Paragrafizm Paragrafizm
151
BLOG

Wzór Skargi na bezczynność TK w sprawie K 3/24

Paragrafizm Paragrafizm Trybunał Konstytucyjny Obserwuj temat Obserwuj notkę 3
SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ TRYBUNAŁU W SYTUACJI ZAGROŻENIA DLA SUWERENNOŚCI Rzeczypospolitej i jej istnienia

Trybunał Konstytucyjny

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Szanowna Pani Julia Przyłębska

1) Sekretariat Prezesa

2) Wydział Weryfikacyjny Biura Służby Prawnej

   Koordynator Małgorzata Wypych

E-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl,

        prasainfo@trybunal.gov.pl

        bsp@trybunal.gov.pl

        skarga@trybunal.gov.pl

                  SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ TRYBUNAŁU W SYTUACJI ZAGROŻENIA DLA SUWERENNOŚCI Rzeczypospolitej i jej istnienia

Prezydent Rzeczypospolitej pismem z dnia 21 lutego 2024 roku, złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności tzw. Ustawy Budżetowej z dnia 18 stycznia 2024 roku z Ustawą Zasadniczą w związku z art. 4, art. 104 ust. 1 w związku z art. 106

oraz art. 96 ust. 1 Konstytucji RP.

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/k-324-ustawa-budzetowa-na-rok-2024

Zarzutem jaki postawił Prezydent RP jest nieprawidłowe obsadzenie Sejmu przejawiające się w uniemożliwieniu, w drodze naruszenia Prawa, udziału w pracach nad tą Ustawą dwóm Posłom obecnej opozycji tj. Michałowi Wąsikowi oraz Mariuszowi Kamińskiemu. Co oznacza, iż te zadrukowane karty papieru ( zwane Ustawą Budżetową ) nie są istocie zatem Ustawą jaką może uchwalić Sejm.

Sytuacja ta miała miejsce w wyniku celowych działań obecnego rządu w Polsce ( tu należy dodać, iż wyjątkowo wielu Posłów obecnej kadencji tworzy rząd w Polsce) - Prezes Rady Ministrów z trybuny Sejmowej sam wszak wspierał naruszenia Prawa do jakich doszło przy wrogim przejęciu a potem pozornej likwidacji mediów publicznych w Polsce.

Dalsze kroki obecnego rządu w Polsce , jak pokazują zdarzenia, ukierunkowane są na likwidację suwerenności i samodzielnego bytu państwa polskiego oraz działanie w interesie krajów trzecich i na szkodę tym samym Polek i Polaków.

Gdyby , co już raz miało miejsce , Trybunał zajął się przedmiotową sprawą - musiałby zapewne uznać ( co juz raz uczynił w innej aczkolwiek tożsamej w kontekście zarzutów sprawie ), iż Ustawa budżetowa ta nie była uchwalona zgodnie z prawem. Skutkiem takiej decyzji Trybunału Konstytucyjnego byłoby rozpisanie ponownych wyborów do Sejmu i Senatu, a to umożliwiłoby uchwalanie Ustaw zgodnie z obowiązującym Prawem.

Trybunał , jak nikt inny, doskonale wie, iż Prawo jest refleksem wartości wyznawanych w danej społeczności . Jak należy zatem rozumieć fakt , iż do dzisiejszego dnia nie wyznaczono terminu w sprawie z wniosku Prezydenta RP ?

Czy ma to oznaczać, iż Trybunał podziela naruszenia prawa jakich dopuszcza się w świetle kamer telewizyjnych obecny rząd ? Podziela zatem taki system wartości gdzie Państwo należy do tego kto nie uznaje obowiązującego Prawa ? - nie szanuje zatem społeczności i jej systemu wartości ?

Ta niezrozumiała zatem bezczynność Trybunału Konstytucyjnego ( nie istnieją żadne bowiem merytoryczne przesłanki dla takiej sytuacji ) zmusza autora tych słów do złożenia skargi na bezczynność organu oraz stanowią wezwanie do podjęcia czynności ( nie dotyczą one ich treści ) z racji na fakt, iż przedmiotowa bezczynność ( brak wyznaczenia nawet terminu posiedzenia) ułatwia likwidację Państwa Polskiego - wszak to ma sie stać częścią Państwa w które zmienić się ma organizacja międzynarodowa jaką jest Unia Europejska.

Dla tej przyczyny złożenie takiego wniosku, tak w interesie prywatnym jaki publicznym jest konieczne.

Wzywam do udzielenia odpowiedzi na przedmiotową Skargę oraz podjęcia czynności przez Trybunał bez zbędnej zwłoki - wezwanie to tyczy mówiąc kolokwialnie tego by Trybunał zabrał się do pracy, nie dotyczy zatem wydania orzeczenia o określonej treści - bo zdaje się pobiera za ową pracę nad wyraz godziwe wynagrodzenie ?

Wzywam zatem funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w trybunale konstytucyjnym do pracy

z poważaniem

imię nazwisko wnioskodawcy i skarżącego :

adres pocztowy dla korespondencji :


Paragrafizm
O mnie Paragrafizm

"Obywatel – członek społeczeństwa danego państwa, mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez Prawo i Konstytucję"

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Polityka