76 obserwujących
460 notek
742k odsłony
6705 odsłon

"Smoleńskie deklinacje ..."

Wykop Skomentuj233

 

 „Oparcie się organu państwowego na wartościach odszyfrowanych z pamięci FMS, dotyczących Magnetic Variation=Declination dowodzi, że w rządowym dokumencie opisano fikcyjną „katastrofę smoleńską”, ponieważ wartość deklinacji magnetycznej rzędu E7.61º w Smoleńsku występowała najpewniej w 2004 roku.

Dan_te”

Cytowany fragment to końcowa konkluzja otrzymanego materiału będącego krytyczną analizą dokumentów Komisji J. Millera („Raport końcowy KBWLLP…”) dotyczących danych określających deklinację magnetyczną okolic lotniska Smoleńsk-Siewiernyj w dniu 10.04.2010.

Wcześniej podejrzenia, co do autentyczności danych z TAWS, były prezentowane w notkach blogera maxoo
http://maxoo.salon24.pl/389133,watpliwy-taws-cz-1.

Poniższe bardzo staranne opracowanie jest kolejnym potwierdzeniem niewiarygodności danych z FMS/TAWS zawartych w oficjalnych raportach.
 

1. Wyjaśnienie zmian deklinacji na gruncie nauki - informacje ogólne.

Deklinacja magnetyczna, inaczej odchylenie magnetyczne, to kąt między południkiem geograficznym i magnetycznym w miejscu obserwacji i mierzy się go zgodnie z ruchem wskazówek zegara (E z wartością dodatnią). Na wartość deklinacji ma wpływ położenie bieguna magnetycznego Ziemi, który jest w innym miejscu niż biegun geograficzny, a także lokalne warunki magnetyczne, jak np. położenie niektórych rodzajów rud żelaza. Deklinacja magnetyczna jest parametrem zmiennym nie tylko ze względu na miejsce pomiaru, ale także jest zmienna w miejscu pomiaru na przestrzeni czasu z powodu stałego przemieszczania się magnetycznego bieguna Ziemi (rys.1). Biegun magnetyczny Ziemi nie pokrywa się z biegunem geograficznym, czyli z punktem najbardziej wysuniętym na północ lub południe. Jest wobec niego przesunięty i przemieszcza się w czasie. Północny biegun magnetyczny miał współrzędne:

- w 2001 roku 81.3°N i 110.8°W;

- w 2002 roku 81.6°N i 111.6°W;

- w 2003 roku 82.0°N i 112.4°W;

- w 2004 roku 82.3°N i 113.4°W;

- w 2005 roku 82.7°N i 114.4°W;

a w 2010 roku już 84.97°N i 132.35°W[1].

 


Rys. 1. Przemieszczanie się północnego bieguna magnetycznego na przestrzeni lat na podstawie naukowych ustaleń.

Powstawanie pola magnetycznego wokół naszej planety jest związane z jej wewnętrzną budową. Jądro Ziemi jest zbudowane głównie z żelaza, gdzie ciśnienie jest ok. 5000 razy większe niż na powierzchni Ziemi i otacza je półpłynny płaszcz. Ruch ładunku elektrycznego w głębokich warstwach Ziemi sprawia, że wokół całej kuli ziemskiej tworzy się pole magnetyczne. Dotychczas północny biegun magnetyczny znajdował się w Kanadzie, w pobliżu Wysp Ellefa Ringnesa tj. około 150 kilometrów na północny-zachód od wyspy, na samej północy archipelagu (rys.2). Obecnie przemieszcza się na zachód, w kierunku Syberii.

Generalnie, uwarunkowania geomagnetyczne wyznaczają ogólną zasadę, że wartość deklinacji w zadanym punkcie na Ziemi jest wiekością charakteryzującą ten punkt tylko w konkretnym czasie, a na przestrzeni dowolnego okresu wartość jej zmieniała się o określony przyrost (z tym samym matematycznym znakiem).Rys. 2. Usytuowanie północnego bieguna magnetycznego w 2010 roku według ustaleń NOAA.

 

2. Wartość deklinacji lotniska Smoleńsk-Północny w dniu 10.04.2010r. w dokumentach oficjalnych.

Zawiłości związane z określeniem wartości deklinacji w Smoleńsku w dniu 10.04.2010r. w raporcie rządowym wymagają głębszej analizy. Komisja Millera zamieściła szereg dokumentów, w których pojawiają się różne wartości tej wielkości fizycznej, charakteryzującej konkretne miejsce na Ziemi. Pierwszym z tych dokumentów jest plan lotniska Smoleńsk-Północny [2] (rys.3), w którym określono deklinację E6º. Drugim, kopia karty podejścia na kierunku 259º [3] z deklinacją E7º (rys.4). Oczywiście, że oba dokumenty były sporządzone w różnych okresach i dlatego występują w nich różne wartości deklinacji lotniska Smoleńsk- Północny.


Rys. 3. Plan lotniska Smoleńsk-Północny (fragment kopii), źródło: Raport Millera.

 

Na stronie 54 Raportu Millera w odsyłaczu 38 podano: „deklinacja magnetyczna w dniu wypadku wynosiła 8º16’…” (rys.5), natomiast już takiej jednoznaczności nie ma, co do tej wartości w „Raporcie z odzyskania danych FMS”, oznaczonym jako załącznik 4.9.5. i stanowiącym część dużego Załącznika 4 pn. „Technika lotnicza i jej eksploatacja” (s.495-511) protokołu badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 (o czym szerzej w p.4 niniejszego opracowania).

 


Rys. 4. Fragment kopii karty podejścia na kierunku 259º lotniska Smoleńsk-Północny; źródło: Raport Millera.

 


Rys. 5. Informacja o wartości deklinacji magnetycznej lotniska Smoleńsk-Północny w dniu 10.04.2010r. w odsyłaczu 38; źródło: Raport Millera, s.54.

W rozdz. 1.16 – Badania i ekspertyzy [4], p.19 jest, że: „Komisja w celu ustalenia przebiegu  zdarzenia, określenia jego przyczyn i okoliczności oraz zaproponowania zaleceń profilaktycznych przeprowadziła: analizę zapisów pokładowych rejestratorów parametrów lotu oraz rejestratora zapisu głosów w kabinie samolotu na podstawie danych skopiowanych z ww. rejestratorów, w tym ocenę wiarygodności tych zapisów”. Natomiast „w celu ustalenia związku pomiędzy stanem technicznym płatowca, silników i wyposażeniasamolotu a katastrofą podkomisja techniczna […] zapoznała się z raportamidotyczącymi odczytu danych z urządzeń TAWS i FMS i że z raportów  wynika, że obydwa urządzenia były sprawne. Odzyskane z nich dane posłużyłydo dalszych analiz” [5].

Wykop Skomentuj233
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale