnie osobą związaną z bankowością, a do tego spółdzielczością. W samym piśmie nie jest on wymieniony z nazwiska, jest tylko informacja, że pismo "Spółdzielczy Przegląd Bankowy" jest "redagowany przez komitet", nazwisko redaktora naczelnego nie jest tu podane do publicznej wiadomości, ciekawe z jakiego powodu. Bank Gospodarstwa Spółdzielczego powstał zdaje się w oparciu o dekret Bolesława Bieruta i przy udziale Władysława Gomułki (przejecia i fuzje - Bank Społem + Centr. Kasy Spółek Rolniczych).
Chodzi tu najprawdopodobniej o osobę nazywającą się Mirosław Gersdorf (1915-1985), na którego cześć panegiryk napisał w 1987 p. Chrzanowski, wychwalając go jako ojca spółdzielczości PRL, a czem stała się owa spółdzielczość i do czego posłużył i służy jej majątek po 89 r. już wiemy. -  "Swymi zainteresowaniami obejmował trzy dyscypliny prawnicze: prawo obrotu uspołecznionego (szczególnie prawo bankowe), prawo pracy i prawo spółdzielcze. Najpoważniejszy był jego wkład prawa spółdzielczego. Przez blisko 30 lat (1951-1980) był doradcą prawnym naczelnych organów spółdzielczości polskiej: najpierw Centralnego Związku Spółdzielczego, a następnie Naczelnej Rady Spółdzielczej".
"Mirosław Gersdorf doktoryzował się w 1969 roku na Uniwersytecie Łódzkim".


Pytania nie będę tu stawiał bo wydaje się oczywiste.
A propos zmagań w Polsce trzecich i czwartych pokoleń, do tego dochodzą inne zmienne ale to już może panowie nazywani czynnikami się wypowiedzą.

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale