Anka K Anka K
197
BLOG

Dzień Judaizmu w polskim kościele jako znak naszych czasów

Anka K Anka K Społeczeństwo Obserwuj notkę 11
Obecnie w Polsce mieszka ok. 6 tysięcy wyznawców judaizmu talmudycznego. Od 1999 roku działa Beit Polska (Związek Postępowych Gmin Żydowskich), którego ok. 400 członków jest wyznawcami judaizmu reformowanego.

Dzień Judaizmu w polskim kościele

Według danych GUS z 2011 roku 0,004% Polaków zadeklarowała się jako wyznawcy judaizmu, a pomimo to kościół katolicki w dniu 17 I 2024 świętował po 27 Dzień Judaizmu ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku. 
Judaizm dzieli się na dwa główne etapy:

  • świątynny lub biblijny – wg. tradycji założycielem był Mojżesz w XIII wieku p.n.e., istniał do 70 roku n.e.
  • rabiniczny lub talmudyczny – powstał po zburzeniu drugiej świątyni jerozolimskiej przez Rzymian w 70 roku n.e., istnieje do dziś, ale nie jest on kontynuacją judaizmu biblijnego.

... "Według Pawła Lisickiego, Dzień Judaizmu miałby sens wówczas, gdyby Kościół stanowił jakąś agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, która zajmowałby się religioznawstwem i wspierałaby różnego rodzaju wierzenia na świecie. Wówczas należałoby stworzyć jakąś poświęconą im izbę pamięci. Dla każdej religii byłoby osobne pomieszczenie, w jednych byśmy przedstawiali historię judaizmu, islamu, chrześcijaństwa, gdzie indziej buddyzmu, hinduizmu i tak dalej. Wtedy taki dzień miałby jakiś sens – powiedział. 

Jest jednak inaczej: Kościół jest po to, by głosić wiarę w Chrystusa, a nie po to, by upamiętniać różne światowe religie.'" .... [link]

Osobom zainteresowanym polecam nagranie sprzed dwóch lat:Siły globalne dążą do stworzenia nowej pseudo-religii.
Czy Kościół Chrystusa staje się już Kościołem globalistów?

Więcej:Anka K
O mnie Anka K

Interesuję się współczesną historią, psychologią społeczną i turystyką.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo