Blog
Zbawienie w Jezusie
Daj mi te góry

Daj mi te góry

Mniej o mnie
0 obserwujących 40 notek 4073 odsłony
Dział: Społeczeństwo

"Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich upodobania; zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po...

0 0 15.12.2018
Dział: Społeczeństwo

"Oto stoję u drzwi i stukam. Jeżeli kto zechce usłyszeć mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję wieczerzę, Ja z nim, a on ze Mną'' Objawienie 3:20

0 0 13.12.2018
Dział: Społeczeństwo

''Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje...

7 0 11.12.2018
Dział: Społeczeństwo

"Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą...

0 0 08.12.2018
Dział: Społeczeństwo

"A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w...

0 0 07.12.2018
Dział: Społeczeństwo

"Wtedy - a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich - powiedział Jozue do Pana wobec Izraela: Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie, A ty, księżycu, w dolinie Ajalon! I zatrzymało się słońce, i...

0 0 06.12.2018
Dział: Społeczeństwo

"Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha." Ewangelia Marka 7:16 ''To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. … Baczcie więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który...

0 0 05.12.2018

O mnie

"On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym." J 3:30

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Sowiniec  Dla niektórych napewno.
  • Przepraszam. Dziękuję.