PARAGRAFIZM
Traktowanie Prawa w oderwaniu od Psychologii (społecznej) to bezduszny paragrafizm przechodzący łatwo w błyskotliwe żonglerstwo prawnicze . ( za Z. Papierkowskim : Co prawo karne zawdzięcza psychologii ?)
0 obserwujących
1 notka
144 odsłony