Uczestnik PPK może sprawdzić online stan swoich oszczędności. Fot. Shutterstock
Uczestnik PPK może sprawdzić online stan swoich oszczędności. Fot. Shutterstock
PFR Portal PPK PFR Portal PPK
632
BLOG

Jak sprawdzić stan rachunku w PPK?

PFR Portal PPK PFR Portal PPK Finanse osobiste Obserwuj temat Obserwuj notkę 7
Dziś można zalogować się do indywidualnego konta w danej instytucji, która prowadzi nasze PPK. Ale najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. na stronie mojeppk.pl będzie można sprawdzić wartość środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach PPK.

Dla każdego pracownika oszczędzającego w PPK wybrana przez jego pracodawcę instytucja finansowa otwiera prywatny imienny rachunek, na którym są gromadzone jego oszczędności. Pracownicy coraz częściej poszukują informacji o możliwości zalogowania się i sprawdzenia stanu rachunku. Sprawdź, jak się zalogować i zobaczyć, ile zyskałeś!

Każda z 19 instytucji finansowych wpisanych do ewidencji PPK, spośród których pracodawca wybrał dostawcę PPK, udostępnia uczestnikom PPK bieżący dostęp online do systemu prezentującego stan ich oszczędności. Nadanie dostępu do takiego systemu (logowanie) jest inne w każdej z tych instytucji. Informacji dotyczących logowania należy szukać na stronie internetowej właściwej instytucji finansowej, a także np. w informacji o zawarciu umowy o prowadzenie PPK przekazanej pracownikowi. Taka informacja jest wysyłana do każdego pracownika rozpoczynającego oszczędzanie w PPK. Obowiązek informacyjny ciąży na instytucji finansowej, z którą – w imieniu i na rzecz pracownika – pracodawca podpisał umowę o prowadzenie PPK.

Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi PPK najważniejsze informacje o jej zawarciu. Informacja ta musi zawierać m. in. dane instytucji finansowej, dane podmiotu zatrudniającego, określenie wysokości wpłat do PPK, a także informacje o możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji do środków zgromadzonych na rachunku PPK i trybie składania tych dyspozycji.

Powitalny pakiet informacyjny dla uczestnika PPK od instytucji finansowej powinien zatem zawierać informacje o tym, jak uzyskać dostęp do swego rachunku. W wielu instytucjach taki dostęp będzie wiązać się nie tylko z możliwością podglądu historii wpłat do PPK, ale także z możliwością aktualizacji danych, bądź zleceniem – bezpośrednio przez system teleinformatyczny – nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa funduszy zdefiniowanej daty (zmiana funduszu i przenoszenie środków między funduszami).

Na stronie: www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych znajdują się aktualne oferty wszystkich instytucji finansowych oferujących prowadzenie PPK. Po kliknięciu w ofertę wybranej instytucji pojawiają się informacje kontaktowe, dane funduszów oraz krótki filmik prezentujący sposób logowania do rachunku, a w materiałach do pobrania – instrukcja logowania w pliku PDF. Filmy obrazujące przykładowe logowanie są udostępniane na stronie, obecnie nagrania zamieściło 6 instytucji finansowych.

W sytuacji, gdy pracownik będzie miał kilka rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych, trzeba będzie w każdej z tych instytucji logować się oddzielnie. Zdecydowanym ułatwieniem będzie tu funkcjonalność, jaką – najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. – uruchomi PFR Portal PPK, zgodnie z wymogami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dzięki niej w jednym miejscu, właśnie na portalu mojeppk.pl, uczestnik PPK będzie mógł sprawdzić wartość środków zgromadzonych na wszystkich utworzonych dla niego rachunkach PPK.

Dlaczego warto być w PPK


Jesteśmy częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiadamy za prowadzenie działalności określonej w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Naszą misją jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK, tak, aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie, a nasza spółka była centrum kompetencji w programie PPK. Robimy to przede wszystkim poprzez prowadzenie strony www.mojeppk.pl, jedyne oficjalne źródło informacji o funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ramach zarządzania portalem dostarczamy niezbędnych informacji pracodawcom, pracownikom oraz instytucjom finansowym, prezentujemy oferty instytucji finansowych oraz informujemy o przeprowadzanych przez nas szkoleniach i konferencjach. Spółka organizuje szkolenia i konferencje dla pracodawców i pracowników, zapewniając niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie implementacji nowego prawa. Bierzemy udział w wydarzeniach zewnętrznych, zapewniając obsługę merytoryczną, a także świadczymy konsultacje indywidualne dla największych firm w Polsce. Nasze szkolenia są bezpłatne i odbywają się w formie stacjonarnej i internetowej. Regularnie na stronie www.mojeppk.pl umieszczane są materiały informacyjne, najnowsze interpretacje prawne i podręczniki PPK do pobrania bezpłatnie przez wszystkich zainteresowanych. Publikujemy je z myślą o pracownikach zatrudnianych przez polskie firmy, zarówno w języku polskim, jak i po ukraińsku czy angielsku.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka