57 obserwujących
1393 notki
1384k odsłony
  182   0

"Państwo policyjne" w antyamerykańskiej propagandzie sowieckiej i jej agentury

image

To pierwsza strona gazety założonej i kierowanej przez potomka (a w bardziej tajemniczej wersji wychowanka) osiedleńców sowieckich, zdrajców Polski także przed II wojną światową, którzy, jak można wyczytać z opisów, po II wojnie zostali skierowani do zamieszkania na terenie Polski, w najbardziej "optymistycznej" wersji skierowani przez agenturę sowiecką w postaci kierowników partii komunistycznej.

image

Slogan "państwo policyjne" był bardzo często używany przez sterowaną z Moskwy agenturę sowiecką w USA i poza USA w stosunku do tego państwa, zwłaszcza w okresie kiedy zaczęło ono walkę z infiltracją bolszewicką w Ameryce kilka lat po drugiej wojnie światowej. "Państwo policyjne" często występowało w zestawie z innym propagandowym określeniem używanym w odniesieniu do USA przez podporządkowanych Moskwie bolszewików - "faszyzacja państwa", "faszyzacja Ameryki"
Jako przykład wzmożenia tego rodzaju antyamerykańskiej propagandy można wskazać czas procesu sądowego, w którym skazano agentów Rosji Sowieckiej w postaci członków kierownictwa Komunistycznej Partii USA, prowadzących w tym kraju działalność wywrotową na rzecz Związku Sowieckiego. Komuniści w PRL pisali w ten sposób o USA także w czasie kiedy pracownicy amerykańskich służb kontrwywiadowczych zaczęli biliżej przyglądać się przybywającym do USA pasażerom transatlantyków "Sobieski" i "Batory", których to statków służby sowieckie i podległe im peerelowskie używały m.in do przerzutu czy ewakuacji swojej agentury.

image
"The enemies of our country fight loyalty with the slogan, "the Police State".  They should talk! Their motherland, Soviet Russia, has been operating a Police State since 1917. They are the agents of that Police State in the United States of America".

[Wrogowie naszego kraju zwalczają lojalność sloganem "państwo policyjne". Bezczelni! Ich matiuszka, Rosja Sowiecka, kieruje państwem policyjnym od 1917 roku. Oni są agentami tego państwa policyjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki".] 

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale