37 obserwujących
365 notek
418k odsłon
  4555   0

Słowianie byli pierwsi

 

 

Teza jaka teraz postawię może się wydawać nieprawdopodobna, ale wiele wskazuje na to że pierwszymi mieszkańcami Ameryki byli ludzie wywodzący się z terenów obecnej Polski i co ciekawe z ludem tym jesteśmy bezpośrednio spokrewnieni.

Przesłanki na to że pierwszymi mieszkańcami Ameryki mogli być Europejczycy są dosyć mocne ale większość "naukowców", szczególnie amerykańskich, broni się przed taką interpretacją.

Wynika to z obowiązującego w Ameryce political correctness jeśli chodzi o tematykę pierwszeństwa ludności pochodzenia azjatyckiego w zasiedleniu kontynentu (ale i nie tylko).

Dlaczego obowiązują tego typu ograniczenia jest dla nas ciężkie do zrozumienia, ale niewątpliwie zasadniczą rolę odgrywa tu poczucie winy białej ludności USA za zbrodnie jakie wyrządzono ludności tubylczej w trakcie kolonizacji Ameryki.

Tak czy owak faktem jest że w Ameryce pojawia się pod koniec ostatniego zlodowacenia kultura ludzka wykazująca zadziwiające materialne zbieżności z kulturami późnego paleolitu ewentualnie mezolitu w Europie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_Clovis

Zbieżność wytwarzanych w tej kulturze narzędzi z podobnymi wyrobami w Europie jest tak wielka że nie uszło to uwadze archeologów i doprowadziło do powstania hipotezy że członkowie solutreńskiej kultury z rejonów Francji przeniknęli, wzdłuż czoła sięgającego daleko na południe zalodzenia północnego Atlantyku, do Ameryki i zasiedlili ten kontynent. Ta hipoteza spotkała się z dużym oporem w środowisku amerykańskich archeologów, stojących pod naciskiem organizacji amerykańskich Indian, obawiających się utraty ich pierwszeństwa w zasiedleniu kontynentu.

Co więcej środowiska Indian Północnoamerykańskich przeciwstawiają się wszystkim próbom badan szczątków ludzi z okresu kultury Clovis pod pretekstem łamania ich praw religijnych żądając wydawania im szczątków tych pradawnych ludzi, i to mimo togo że już nawet pobieżna analiza tych szczątków wskazuje na brak podobieństwa do współczesnych Indian za to bardzo duże podobieństwo do współczesnych Europejczyków.

http://wyborcza.pl/1,76842,8653668,Odkrywanie_Ameryki.html

Powoli jednak zmowa milczenia na temat zasiedlenia Ameryki zanika i ostatnie badania rzucają coraz więcej światła na to zagadkowe historyczne zdarzenie.

Szczególnie genetyka przyczyniła się do postępu w wyjaśnieniu zasiedlania Ameryki choć z drugiej strony jej badania ujawniły kolejne zagadki ciężkie do rozwiązania na bazie obecnie obowiązujących teorii.

Proponuję nową interpretację wyników tych badan na bazie mojej teorii fizyki.

Zacznijmy jednak od mojej wzmianki w której wspomniałem o możliwości zasiedlenia Ameryki przez Słowian.

 

http://pogadanki.salon24.pl/567295,neandertalczycy-my-germanie-i-reszta-czesc-druga#

W istocie ilość faktów potwierdzających obecność ludności o haplogrupie R1a na dalekiej Syberii rośnie coraz bardziej, a wraz z nimi rośnie też pewność, że to właśnie ta grupa ludzka jako pierwsza osiągnęła amerykański kontynent.

W istocie w okresie maksymalnego rozprzestrzenienia się lodowca w Europie warunki życiowe ludności pogorszyły się tak bardzo, że cześć tych grup z terenów obecnej Polski zmuszona została do poszukiwania nowych terenów łowieckich. Dla tych ludzi obszary czoła lodowca były naturalnym środowiskiem ich bytu tak więc tylko nieliczni przenieśli się na południe. Większość tych grup przemieszczała się wzdłuż czoła lodowca na wschód w miarę trzebienia zwierzyny na zajętych terenach.

Ekspansja na wschód była bardzo szybka i już przed 24000 do 15000 lat temu zasiedlone zostały tereny na wschód od jeziora Bajkał aż po Ocean Spokojny. Przynajmniej z tego rejonu dotrwały do naszych czasów szczątki ludzi oraz ślady ich materialnej egzystencji.

Bardzo dokładny opis tych znalezisk znajdziemy tutaj.

http://donsmaps.com/malta.html

Możemy się przekonać jak wysoki poziom cywilizacyjny miała już ta kultura z przed 24000 lat. Zarówno wyroby sztuki jak i przedmioty praktycznego użytku wykazują taki poziom artyzmu jakby były wykonane 20000 lat później. 

Znaczenie tego stanowiska nabrało jednak całkiem nowego wymiaru kiedy przeprowadzono badania genetyczne szczątków chłopca pochowanego na terenie osiedla Mal'ta.

W wyniki tych badan opublikowanych w zeszłym roku rozgrzały od nowa dyskusje o zasiedleniu Ameryki.

Szczególnie interesujące było stwierdzenie występowania u tych ludzi całkiem nowego haplotypu którego cechy zbliżone były najbardziej do europejskiej haplogrupy R1. Z uwagi na wiek znaleziska czyli 24000 lat odpowiada to rzeczywiście okresowi przed podziałem tej haplogrupy na R1a i R1b (patrz moje poprzednie notki).

Naukowcom udało się zsekwencjonować cały genom chłopca co pozwoliło na porównanie go z genomem innych ludów na Ziemi.

Lubię to! Skomentuj18 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie