0 obserwujących
570 notek
372k odsłony
  438   0

Szansa dla Telewizji TRWAM?

 

Szansa dla Telewizji TRWAM?

KRRiT wszczęła postępowanie

o cofnięcie spółce ATM Grupa

koncesji na multipleksie

 

 

 

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła wszcząć postępowanie o cofnięcie spółce ATM Grupa koncesji na nadawanie programu ATM Rozrywka TV w ramach pierwszego multipleksu cyfrowego. ATM Grupa czeka na stanowisko KRRiT i zapewnia, że prawidłowo realizuje koncesję.

"Przewodniczący KRRiT wzywał dwukrotnie spółkę ATM Grupa do złożenia wyjaśnień. Z nadesłanych wyjaśnień oraz przeprowadzonego przez KRRiT monitoringu wynika, że program jest rozpowszechniony w sposób sprzeczny z warunkami określonymi w koncesji" - poinformowała Krajowa Rada.

Zgodnie z ustawą o rtv koncesję cofa się, jeżeli działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub warunkami określonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania przewodniczącego Krajowej Rady, w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie.

W przesłanym PAP komunikacie zarząd ATM Grupy podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podjęcie uchwały przez KRRiT nie oznacza utraty koncesji przez spółkę, a jest jedynie podstawą do wszczęcia postępowania przez przewodniczącego Rady w tej sprawie.

"W toku tego postępowania spółka przedstawiać będzie swoje stanowisko i wykazywać prawidłowość podejmowanych działań, w tym ich zgodność z ustawą i zapisami koncesyjnymi" - napisano w komunikacie.

Pytana o tę sprawę rzeczniczka ATM Grupy Magdalena Łukasiuk powiedziała PAP, że spółka odniesie się do zastrzeżeń Krajowej Rady, gdy otrzyma jej oficjalne stanowisko na piśmie.

"My uważamy, że koncesję wykonujemy prawidłowo" - podkreśliła.

Według informacji ATM Grupy, kanał ATM Rozrywka TV w ramach MUX-1 został uruchomiony z końcem lutego, zaś pełna ramówka stacji ma ruszyć do końca maja.

Dyrektor departamentu strategii KRRiT Agnieszka Ogrodowczyk podkreśliła w rozmowie z PAP, że postępowanie o cofnięcie koncesji ma charakter wyjaśniający i służy ustaleniu, czy nadawca może realizować warunki koncesji.

Zwróciła uwagę, że zgodnie z ustawą o rtv koncesję cofa się, chyba że nadawca wykaże, że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi.

Nie wiadomo jeszcze, co stałoby się z miejscem na MUX-1 w przypadku cofnięcia koncesji ATM Grupie. Ustawa o rtv mówi, że w przypadku uprawomocnienia się takiej decyzji przewodniczący KRRiT niezwłocznie ogłasza możliwość uzyskania koncesji w zakresie objętym cofniętą koncesją, jednak ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej dała nadawcom obecnym na multipleksie specjalne uprawnienia. W przypadku zwolnienia części pojemności multipleksu z powodu rezygnacji jednego z nadawców, pozostali użytkownicy multipleksu w terminie 30 dni od dnia tej rezygnacji mogą przedłożyć KRRiT i prezesowi UKE uzgodniony sposób wykorzystania zwolnionej części pojemności multipleksu. Dotyczy to "w szczególności umieszczenia w multipleksie nowego programu". Program taki, zgodnie z ustawą, musiałby wcześniej uzyskać koncesję na rozpowszechnianie w sposób naziemny cyfrowy.

O szansie otwierającej się przed TV Trwam czytaj także tu.

 

wpolityce.pl/wydarzenia/25065-szansa-dla-telewizji-trwam-krrit-wszczela-postepowanie-o-cofniecie-spolce-atm-grupa-koncesji-na-multipleksie

 

 

 

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale