Zbawienie w Jezusie
Czytajcie Biblię
1 obserwujący
78 notek
8092 odsłony
Zwyciężony

Zwyciężony

"A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu,...
Biblia mówi że:

Biblia mówi że:

"Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością." Księga Kapłańska18:22 "Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy,...
Nie ma Boga?

Nie ma Boga?

"...Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił." Psalm 14:1 "Zaprawdę, głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Sam...
14 lutego

14 lutego

"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie...