0 obserwujących
15 notek
7680 odsłon
  560   0

Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

 

12/ Czy informujecie pacjentów, że „Produkt leczniczy COVID-19 VaccineAstraZeneca jest monowalentną „szczepionką” składającą się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1) kodującego glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2, wytwarzana jest w genetycznie zmodyfikowanych, ludzkich embrionalnych komórkach nerki (HEK) 293 oraz za pomocą technologii rekombinacji DNA”- jak informuje nas producent w CHPL?

 

13/ Czy informujecie pacjentów o najnowszych doniesieniach naukowych wskazujących na obecność w szczepionkach przeciw covid-19 tlenku grafenu?

(https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en, https://www.orwell.city/2021/06/official-preliminary-report.html, https://www.bitchute.com/video/d6zpqZkPMSLw/; https://babylonianempire.wordpress.com/2021/07/15/czujniki-grafenowe-odczytuja-fale-neuronowe-o-niskiej-czestotliwosci-zwiazane-z-poszczegolnymi-stanami-mozgu/ https://www.bitchute.com/video/sENFThZcVAY3/; https://sagaciousnewsnetwork.net/covid-19-is-caused-by-graphene-oxide-introduced-by-several-ways-into-the-body/)

 

Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej i Ustawą o Zawodzie Lekarza każdy lekarz ma obowiązek rzetelnego poinformowania pacjenta o korzyściach i ryzyku związanym z każdym zabiegiem leczniczym, a takim jest podawanie preparatów inżynierii genetycznej nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19!

 

W tzw. ustawie kowidowej z dnia 29 listopada 2020 roku jest zawarta tzw. „klauzula dobrego samarytanina” o brzmieniu: ”Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 155, art. 156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493), ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U. z 2018 r. poz. 2150 oraz z 2020 r. poz. 1291), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882) albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.”

 

Jak widać z powyższego klauzula ta dotyczy jedynie rozpoznawania i leczenia Covid-19, a nie profilaktyki jakim jest szczepienie przeciwko Covid-19. Zatem lekarz, który nie poinformował rzetelnie pacjenta o korzyściach i ryzyku „szczepienia” na Covid -19, przez co dopuścił się czynu zabronionego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

 

Czy przy tak wielu pytaniach pozostających bez jednoznacznej na chwilę obecną odpowiedzi, będziecie Państwo tym bardziej ryzykować życie i zdrowie przyszłych pokoleń, podając te nie do końca przebadane preparaty inżynierii genetycznej, których skuteczności i bezpieczeństwa jeszcze tak naprawdę nie znamy, młodzieży, dzieciom, a w przyszłości może i niemowlętom???

 

W imię naczelnej zasady „Primum non nocere” , z przestrzegania której nie zwalnia nas żadne prawo stanowione, zwracamy się do Państwa z apelem o natychmiastowe i całkowite zaprzestanie kwalifikowania dzieci do „szczepień” przeciwko Covid -19.

 

Pandemia, z którą zmagamy się od 2020 roku, nie stanowi zagrożenia dla dzieci! Procent zgonów na COVID-19 w Polsce - wśród osób w wieku 0-17 lat - od stycznia 2021 do dziś to 0,00003 (trzy stutysięczne procenta)! Według danych z Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, w okresie od 1 stycznia do 3 lipca tego roku, z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 15 osób w wieku do 18 lat. 13 z nich miało choroby współistniejące, natomiast tylko dwa zgony wynikały bezpośrednio z zakażenia SARS-CoV-2.

W okresie od 9 marca do 30 grudnia roku 2020 mieliśmy zaś do czynienia ze śmiercią 9 osób w wieku do 18 lat, w tym tylko jedna osoba zmarła bez chorób współistniejących.

 

Szczegółowe statystyki dostępne są pod poniższym linkiem:

https://basiw.mz.gov.pl/index.html?fbclid=IwAR24fIYfDSoF3dM9BlBQTDAj9z8Bpp1C1CxAT8X_cIUz9ysAyFtKAEhkta0#/visualization?id=3653

 

Preparaty wykorzystywane do „szczepień” to nieprzebadane na ludziach substancje o licznych, znanych i potwierdzonych powikłaniach wczesnych oraz możliwych licznych, niewyobrażalnych powikłaniach odległych, które ze względu na istniejący możliwy mechanizm działania enzymu odwrotnej trankryptazy mRNA mogą wbudowywać się w DNA jądrowe i wywoływać następstwa, których dziś nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić (naukowcy mówią o np. bezpłodności, chorobach prionowych - degeneracyjnych mózgu).

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale