Widziane z pozycji siedzącej
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi, a potem każdy musi sobie jakoś radzić.
50 obserwujących
782 notki
544k odsłony
  597   0

Społeczne wyzwania sztucznej inteligencji (długie i nudne!)

MSI jest w stanie zastąpić w zasadzie wszystkie zawody nie wymagające kultury ogólnej. Wszystkie prace natury powtarzalnej - nawet takie, które wydają się nam niezwykle skomplikowane - opierają się na jakimś algorytmie, który można odtworzyć i zastąpić maszyną. Dotyczy to również tak dla niektórych zaskakujących spraw, jak komponowanie muzyki - już dziś maszyna jest w stanie napisać przebój, czy opracowywanie nowych leków na raka, które odpowiednio zaprogramowany do przetwarzania BIG DATA komputer jest w stanie zrobić skuteczniej od człowieka. Można się przerazić, gdy się zastanowić jak wiele prac można zastąpić przez MSI. Tak naprawdę dotyczy to ogromnej większości zawodów.

Oczywiście upowszechnienie MSI i jej wkroczenie w każdy przejaw naszego życia spowoduje powstanie nowych zawodów, których istnienia nawet dziś nie podejrzewamy. Z całą pewnością będą je wykonywać ludzie, którzy zostaną wyparci z dotychczasowych zawodów przez MSI. Nie ma jednak raczej wątpliwości co do tego, że po to, by CZYJEKOLWIEK ręce do pracy były potrzebne w świecie powszechnej i quasi darmowej MSI, konieczne będzie, by rękami tymi kierował dobrze wykształcony umysł o dużej kulturze ogólnej, umiejący dodatkowo szybko i efektywnie się uczyć. A o takich niełatwo.

Dzisiejszy system nauczania, nastawiony w zasadzie w całości na przygotowanie ludzi do wykonywania stosunkowo prostych prac, nie jest prawdopodobnie w żaden sposób odpowiedni, nie przygotowuje ludzi do życia w świecie zdominowanym przez MSI. Ocenia się, niebezpodstawnie, że poziom ogólny dzisiejszego magistra jest o wiele niższy niż maturzysty za czasów jego dziadka.

Kultura ogólna jest pojęciem zupełnie nieznanym, a przecież może pozwolić, gdy pojawi się taka potrzeba, przekwalifikować się by nie zasilić rzeszy bezrobotnych. Ogólnie nie widać by KTOKOLWIEK w jakikolwiek sposób pracował nad tym, jak należy SZYBKO przestawić sposób nauczania tak, aby z fabryk ograniczonych i nikomu niepotrzebnych techników zacząć wypuszczać ludzi, którzy są w stanie szybko i sprawnie podejmować wyzwania, których rozmiarów i natury nie potrafimy sobie nawet za dobrze wyobrazić. A wyzwania takie staną przed dzisiejszymi przedszkolakami i uczniami w czasie, gdy będą zdawać maturę. Maturę, która dziś nie wymaga wiedzy ogólnej, tylko umiejętności najlepszego wbicia sie w stworzony wcześniej schemat.

Nadchodzi czas świata ludzi inteligentnych i twórczych. To jest maksymalnie jakieś 10-15 % populacji, mniej więcej miliard osób na świecie. Cała reszta może stać się jedynie niepotrzebną do niczego masą. Masą ludzi, którzy mają zbyt niski poziom inteligencji lub zbyt niski poziom kultury ogólnej, by móc się odnaleźć w świecie wszechobecności MSI. Masą ludzi, którzy nie mają zupełnie nic do zaproponowania, i co najgorsze masą ludzi, których nikt nie potrzebuje.

Takie masy ludzi są niebezpieczne. W takich masach rodzą się rewolucje - takie prawdziwe, krwawe rewolucje jak francuska czy bolszewicka. Rewolucje mogące realnie zagrozić systemowi. I choć dzisiaj politycy nie robią NIC, by ograniczyć rozmiary tej masy poprzez skierowanie maksymalnie wielkich nakładów na nauczanie tak, by dać ludziom szansę na to, by nie utonąć w niej, to mają już sposób na jej spacyfikowanie. To o tyle naturalne, że próba przebudowy systemu nauczania tak, aby każde dziecko mogło trafić do szkoły typu Montesori, gdzie nauczą je nie tylko faktów, ale również tego jak się uczyć, jest o wiele trudniejsze i wymaga odwagi. Natomiast pacyfikacja jest prosta.

Światem rządzi obecnie neolewica, spadkobiercy marksistów, trockistów, maoistów, głosiciele i praktycy idei Gramsciego i Spinellego. Pomysł na pacyfikację mas ludzi, którzy nie mają żadnych perspektyw, jest zgodny z podstawowym, lewicowym paradygmatem. Jest nim przerażająca w swym prymitywizmie i pogardzie dla człowieka idea Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego.

Wdrożenie tej idei to zepchnięcie ludzi, którym zostanie przyznany, do roli kalek społecznych, które się już do niczego nie nadają, którym należy dać dostęp do jakichś reality show w telewizji i do fast foodów, żeby siedzieli cicho. Pomysł ten został już skutecznie wdrożony w USA, gdzie około 45 milionów ludzi żyje dzięki bonom żywnościowym, które można realizować w hipermarketach. Ci ludzie nie są już nawet uwzględniani w statystykach bezrobocia, bo ich kalectwo społeczne jest tak wielkie, że ani urzędy pracy, ani oni sami nie próbują nawet szukać jakiejś pracy.

Ta haniebna idea rozpowszechnia się coraz bardziej. W Polsce promuje kawiorowy lewak Ryszard Kalisz. Nie potrzeba dodawać, że jej głosiciele nie prowadzą żadnych prac w kierunku ograniczenia wykluczenia intelektualnego, które czeka coraz więcej ludzi. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy ma być czymś w rodzaju Renty Socjalnej, którą przyznaje się inwalidom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Sztuczna inteligencja upowszechniająca się z każdym dniem postawi przed ludźmi szereg poważnych, krytycznych wręcz problemów, we wszystkich właściwie dziedzinach życia. Warto podkreślić, że nie chodzi tu nawet o problemy, jakie mogłyby się pojawić po powstaniu Dużej Sztucznej Inteligencji. Już te, które stawia przed nami Mała Sztuczna Inteligencja mogą przyprawić o zawrót głowy.

Weźmy na przykład taki problem natury etycznej - jaką decyzję ma podjąć samochód bezzałogowy gdy sytuacja na drodze wymusza podjęcie natychmiastowej decyzji w kwestii tego, czy przejechać dwoje dzieci, czy staruszkę, bo nie ma innej opcji. Czy MSI samochodu ma opierać się na jakichś regułach moralnych? Logicznych? Czy ma podjąć decyzję losową? Jeśli tak, to dlaczego?

Takich pytań będzie coraz więcej i odpowiedzą na nie ludzie odpowiednio do tego przygotowani, czyli faktycznie odpowiednio wykształceni i najlepiej posiadający jak najszersze horyzonty, czyli kulturę ogólną. Wygląda na to, że, jak to zawsze było w historii, będą to po prostu również ludzie najbogatsi. Ale ich status nie musi wynikać tylko z zasobności ich rodzin. Wiedza, umiejętność uczenia się, umiejętność kojarzenia to cechy osiągalne również dla wielu ludzi z grup nieuprzywilejowanych ekonomicznie. Osiągalne, gdyby politycy chcieli prawdziwie działać dla przyszłości.

Niemożliwe? No cóż - w Singapurze poziom IQ maturzysty jest średnio wyższy o 8 punktów od poziomu IQ maturzysty w Unii Europejskiej. 50 lat temu Singapur był na poziomie dzisiejszego Bangladeszu. Jeśli się chce, to można.

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie