0 obserwujących
97 notek
136k odsłon
  611   0

Program Platformy Obywatelskiej

Dzieci wykonujące „powszechne projekty społeczne”, do złudzenia przypominające dawne „czyny społeczne”, dalsza prywatyzacja PKP, przyjęcie unijnych zobowiązań klimatycznych, sygnalizowane wprowadzenie GMO, „bankowa opłata ostrożnościowa”, „Orliki +”, „Koperniki” i 1000 „Świetlików” – taką Polskę proponuje wyborcom Donald Tusk i Platforma Obywatelska.

Wymienione powyżej propozycje, to tylko niektóre z obietnic wyborczych, jakie Platforma Obywatelska składa w swoim programie. Na 194 stronach partia rządząca chwali się swoimi osiągnięciami i zapowiada dalsze działania. Ugrupowanie Tuska w przyszłej kadencji chce stworzyć nowe urzędy, które mają służyć obywatelom, podnieść pensje w tzw. „budżetówce”, wrócić do 22% stawki VAT.

Obietnice wyborcze PO

Poniższe zestawienie zawiera jedynie propozycje zawarte w programie PO na lata 2011-2015. Pełne zestawienie dostępne jest tutaj. Obietnice zostały zgrupowane w kategorie i posortowane od spraw najbardziej pilnych, do mniej istotnych (co nie oznacza, że nieważnych) – od gospodarki, przez podatki, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, do sportu, edukacji i ochrony środowiska. 

 

Gospodarka

·        Redukcja zadłużenia do 48% PKB w następnej kadencji, oraz do 40% w 2018 roku

·        Utrzymanie Elastycznej Linii Kredytowej w MFW

·        Związanie limitu wydatków ze wzrostem gospodarczym

·        Wprowadzenie „Bankowej opłaty ostrożnościowej” – płacona przez banki i instytucje finansowe będzie trafiać do „Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”, z którego środki będą używane w sytuacjach kryzysowych na dokapitalizowanie banków

·        Stworzenie „Rady Ryzyka Systemowego”, która ma zapewniać bezpieczeństwo środków na kontach bankowych

 

Podatki i inne obciążenia

* * Zobacz obietnice z tej kategorii * *

 

Infrastruktura

·        Dokończenie budowy autostrad A1, A2 oraz A8

·        Remont 200 dworców kolejowych

·        Dostosowanie sieci kolejowej do prędkości 120 i 160 km/h

·        Prywatyzacja spółek PKP Cargo, Telekomunikacja Kolejowa, PKP Energetyka, PKP Intercity i PKL

·        Urząd Transportu Kolejowego będzie pełnił rolę „Rzecznika Praw Pasażerów”

·        Do końca 2012 roku kontynuowany ma być program wsparcia kredytowego „Rodzina na swoim”

Emerytury i rynek pracy

·        Wzrost pensji w tzw. „budżetówce”

* * Zobacz obietnice z tej kategorii * *

 

Polityka zagraniczna

·        Wynegocjowanie równego traktowania wszystkich rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i kwoty wsparcia wyższej niż 300 mld zł

·        Doprowadzenie do pełnego otwarcia europejskiego rynku dla polskich przedsiębiorców

·        Zabieganie o rozszerzenie UE o nowe kraje członkowskie, za pośrednictwem Partnerstwa Wschodniego

 

Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe

·        Przyjęcie unijnych zobowiązań klimatycznych

* * Zobacz obietnice z tej kategorii * *

 

Bezpieczeństwo strategiczne i obronność

·        Przebudowa systemu dowodzenia wojskiem

·        Wydłużenie aktywności wojskowej żołnierzy

·        W 2011 roku mamy osiągnąć proporcję 60% jednostek operacyjnych do 40% jednostek zabezpieczających

·        25% budżetu MON będzie przekazywane na modernizację armii

·        Przygotowanie „mapy drogowej zakończenia polskiej misji w Afganistanie”

·        W ramach UE wsparcie dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

 

Wymiar sprawiedliwości

·        Skrócenie czasu postępowań sądowych o 1/3

* * Zobacz obietnice z tej kategorii * *


 

Administracja

·        Powołanie „pogotowia antybiurokratycznego”, które ma przyjmować skargi obywateli i reagować na nie

·        Skrócenie terminu uzyskania pozwolenia na budowę z 300 do 100 dni (15 zamiast 30 procedur)

·        Zmniejszenie liczby procedur przy rejestracji firmy

·        Zmniejszenie liczby instytucji kontrolnych państwa

·        Zlikwidowanie wymogu posiadania dokumentów podczas jazdy samochodem

·        Wprowadzenie w 2013 roku elektronicznego dowodu osobistego

·        Paszport będzie można odebrać w dowolnym miejscu w kraju lub za pośrednictwem poczty

·        Konsultacje społeczne „za pośrednictwem serwisów społecznościowych”

 

Kapitał Społeczny

·        Wprowadzenie do szkół „powszechnych projektów społecznych” w ramach których uczniowie będą pracować na rzecz społeczności lokalnych

* * Zobacz obietnice z tej kategorii * *

 

Rozwój regionalny

·        Ograniczenie liczby wieloletnich programów rozwoju do 9 obowiązkowych

 

Zdrowie

·        Możliwość powstawania konkurencyjnych wobec NFZ, prywatnych funduszy zdrowia, do których pacjent będzie mógł przekazywać swoją składkę

·        W 2012 roku na leczenie przeznaczone zostanie 61,5 mld zł

* * Zobacz obietnice z tej kategorii * *

 

Edukacja

·        Połączenie grup przedszkolnych z maluchami w wieku od 0 do 3 lat

·        Objęcie dzieci w wieku 3 i 4 lat prawem edukacji przedszkolnej

·        Wprowadzenie podręczników elektronicznych (e-booków) do szkół w 2015 roku

·        Szachownice, zegary słoneczne, wahadła i modele zjawisk fizycznych na szkolnych placach zabaw

·        Umożliwienie tworzenia przyzakładowych szkół zawodowych

·        Doradztwo zawodowe w gimnazjach

·        Wprowadzenie nauczania przedsiębiorczości, prawa i filozofii w liceach

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale