Wojciech Olejniczak Wojciech Olejniczak
114
BLOG

Internet dla każdego

Wojciech Olejniczak Wojciech Olejniczak Polityka Obserwuj notkę 52

Jeden z internautów na portalu Salon24.pl zadał mi pytanie, jak głosowałbym w sprawie pakietu telekomunikacyjnego. Odpowiedź jest prosta, podobnie jak Partia Europejskich Socjalistów, opowiedziałbym się za wolnością w Internecie.

Jestem przeciwnikiem karania osób ściągających z Internetu pliki na własny użytek, czyli nie czerpiących zysków z procederu nazywanego piractwem. Kiedyś wszyscy w gronie koleżanek, kolegów czy znajomych pożyczaliśmy sobie książki, kasety, płyty, niekiedy je przegrywaliśmy. Podczas studiów, przygotowując się do egzaminów, kserowaliśmy podręczniki. Dziś korzystając z internetu mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem. Zwiększa się tylko liczba osób tworzących owo grono znajomych i kolegów.
Oczywiście mamy do czynienia ze zmianą jakościową, która wymusza nowe regulacje prawne. Nie mogą one prowadzić do odłączania w trybie decyzji administracyjnej od Internetu użytkowników wymieniających się plikami. W dobie Internetu koncerny rozrywkowe powinny znaleźć nowy sposób na czerpanie zysków ze swoich produktów. Walka z nastolatkami ściągającymi pliki mp3, to walka z wiatrakami.
We Francji obecnie toczy się walka przeciwko tzw. prawu Hadopi, umożliwiającemu w drodze decyzji administracyjnej odcinanie od sieci użytkowników ściągających pliki z Internetu. Francuscy socjaliści zaskarżyli tę ustawę do sądu konstytucyjnego. Trzymam kciuki, aby ich wniosek okazał się skuteczny.
Z francuskimi socjalistami łączy mnie uznanie Internetu za dobro publiczne, za powszechną bibliotekę, z której każdy może skorzystać. To w średniowieczu kontrolowano, kto może mieć dostęp do wiedzy - dziś już nie. A bezpłatny i powszechny dostęp do Internetu musi stać się jednym z podstawowych celów jaki powinniśmy sobie stawiać w Unii Europejskiej.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka