Dominnik Dominnik
760
BLOG

ATEISTYCZNY RUCH PALIKOTA ZMIENIA POLSKĘ

Dominnik Dominnik Polityka Obserwuj notkę 33

Kiedy poznałem Ruch Palikota i jego program, znając jednocześnie poglądy moich rówieśników na aborcję, związki partnerskie czy kościół, zrozumiałem, że Ruch Palikota nie tylko odniesie sukces wyborczy, ale że jest to zapowiedź rewolucji kulturowej, na którą od lat czekali młodzi Polacy. Janusz sprawia, że ci, którzy gardzili politykami, zaczynają ich szanować, że ci, którzy wstydzili się swoich poglądów, swojej wiary, powiedzieli donośnie: jesteśmy! Czy to tylko zbieg okoliczności, że po wygranej Ruchu z mojej klasy 14 osób wypisało się z religii, uśmiechnęli się i powiedzieli: tak, reprezentuje mnie Janusz Palikot i nie jestem obywatelem gorszej kategorii. Miażdżące zwycięstwo Ruchu wśród gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych daje do myślenia. Kiedy pytam się moich koleżanek i kolegów dlaczego głosowali na Ruch, słyszę powtarzające się słowa-klucze: aborcja, marihuana, aborcja, związki partnerskie, aborcja, wolność seksualna, aborcja, świeckie państwo. Zaufali ci, którzy tak jak ja gardzą kościołem, tak jak kościół gardzi nami. W mojej szkole są klasy, gdzie niemal wszyscy głosowali na Ruch i gdzie nikt nie chodzi na religię. Od wrześnie zwolniono księdza, bo nie potrzeba już 2 katechetów. Ruch Palikota jest moralną rewolucją , która już ruszyła i jak lawina będzie zmieniać krajobraz Polski, która stanie się nowoczesnym państwem. To widać i tego nie da się zatrzymać. To idą młodzi Polacy!

                                                          

                                           MANIFEST OŚWIECENIOWY

Humaniści to ludzie afirmujący Człowieka, jego potencjał twórczy i stwórczy, w nim upatrujący początek i koniec świata dzieł i wartości. Humanizm jest systemem wartości, który wzywa człowieka do indywidualnego spełnienia poprzez kultywowanie życia twórczego i etycznego. Racjonaliści i humaniści nie są ludźmi ogarniętymi pasją wyrugowania emocji i sztuki z naszego życia. Humanizm pragnie wydobyć piękno z każdego człowieka i wzmocnić więzi międzyludzkie. W erze globalizmu i pluralizmu  różne tradycje nie są od siebie izolowane, lecz współegzystują obok siebie. Naiwne jest oczekiwanie konserwatystów, iż Polska będzie tutaj wyjątkiem, oazą skostniałego tradycjonalizmu, ślepego na zmieniającą się rzeczywistość i ludzkie potrzeby.

Obecnie należy wyraźniej zaznaczyć obecność niewierzących w przestrzeni życia społecznego, a środowiska wolnomyślicielskie powinny propagować w społeczeństwie polskim asertywność światopoglądową oraz sprzeciwiać się szantażowi moralnemu ze strony katolików. Środowiska ateistyczne i agnostyczne mają za elementarne zadanie promocję społeczną oraz afirmację osób niewierzących, poprzez eliminację stereotypów. Warto promować postawy wolnomyślicielskie poprzez odnajdywanie i uświadamianie wątków wolnomyślicielskich (laickich, racjonalistycznych, humanistycznych, ateistycznych) w kulturze czy życiu społecznym.

Konstytucja RP stanowi, iż władze publiczne „zachowują bezstronność w sprawie przekonań religijnych”, a stosunki między państwem a kościołami „są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności”. To prawo jest aktualnie w rażący sposób łamane. Przejawem ignorowania ustawy zasadniczej jest choćby włączanie mszy do uroczystości zaprzysiężenia Prezydenta RP oraz krzyż wiszący w Sejmie. Ateiści i nie tylko walczą na rzecz państwa neutralnego światopoglądowo oraz dążą do wyeliminowania wpływów irracjonalnych, sprzecznych z nauką ideologii na ustawodawstwo. W nowym Sejmie zasiądzie kilkudziesięciu ateistów, wybranych również przez osoby niewierzące. Razem będziemy domagać się świeckiej Polski. Kościół katolicki ma za nic polskie prawo i to należy czym prędzej zmienić.

Uważam, że należy opierać się na wartościach etycznych wypływających z afirmacji Człowieka i twórczości ludzkiej, będącej źródłem najdonioślejszych dóbr kultury. Jestem przekonany o potrzebie wspólnych działań na rzecz rozwoju jednostki i społeczeństwa według idei racjonalności, będącej postawą i światopoglądem, wedle którego Człowiek jest w stanie poznawać świat i coraz lepiej go rozumieć oraz kształtować przez krytyczną dyskusję, w oparciu o rozumowe i naturalistyczne argumenty, stale poddawane analizie, oraz rozwijanie i precyzowanie wszystkich niedogmatycznych metod  poznawania i rozumienia. Tak więc jako ateistyczny libertyn będę walczył z patriarchalnym społeczeństwem, wszelkiego rodzaju dyskryminacją: seksizmem, homofonią, transfobią, antysemityzmem, germanofobią, rasizmem, szowinizmem oraz anachronicznym prawem.

Mam nadzieję na przełamanie lub osłabienie ludzkich uprzedzeń, krzywdzących mistyfikacji, ksenofobii, umysłowego ubezwłasnowolnienia, dominacji czynnika irracjonalnego w myśleniu i działaniu oraz przewagi stereotypów nad myśleniem otwartym i dociekliwym. Człowiek może pokonywać swe słabości, ułomności i niedostatki, aby zmieniać się na lepsze. Należy zapoznać się z egzystencjalizmem ateistycznym, pokładać ufność w nas samych, w naszej odwadze, woli i sile, a nie w autorytetach, w człowieku jako jedynym sprawcy otaczającego nas dobra i zła, a nie w siłach wyższych, wyłącznie w działalności człowieka upatrując możliwości rozwiązania najważniejszych problemów i wyzwań współczesności, budując lepszą Polskę, Europę i świat. To cenne być aktywnym społecznie i intelektualnie, dostrzegać cywilizacyjną i społeczną wartość ateizmu, kontynuując w ten sposób tradycję europejskiego racjonalizmu.

Zadania na teraz to docenienie ludzkiej wyobraźni, twórczości, a przez to duchowej doniosłości sztuki i humanizmu oraz domaganie się więcej światła rozpraszającego czarne aspekty naszej rzeczywistości i głębokiej przemiany elit dla odrodzenia poczucia afirmacji, równości i obywatelskości wśród Polaków. Demokracja bez upowszechnienia racjonalnej dyskusji, wiedzy, akceptacji każdego człowieka i otwartości nie ma sensu i jest jedynie pustym frazesem. Istotnym jest, aby dążyć do konsolidacji ludzi wolnych od religii ambitnych intelektualnie oraz otwartych na wiedze, jej rozwój i dogłębne poznanie wnętrza siebie i innych.

Powyższe postulaty drogą ewolucji realizować będzie Ruch Palikota- inicjatywa oddolna, obywatelska; projekt wielu lewicowych i liberalnych instytucji oraz organizacji broniących praw człowieka przed kościołem; ruch oświeceniowy, racjonalistyczny, antyromantyczny i pozytywistyczny.

Rozumem i Duchem Samoświadomości- teraz i zawsze i na wieku wieków. Razem zmienimy oblicze tej ziemi.

WOLNA MYŚL

WOLNA KULTURA

WOLNA SZTUKA

SAMOŚWIADOMOŚĆ

HUMANIZM

ATEIZM

RACJONALIZM                                                                      

POZYTYWIZM

AFIRMACJIA

WOLNOŚĆ

CŻŁOWIEK

RELATYWIZM

OŚWIECENIE

EMPIRYZM

EMPATIA

„JA”

RÓWNOŚĆ

PRAWA CZŁOWIEKA

ŚWIECKOŚĆ

LIBERTYNIZM

LEWICA

DEMOKRACJA

 

„Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.”

                                                                                                    Blaise Pascal

Dominnik
O mnie Dominnik

Otwarty, akceptujący, odważny, niezależny, asertywny

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Polityka