PIOTR PANASIUK
Sóbrii estóte, et vigiláte: quia adversárius vester diábolus, tamquam leo rúgiens círcuit, quaerens quem dévoret
7 obserwujących
31 notek
74k odsłony
  1144   0

Diaboliczne rządy PIS


Ale te wszystkie te techniki i manipulacje nie są bynajmniej pamiątką zeszłych czasów.  W nowo-powstałej III Rzeczpospolitej wyłonionej z porozumienia elit komunistycznych z lewicowym establishmentem narosłym na autentycznym ruchu Solidarności – służby specjalne będące faktycznym twórca nowego układu w dwójnasób je wykorzystują.


Największa eskalację ataku socjotechnicznego kliki trzymającej władzę na społeczeństwo obserwujemy obecnie, za czasów drugiego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Codziennie jesteśmy świadkami wyrafinowanego zespołu działań rozbijającego społeczeństwo i  podkopujące zaufanie do zastałych struktur Państwa. Jednocześnie równolegle budowany jest wizerunek herosów  władzy PIS przedstawianych, jako osoby niestrudzenie walczące o dobro obywateli. Tym herosom przeciwstawia się i ukazuje i piętnuje jednocześnie śmiertelnych wrogów władzy – zwykle niezależne w jakiś sposób od władzy grupy zawodowe,. Groźna i wyrafinowane socjotechnika stosowana z wykorzystaniem całej siły aparatu państwowego powoduje niszczenie ładu demokratycznego. Można śmiało powiedzieć, że za rządów PIS demokracji  w Polsce już nie ma, a rodzi się pozaprawny autokratyzm niemożliwy do kontroli przez ogół obywateli. Jedynym jego celem wydaje się być stałe utrwalanie raz zdobytej władzy wszelkimi możliwymi środkami.


Główne przejawy budowania autokratyzmu partyjnego:


1.Atak na wszystkie grupy społeczne mogące zagrozić jedynowładztwu partii rządzącej, a  które są niezależne finansowo lub instytucjonalnie.


Obserwujemy stale próby osłabienia niezależnych instytucjonalnie bądź ekonomicznie grup społecznych, np.:
a) sędziowie – próby rozbicia Sądu Najwyższego, samorządu sędziowskiego, próby narzucenia dodatkowych organów kontrolujących obsadzonych przez nominatów PIS, niszczenie zasad kadencyjności, manipulowanie zasadami przechodzenia na emeryturę, aby obsadzić stanowiska swoimi nominatami. Kiedy środowisko się broni powołując się na obowiązujący stan prawny- władza próbuje ośmieszyć ich organizując seanse nienawiści w podległych mediach, której symbolem jest kiełbasa i 50 zł?


b) przedsiębiorcy – główny wróg obozu PIS, jako niezależne podmioty stanowią śmiertelne zagrożenie dla nomenklatury urzędniczej, więc władza wytoczyła cały ciężar środków opresyjnych natury ekonomicznej. Podnoszenie podatków, podnoszenie podatku ZUS, podnoszenie opłat środowiskowych, zmianę wszystkich przepisów kontrolnych na niekorzyść przedsiębiorców, współodpowiedzialność za błędy kontrahentów. Państwo niszy swobodę gospodarczą, blokuje użycie  gotówki, split payment ogołaca firmy z pieniędzy, niezwracany jest podatek VAT. Władza zdobyła wyjątkowe środki egzekucji:- wgląd w konta, blokowanie i zajmowanie aktywów na widzimisię urzędnika bez wyroku sądu. Prowadzenie dzisiaj działalności to horror i wielkie ryzyko, gdyż kraj niechybnie  wraca w odmęty komunizmu i etatystycznego zamordyzmu.
Jednocześnie władza przedstawia przedsiębiorców, jako źródło zła, wyłudzaczy VAT, krwiopijców, kułaków. Tworzy negatywny przekaz do społeczeństwa mający uzasadnić niespotykane w innych krajach represje przeciwko elicie ekonomicznej państwa.


c) samorządy – szczególnie miejskie, wykształcone,  które z reguły nie dopuszczają PIS do władzy są nękane ekonomicznie przez władzę centralną. Dorzuca się im zadań, które muszę finansować, np. podwyżki nauczycieli, nie dając pełnego pokrycia finansowego. Ogranicza się partycypowanie w podatkach. Zmusza to samorządy do zaciągania kredytów i uzależnienia od władz centralnych. Prezydenci wielkich miast, którzy od lat cieszą się poparciem wyborców-są szkalowani w reżimowych mediach, obrzucani falą hejtu i czarnego pijaru.

2.Osłabianie i niszczenie elit.

Istnienie jakichkolwiek elit to zagrożenie dla obozu władzy. Dlatego jeżeli nie można ich pozyskać i zawładnąć to należy je osłabić, bądź zniszczyć. Elity sędziowskie, przedsiębiorcy, rolnicy, nauczyciele, lekarze, nauczyciele akademiccy – każda z tych grup doświadczyła  próby narzucenia przemocą nowych, zwykle gorszych rozwiązań, które mają uzależnić od władzy. Najlepszym przykładem jest tzw. reforma Gowina odbierająca uniwersytetom doktoraty i faktycznie usuwająca autonomię uczelni. Jednocześnie wprowadza się indeks wydawnictw , w których wyłącznie można publikować punktowane prace.

3.Rozbijanie zastałych więzi społecznych.

PIS z lubością rozbija zastane więzi społeczne zarówno w wymiarze narodowym jak i rodzinnym jednocześnie sprytnie się maskując udawanym katolicyzmem.


Niekontrolowany napływ uchodźców z całego świata a szczególnie z Ukrainy jest faktem. W przeciągu tylko trzech lat 2016-2019 PIS dopuścił do Polski około 2 milionów imigrantów zmieniając całkowicie oblicze etniczne kraju. Już prawie 10% mieszkańców stanowią elementy napływowe o często całkiem obcej Polakom kulturze, którzy zmieniają oblicze środowisk, w których zamieszkują, Coraz więcej mamy mieszkańców Azji, muzułmanów, hindusów etc. Rząd PiS prowadzi specjalne programy dla emigrantów a instytucje rządowe podpisują z innymi krajami  umowy na osiedlanie się( np. umowa z Nepalem). Wszystko oczywiście w tajemnicy prze prawicowym elektoratem, któremu wmawiają cos przeciwnego, że nie chcą imigrantów. Szczyty hipokryzji PIS porażają, dlatego patrzmy się nie na narracje partii rządzącej, ale na fakty.  A te są wymowne – nie było jeszcze w Polsce tak pro-imigranckiej partii jak PIS, i nigdy od 75 lat tak wielu obcych nie osiedliło się w Polsce.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka