PIOTR PANASIUK
Sóbrii estóte, et vigiláte: quia adversárius vester diábolus, tamquam leo rúgiens círcuit, quaerens quem dévoret
7 obserwujących
32 notki
75k odsłon
  696   0

Szybkość obiegu pieniądza w Polsce. Przyczynek do dyskusji.

Jedną z najważniejszych rzeczy w gospodarce jest szybkość obiegu pieniądza.
Ustalenie tej wartości  jest ważne dla pomiaru szybkości, z jaką pieniądze w obiegu są wykorzystywane do zakupu towarów i usług. Służy do pomocy ekonomistom i inwestorom w ocenie kondycji i witalności gospodarki. Pokazuje szybkość, z jaką pieniądze są przetwarzane na towary i usługi w gospodarce. Jest to wielkość dużo bardziej miarodajna do prawdziwej oceny stanu gospodarki niż PKB, którym rząd może łatwo manipulować.


 Pomimo że jest to ważny parametr, instytucje państwowe takie jak NBP i Urząd Statystyczny w Polsce celowo go pomijają, lub przemilczają w wydawanych przez siebie publikacjach.  Mało jest także zawodowych ekonomistów, którzy analizują polski sektor finansowy poprzez ten pryzmat i przekazują informację opinii publicznej.
Dlatego szybkość obiegu pieniądza – bardzo ważny parametr, pomimo, że Polska posiada wiele państwowych instytucji i uczelni ekonomicznych, trzeba sobie wyliczyć samemu.


Szybkość obiegu pieniądza obliczamy, dzieląc nominalną wartość PKB w danym roku przez podaż pieniądza M1 lub M3 z początku tego samego roku. Dla uproszczenia przyjęto agregat M3, gdyż obejmuje całość kreacji pieniądza w okresie czasu.
 image


V- szybkość obiegu pieniądza ( velocity ang.)
PKB- produkt krajowy brutto
M=podaż pieniądza w agregacie M3
Poniżej przedstawiam tabelę szybkości obiegu pieniądza w Polsce. Przyjąłem wskaźniki podaży pieniądza M3 ze stycznia każdego roku a PKB na koniec okresu. Ujęcie jednoroczne pomija w zdecydowanym stopniu wartość inflacji, która jest zmorą wszelkiego rodzaju obliczeń w finansach.


image


image
 

Jak widzimy na  załączonym wykresie szybkość obiegu pieniądza w latach 2000-2019 w Polsce spadła niemal o 50% a w ostatnich czterech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości  to był to już dramat, w stosunku do roku 2015 – szybkość obiegu pieniądza obniżyła się aż o 11%.

I nie jest to winą małej kreacji pieniądza jak można by na pierwszy rzut oka sadzić, W opisywanym okresie podaż pieniądza wzrosła blisko 5,5 krotnie a PKB zwiększyło się blisko 3 krotnie.
Powodem do niepokoju z powodu niskiej prędkości pieniądza jest to, że odzwierciedla to kurczącą się faktycznie gospodarkę lub obrazuje dalszy powolny wzrost. Z drugiej strony, jeśli malejąca prędkość wynika z rosnącej podaży pieniądza szybciej niż z rozwijającej się gospodarki, powinno to wskazywać na problem wzrostu.

Co obrazuje nam zaprezentowany wykres?

Przede wszystkim – rzecz najważniejsza- obrazuje przemiany, które dokonały się w sferze stanowionego prawa i jego odbioru przez konsumentów, a także kondycji ich samych. 
Przerost różnej maści regulacji w gospodarce, tak zwane adaptacje prawa unijnego spowodowały, że z trybów maszyny kapitalistycznej, którą kiedyś była Europa zostaje coraz mniej faktycznej gospodarki rynkowej, a coraz więcej gospodarki nakazowo -rozdzielczej. Faktyczna wytwórczość dóbr od blisko 15 lat znajduje się w Azji, a Europa zdana jest na usługi i marże z handlu z Dalekim Wschodem, co jednak preferuje wyłącznie wielkie koncerny.


Problem prędkości pieniądza oprócz przyczyn ściśle rynkowych i politycznych leży tez w dużej mierze w kwestiach związanych z konsumentem - odbiorcą bodźców płynących z gospodarki i świata polityki. To jego świadomość i reakcje w dużej mierze powodują zmiany – chęć zaryzykowania swoich pieniędzy do jakiegoś biznesu, czy nawet jakiejś transakcji, czy też nie – tezauryzacji posiadanych aktywów. A to ma bezpośredni wzrost na szybkość obiegu pieniądza. Wielka tutaj jest rola informacji i odpowiedniej propagandy, która niekiedy jest w stanie przekonać masy ludzkie do pożądanych przez władze zachowań.
Nawet jednak najlepsza propaganda zawodzi w przypadku, kiedy mamy do czynienia z bessą i ogólnoświatową dekoniunkturą.
Najlepszy przypadek to niedawny kryzys w USA związany z upadkiem banku LEHMAN Brothers, kiedy uruchomiono olbrzymią propagandę i użyto niespotykanych wcześniej „narzędzi” finansowych do przezwyciężenia zapaści..

Najnowszym przykładem takiej „awarii polityki monetarnej” jest nieudana koncepcja tak zwanego „luzowania ilościowego”w USA.

Zmniejszenie prędkości obiegu pieniądza - w latach 2009-2017 wyjaśnia, dlaczego masowy wzrost bazy monetarnej przez amerykański bank centralny nie doprowadził do oczekiwanej inflacji cen i próby rozpędzenia gospodarki.

Od czasu kryzysu w 2008 r. Fed zwiększył bazę monetarną z 872,3 mld w sierpniu 2008 r. Do 4,1 bln USD w sierpniu 2014 r. Jednak poziom cen nie wzrósł zgodnie z oczekiwaniami. Nie przyszło też do pożądanego silnego ożywienia gospodarki. Ekspansję zasobów pieniężnych udaremnił drastyczny spadek prędkości obiegu pieniądza. Działania FED nie były w stanie wywołać solidnego ożywienia.
image
   image

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka