Samorządy szykują przetargi, na horyzoncie kolejny etap Programu Inwestycji Strategicznych

Przed nami duże ożywienie inwestycyjne w samorządach w całej Polsce. Wszystko za sprawą Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W październiku premier ogłosił wyniki pierwszej edycji, dziś samorządy szykują przetargi, a na horyzoncie jest już kolejny nabór wniosków do programu.

Według informacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który realizuje Program Inwestycji Strategicznych, w pierwszej edycji samorządy złożyły niemal 8 tysięcy wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało ponad 4 tysiące inwestycji.

Skąd takie zainteresowanie Programem Inwestycji Strategicznych?

W Programie Inwestycji Strategicznych samorządy mogły starać się o bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95 proc. wartości inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Środki z programu pomogą samorządowcom zrealizować priorytetowe inwestycje, które poprawią warunki życia mieszkańców i wpłyną na atrakcyjność inwestycyjną gmin

Rekordzista dotacji Programu Inwestycji Strategicznych

Sumy mogą robić wrażenie, bo największe dofinansowanie przyznane w pierwszej edycji programu wyniosło ponad 160 milionów złotych. Średnio dla inwestycji dofinansowanie wyniosło niemal 6 mln zł.


Samorządy mogły ubiegać się o dotacje na projekty, które zostały podzielone na 4 priorytety i 35 obszarów inwestycyjnych. Samorządowcy mogli złożyć 3 wnioski na projekty, które obejmowały m.in. budowę i modernizację infrastruktury drogowej, zakup lub remont taboru kolejowego lub tramwajowego.

image

W Programie Inwestycji Strategicznych duży nacisk położono na ekologię i zrównoważony rozwój. Część obszarów, w których samorządy mogły składać wnioski o dofinansowanie inwestycji, dotyczyło zeroemisyjności lub niskoemisyjności, np. budowa lub modernizacja źródeł ciepła czy tabor z napędem zeroemisyjnym.

Tak mocne akcenty proekologiczne w jednym z flagowych projektów, które realizuje BGK, nie powinny dziwić. W strategii na lata 2021- 2025 Bank Gospodarstwa Krajowego zaznacza, że chce być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

"Nasza nowa strategia jest efektem wnikliwej analizy zmian społecznych, a także gospodarczych i biznesowych, które zachodzą w Polsce, w Europie i na świecie" - wyjaśnia Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. "Bank, którym kieruję, nie pozostaje obojętny na te zmiany, w tym także na wyzwania klimatyczne" - podkreśla prezes.

Najwięcej wniosków, które otrzymały dofinansowanie w pierwszej edycji programu, dotyczyło inwestycji w infrastrukturę drogową i wodno-kanalizacyjną. Gminy chętnie wnioskowały też o dofinansowanie inwestycji związanych z budową infrastruktury sportowej i turystycznej.

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie drugiej pilotażowej edycji programu. Pytamy przedstawicieli BGK, czy są planowane jakieś zmiany względem pierwszej edycji?

 - Wprowadziliśmy drobne zmiany do wniosku o dofinansowanie, a także do obszarów inwestycji określanych w tym wniosku. Zmiany są wprowadzane na podstawie doświadczeń z pierwszej pilotażowej edycji programu – w tym informacji i sugestii, które otrzymujemy od wnioskodawców w czasie spotkań - słyszymy od przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak informuje BGK, w drugiej edycji programu będzie specjalna, dodatkowa ścieżka dla gmin i powiatów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne (PGRy). Takie samorządy będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski o dofinansowanie inwestycji.
Samorządy, którym przyznano dofinansowanie w pierwszej edycji programu, mają maksymalnie pół roku na ogłoszenie przetargów. Pierwszych inwestycji możemy się więc spodziewać już za kilka miesięcy.

image

* Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Komentarze